Přidejte se k nám!

Skutečnost, že skupina ThomasLloyd patří dnes jako globálně činná investiční a poradenská skupina k vedoucím přímým investorům na trhu infrastruktury, je především zásluhou jejích zaměstnanců. Klíčovým faktorem bylo získání několika nejschopnějších lidí v naší branži i mimo ni. Tento úspěch umožnili oni!

V našem podniku existuje řada kariérních příležitostí. Buď v jedné z našich hlavních podnikatelských činností - tedy správě aktiv a finančním poradenství, nebo v některém z našich interních oborů, jako jsou IT, právo, správa rizik, revizní činnost, komunikace, finance či personalistika.

OD ZAČÁTKU VÁŠEŇ

U skupiny ThomasLloyd začíná vše vášní. U ní se z povolání stává poslání. Pohání nás k vývoji myšlenek, které určují směr. Umožňuje nám nacházet inovativní řešení, která využívají naši investoři a která současně přináší společenský pokrok. Toto nadšení pro společný projekt dělá z našeho týmu pevnou jednotku, ve které se oceňuje každý názor a ve které se každý spolupracovník angažuje, realizuje, dále rozvíjí a v týmu může slavit úspěchy. Protože jen tehdy, když se spojí znalosti expertů, vysoce profesionální postupy a radost z práce, dá se společně dosáhnout velkých cílů. Ať vaše srdce bije pro cokoliv, u skupiny ThomasLloyd najdete obor, ve kterém můžete svou odbornou vášeň sdílet s námi.

Stále hledáme nové spolupracovníky – s talentem, motivací a rozvinutou kolegialitou a orientací na zákazníky. Pro náročné a rozmanité činnosti, ve kterých můžete dokázat své schopnosti, sílu, se kterou se dokážete prosadit, a profesionalitu – a to za atraktivních podmínek

Promluvte si s námi – těšíme se, že se s vámi seznámíme.

Chceme Vás udělat lepším

Skupina ThomasLloyd vyznává filozofii celoživotního vzdělávání, spojeného s možnostmi vzestupu a dalšího osobního rozvoje. Podporujeme vás při zlepšení vašich řídicích schopností i při rozvinutí celého vašeho potenciálu, abyste mohli v rámci našeho podniku stále směřovat vpřed. S výhledem na působivou kariéru a s kolegiálním a dynamickým pracovním prostředím ... je skupina ThomasLloyd možná přesně tím, co hledáte.

Koho hledáme my?

Kromě dokladu o své dosavadní akademické i neakademické životní dráze by měli námi hledaní ideální kandidáti disponovat vynikajícími obecnými přednostmi jako manažerský potenciál, podnikatelský přístup, integrita, vynikající komunikační schopnosti a dovednost spolupracovat se skupinou nejrůznějších osob.

Zveme prvotřídní odborníky a absolventy MBA všech disciplín, aby se dali k nám. Určité profese vyžadují speciální/technické znalosti a vědomosti navíc vedle vysokoškolského vzdělání v oboru podnikové ekonomiky nebo finančnictví. Chopte se iniciativy, navažte s námi kontakt a přesvědčte nás o svých kvalitách.

Naše motto a zásady

Síla prostřednictvím mnohotvárnosti

I v našem prostředí tvořeném různými kulturami se respektují individuální rozdíly spolupracovníků. Naše vize využití mnohotvárnosti – osob, kultur, stanovisek, produktů, služeb, trhů a nápadů – odráží naši vášeň pro vytváření šancí a posílení výkonnosti.

Otevřenost

Jsme otevření změnám, šancím a novým nápadům, včetně metod zacházení s problémy a měnícími se očekáváními. Snažíme se bez předsudků aktivně a vážně přistupovat k jiným stanoviskům.

Volnost prostřednictvím odpovědnosti

Naše rozhodnutí se přijímají s ohledem na zákazníka. U nás neexistují žádná polovičatá rozhodnutí, protože ti, kdo rozhodují, nesou za svá vlastní rozhodnutí plnou odpovědnost.

Podnikatelský duch

Centrálním rysem našeho obchodu je podnikatelská vášeň. Ta se odráží v naší schopnosti rozšiřovat naši nabídku produktových služeb a jejich hodnotu v náročném prostředí, přičemž se spoléháme na svou schopnost vycítit šance k úspěchu. Cítíme se zavázání inovací a akceptujeme převzetí kalkulovaných rizik jako součásti naší obchodní činnosti.

Základ naší FILOZOFIE

Jsme zaměřeni na vyhraněný pracovní etos a odpovídající firemní kulturu. Tyto hodnoty jsou základem naší podnikové filozofie a činnosti s ohledem na zákazníky, akcionáře, spolupracovníky a širokou veřejnost. Obecné hodnoty a manažerské zásady mají dle našeho názoru pro každodenní práci každého pracovníka ústřední význam.

K našim hodnotám patří vůle k úspěchu, vysoká připravenost k nasazení pro naše podílníky, integrita, objektivita, nezávislost a vícevrstevné nasazení při naší obchodní činnosti a ve vztahu k našim spolupracovníkům. Hodnocení výkonu manažerů na základě jasně definovaných manažerských zásad přispívá k respektování těchto hodnot v celém podniku.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen