Firemní kultura

TRANSPARENTNOST A OTEVŘENOST

Vždy usilujeme o to zajistit, aby se naši investoři, zaměstnanci, portfoliové společnosti a všechny strany, s nimiž obchodujeme, mohli spolehnout na naše odpovědné a po etické stránce dokonalé jednání. S plným přesvědčením se zasazujeme o profesionální, čestné a bezúhonné chování při všech obchodních činnostech v rámci nejrůznějších celosvětových iniciativ.

IStock 638609136

NÁŠ CÍL – REALISING SUSTAINABLE VALUES

Primárním cílem, který v rámci našich investic do oblasti infrastruktury sledujeme, je vytvářet trvalé hodnoty. Pro naše investory, ale i pro obyvatele příslušných lokalit. Tím zároveň přebíráme odpovědnost za jednání, které vzhledem k tomu, že zohledňuje sociální, etické a ekologické aspekty, přináší systémově významný užitek a zdaleka přesahuje rámec plnění finančních investičních cílů našich investorů.

DALŠÍ INFORMACE
IMG 2635

Náš závazek – investovat zodpovědně

Za účelem systematického začlenění kritérií ESG do tohoto procesu jsme zformulovali zásadu, metodu a soubor pravidel Socially Responsible Investment (SRI).

DALŠÍ INFORMACE
IStock 638672100

NAŠE MOTTO

Naše motto je vyjádřením jasně profilované pracovní etiky a odpovídající firemní kultury. Je základem firemní filozofie a našeho jednání vůči investorům, zaměstnancům, obchodním partnerům a široké veřejnosti.

DALŠÍ INFORMACE