Zpět

Hranice 100 mil. EUR překročena

Objem fondu ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund překročil hranici 100 mil. EUR a jeho portfolio zahrnuje projekty s investičním objemem více než 1 miliardy USD.