TRANSPARENTNOST A OTEVŘENOST

Vždy usilujeme o to zajistit, aby se naši investoři, zaměstnanci, portfoliové společnosti a všechny strany, s nimiž obchodujeme, mohli spolehnout na naše odpovědné a po etické stránce dokonalé jednání. S plným přesvědčením se zasazujeme o profesionální, čestné a bezúhonné chování při všech obchodních činnostech v rámci nejrůznějších celosvětových iniciativ.

NÁŠ CÍL – REALISING SUSTAINABLE VALUES

Primárním cílem, který v rámci našich investic do oblasti infrastruktury sledujeme, je vytvářet trvalé hodnoty. Pro naše investory, ale i pro obyvatele příslušných lokalit. Tím zároveň přebíráme odpovědnost za jednání, které vzhledem k tomu, že zohledňuje sociální, etické a ekologické aspekty, přináší systémově významný užitek a zdaleka přesahuje rámec plnění finančních investičních cílů našich investorů.

RETURN MEETS IMPACT

ThomasLloyd se proto zavazuje k tomu, že bude investovat udržitelně. Věříme totiž, že implementace principů odpovědného investování neboli ESG (Environment, Social and Governance) do našeho investičního procesu vyjadřuje náš závazek, který jsme si ve své roli správce stanovili: jednat v nejlepším zájmu našich klientů a investorů. Koneckonců platí, že prostřednictvím přímých investic do samostatných infrastrukturních projektů může investor navodit větší společenské změny než například nákupem balíku akcií.

Náš závazek – investovat zodpovědně

Za účelem systematického začlenění kritérií ESG do tohoto procesu jsme zformulovali zásadu, metodu a soubor pravidel Socially Responsible Investment (SRI).

NÁŠ PŘÍSTUP

Námi stanovené principy představují cenné referenční prvky, prostřednictvím kterých získává odpovědná investiční činnost nezbytný rámec a ještě jasnější zaměření. Tyto principy nám pomáhají zvyšovat povědomí o udržitelném investování v naší společnosti a našim klientům, týmům projektového řízení a ostatním zúčastněným stranám zároveň umožňují hovořit společným jazykem a mít společný horizont očekávání.

Stejně důležitá pro nás je i vzájemná výměna zkušeností a poznatků s jinými společnostmi, které přijaly stejný závazek. Spolupracujeme proto s kolegy v řadě mezinárodních organizací a struktur s cílem vytvořit užitečné nástroje a zdroje pro nás pro všechny.

NAŠE MOTTO

Naše motto je vyjádřením jasně profilované pracovní etiky a odpovídající firemní kultury. Je základem firemní filozofie a našeho jednání vůči investorům, zaměstnancům, obchodním partnerům a široké veřejnosti.

DŮLEŽITOST ORIENTACE NA KLIENTA

Veškeré naše jednání zaměřujeme na naše klienty, a tím si získáváme jejich důvěru. Naše produkty a služby jsou transparentní a srozumitelné, a stejně takové jsou i jejich výsledky. Zavázali jsme se k pravidelnému a otevřenému informování a zpřístupňování informací naším investorům a vždy poskytujeme detailní informace.

JEDNÁNÍ V SOULADU S UDRŽITELNOSTÍ

Sjednocení ekologických a ekonomických principů v každém projektu a v každém investičním řešení je obecně základem našeho jednání. Usilujeme o dlouhodobý, nikoliv o krátkodobý úspěch. S vědomím největší odpovědnosti posuzujeme příležitosti a rizika.

ODVAHA K INOVACÍM

Nechybí nám odvaha vydávat se novými cestami, vyvíjet nová řešení a ta pak realizovat ve prospěch našich klientů. Platí totiž, že dlouhodobě úspěšný může být jen ten, kdo se odváží k něčemu novému, kdo myslí a jedná kreativně, dokáže uplatnit svou schopnost inovovat a rozšiřuje i aktivně využívá své znalosti.

ČESTNÉ JEDNÁNÍ NADE VŠE

Základem důvěryhodné spolupráce a hlavním předpokladem úspěšného působení je partnerství a čestné jednání. Tato zásadní hodnota se vztahuje na všechny lidi, firmy a organizace, se kterými dennodenně spolupracujeme.

KOMPLEXNÍ MYŠLENÍ

Smyslem a účelem našeho podnikatelského působení je vytvářet vedlejší, následné a vzájemné účinky. Takový přístup vyžaduje rozsáhlé, prozíravé a do budoucna předvídatelné zohlednění pokud možno všech souvislostí našeho jednání. Naše procesy a řešení tyto požadavky jednoznačně splňují – bez jakýchkoliv „kdyby“ a „ale“.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen