Objevte své možnosti

VÁŠEŇ JIŽ OD ZAČÁTKU

Tak se vaše vášeň stává profesí

U skupiny ThomasLloyd začíná vše vášní. U ní se z povolání stává poslání. Pohání nás k vývoji myšlenek, které určují směr. Umožňuje nám nacházet inovativní řešení, která využívají investoři a současně přináší společenský pokrok. Toto nadšení pro společný projekt dělá z týmu pevnou jednotku, ve které se oceňuje každý názor a kde se každý spolupracovník angažuje, realizuje, dále rozvíjí a může slavit pracovní úspěchy. Protože jen tehdy, když se spojí znalosti expertů, vysoce profesionální postupy a radost z práce, dá se společně dosáhnout velkých cílů. Ať vaše srdce bije pro cokoliv, u skupiny ThomasLloyd najdete obor, ve kterém můžete svou odbornou vášeň sdílet s námi.

Stále hledáme nové spolupracovníky – s talentem, motivací, rozvinutou kolegialitou a orientací na zákazníky. Pro náročné a rozmanité činnosti, ve kterých můžete dokázat své schopnosti, sílu, se kterou se dokážete prosadit, a profesionalitu – a to za atraktivních podmínek. Promluvte si s námi – těšíme se, že se s vámi seznámíme.


Mimořádná myšlenka si žádá mimořádné lidi.

Miriam Plater, Managing Director, Chief People Officer

ZÁKLAD NAŠÍ FILOZOFIE

Jsme zaměřeni na vyhraněnou pracovní etiku a odpovídající firemní kulturu. Tyto hodnoty jsou základem naší podnikové filozofie a činnosti s ohledem na zákazníky, akcionáře, spolupracovníky a širokou veřejnost. Obecné hodnoty a manažerské zásady mají dle našeho názoru pro každodenní práci každého pracovníka ústřední význam.

K našim hodnotám patří vůle k úspěchu, vysoká připravenost k nasazení vůči investorům, integrita, objektivita, nezávislost a mnohostranný přístup k obchodní činnosti a ve vztahu k spolupracovníkům. Hodnocení výkonu manažerů, na základě jasně definovaných manažerských zásad, přispívá k respektování těchto hodnot v celém podniku.