THOMASLLOYD VYZNÁVÁ FILOZOFII CELOŽIVOTNÍHO VZDĔLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĔLÁVÁNÍ

Objevte výhody učení

Skutečnost, že skupina ThomasLloyd patří dnes jako globálně činná investiční a poradenská skupina k vedoucím přímým investorům na trhu infrastruktury, je především zásluhou našich zaměstnanců. Klíčovým faktorem bylo získání několika nejschopnějších lidí v oboru finančnictví i mimo něj. Tento úspěch je jejich zásluha!

Ve společnosti existuje řada kariérních příležitostí. V jedné z hlavních činností, tedy správě aktiv a finančním poradenství, nebo v některém interním odvětví, jako je IT, právo, správa rizik, revizní činnost, komunikace, finance či personalistika.


Každý, kdo chce do světa vnést nějakou myšlenku, se musí odvážit k prvnímu kroku.

Michael G. Airey, Managing Director, Infrastructure Asset Management & CEO Asia Pacific

CHCEME VÁS UČINIT LEPŠÍMI

Abychom dosahovali trvalého úspěchu v rámci celé koncernové skupiny, stavíme se dennodenně před nové výzvy a přizpůsobujeme se požadavkům, které jsou s nimi spojeny. Na změny se vždy díváme jako na příležitost k dalšímu rozvoji společnosti. Totéž stejnou mírou platí i pro spolupracovníky, jejichž stanoviska, jednání a postupy společnost a její chod udržitelným způsobem obohacují.

Společnost ThomasLloyd vyznává filozofii celoživotního vzdělávání, spojeného s možnostmi růstu a dalšího osobního rozvoje. Podpoříme Vás při zdokonalování řídících schopností a využívání celého vlastního potenciálu, abyste mohli v rámci společnosti směřovat neustále vpřed. K této podpoře slouží programy osobního rozvoje, např.:

  • semináře a workshopy, zaměřené na další vzdělávání
  • mentoringové programy, přizpůsobené individuálním potřebám
  • programy pro rozvoj vedoucích pracovníků

S vyhlídkou na mimořádně úspěšnou kariéru a s kolegiálním a dynamickým pracovním prostředím je ThomasLloyd možná právě to, co hledáte.