PŘIDEJTE SE K NÁM!

Vaše kariéra u společnosti ThomasLloyd

6 DOBRÝCH DŮVODŮ PŘIJÍT K NÁM

1. Zajistit udržitelný prospěch prostřednictvím infrastruktury.Energie je zdrojem pokroku. Její dostupnost, díky funkční a moderní infrastruktuře, je rozhodující pro rozvoj zemí a regionů, v nichž působíme, i pro lepší životní úroveň tamních obyvatel. Být součástí společnosti ThomasLloyd znamená sdílet poslání odpovědné energetické budoucnosti, kterou utváříme. S lidmi a pro lidi.

2. Přijímat a zdolávat výzvy.Výstavba moderní infrastruktury je mimořádně složitým hospodářským odvětvím. Složitým proto, že je spojena s technologickými, ekonomickými, politickými a ekologickými výzvami, které jsou u každého projektu jiné. Abychom se mohli těmto výzvám postavit, spoléháme na kompetentnost našich spolupracovníků v 15 lokalitách, 12 zemích a na 3 kontinentech, v nichž naše společnost působí.

3. Neustále se zdokonalovat.Pro naše pracovníky je během celé profesní dráhy zajištěno nepřetržité a jejich konkrétním potřebám uzpůsobené další vzdělávání, jehož cílem je zdokonalovat schopnosti a zároveň usnadnit profesní rozvoj ve společnosti ThomasLloyd. Naše pracovníky podporujeme také tak, že investujeme do jejich osobního rozvoje a profesního a dalšího vzdělávání.

4. Převezměte odpovědnost.K našim pracovníkům, obchodním partnerům, společnostem i životnímu prostředí přistupujeme velmi odpovědně. Stejný přístup se přenáší i na naše pracovníky, kteří se v každé oblasti činnosti celé společnosti neustále ujímají odpovědných úkolů a jednají v souladu s touto základní myšlenkou.

5. U nás je každý platným členem týmu.Spolupracujeme jako tým a společně dále rozvíjíme naše silné stránky a kompetence. Podporujeme rozmanitost, vážíme si rozdílných osobností a respektujeme je. Díky tomu můžeme těžit z různých nápadů a kreativních řešení. Naši pracovníci jsou klíčem k úspěchu, neboť právě oni stojí za tím, co nás odlišuje od ostatních.

6. Váš talent vytváří perspektivy.ThomasLloyd je globálně působící společnost a svým pracovníkům otevíráme široké spektrum možností - a to jak na úrovni pracovních pozic, tak v oblasti mezinárodní působnosti. Pro své pracovníky vytváříme - pokud si tak přejí - rozsáhlé perspektivy a umožňujeme jim co nejlépe využít vlastní potenciál a splnit tak svá očekávání. Váš talent Vás u nás může dovést dále, než si jen dokážete představit.