Zpět

Další poradenské mandáty

Skupina ThomasLloyd získala poradenské mandáty pro Alter NRG, vedoucího dodavatele infrastrukturních řešení v oblasti obnovitelných energií v Evropě, Asii a v Severní Americe, jakož i pro Navitus Plasma. Společnost se specializuje na plánování, výstavbu a provoz zařízení na zplyňování odpadu za pomocí plasmové technologie pro komunální odpad.