Známe asijské trhy a disponujeme styky, které umožňují propojit nejrychleji rostoucí region se zbytkem světa.

Správa aktiv

Již od svého založení usiluje společnost ThomasLloyd o udržitelnost v každé oblasti, ve které komerčně působí. Naším prvořadým cílem je směřovat správu aktiv k zájmům našich klientů a prostřednictvím našich projektů pro investory a v širším pojetí pro celou společnost vytvářet hodnotu udržitelným způsobem. Uplatňováním tohoto holistického přístupu uvádíme do praxe naši víru v inovativní značku správy aktiv zohledňující rizika, díky které tvoříme nadprůměrnou návratnost kapitálu, který nám naši investoři svěřili.

Správa aktiv

Obchodní bankovnictví

Společnost ThomasLloyd Capital (TLC) je jedním z předních specialistů v oblasti finančního poradenství a věnuje se výhradně sektoru infrastruktury v Asii. Jakožto nezávislý poradce, společnost TLC pomáhá rozvíjet a financovat infrastrukturní projekty v Asii, které mohou významně zlepšit životy lidí. Zvláštní důraz je kladen na rozvojové trhy, kde je kritická potřeba energie, sítí a dopravy. Nabízíme flexibilní financování řešení, špičkové poradenství v oblasti průmyslu a zkušenosti v rozvojových zemích. Soustředíme se na podporu privátních projektů v oblasti infrastruktury se silným dopadem na vývoj. Tyto podnikatelské modely je pak možné použít kdekoli.

Obchodní bankovnictví

Jako realizačně aktivní investor podporujeme projekty již od počátku a pomáháme projektům na zelené louce, abychom dosáhli provozní fáze a zabudovali jednotlivá aktiva infrastruktury do samotných platforem infrastruktury. Přístup aktivní odpovědnosti v kombinaci s tvořivostí, kompetencí a zkušeností přispívá k prosperitě společnosti nejen budováním nutné infrastruktury, ale současně také pro naše klienty vytváří atraktivní návratnost.

T.U. Michael Sieg, Chairman, Group CEO & Founder

Novinky

06.2020

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund – fond kotovaný na Lucemburské burze

Curych, 16. června 2020. Fond ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund (SIIF) je s účinností od pondělí 15. června 2020 kotován na Lucemburské burze, přičemž některé třídy aktiv jsou schváleny pro obchodování na trhu burzy Bourse de Luxembourg (BdL), regulovaném v rámci EU. SIIF je otevřený alternativní investiční fond (Alternative Investment Fund, AIF) se sídlem v Lucembursku. Fond je strukturován jako SICAV (zákon UCI, část II) a podléhá depozitárnímu režimu podle SKIPCP směrnice V. SIIF je celosvětově první plně regulovaný otevřený veřejný infrastrukturní fond.

Cílem fondu je dosahovat v rámci všech tržních podmínek atraktivní návratnosti upravené o riziko, a to prostřednictvím financování, vlastnictví a provozování diverzifikovaného portfolia vysoce kvalitních udržitelných investic do infrastruktury, které budou podílníkům skýtat pravidelné výnosy a zajistí zhodnocení jejich kapitálu. Za účelem dosažení tohoto cíle uskutečňuje fond prostřednictvím akciových a dluhopisových titulů přímé investice do infrastrukturních aktiv, která nejsou obchodována na burze a která spadají do sektorů obnovitelných zdrojů energie, dodávek energie, dopravy, sociální infrastruktury a komunikace, a zaměřuje se na rozvojové a rozvíjející se země. Opírá se při tom o uplatňování zásad sociálně odpovědného investování (Social Responsible Investment Principles, SRI) a o snižování investičních rizik pomocí diverzifikace napříč zeměmi, sektory, technologiemi a investičními styly. Od doby vzniku portfolia, tj. od roku 2011, dosahuje tato investiční strategie dvoumístné roční míry návratnosti a vykazuje nízkou volatilitu.

SIIF bude rovněž registrován na lucemburské burze Luxembourg Green Exchange (LGX), tedy na celosvětově první a vedoucí platformě, která se specializuje výhradně na udržitelné finanční nástroje. Platforma podporuje investice do fondů ESG a do zelených a sociálních investičních fondů, pokud byla takovému fondu udělena nezávislá známka, na jejímž základě může fond prokázat vynikající kvalitu a důvěryhodnost. Fond SIIF získal v červenci 2019 jako projev uznání za důslednou investiční strategii a za integraci faktorů ESG do investičního procesu ekologickou známku LuxFLAG Environment Label a bude uveden v zeleném segmentu burzy LGX.

T.U. Michael Sieg, Chairman a Group CEO skupiny ThomasLloyd Group: „Společensky odpovědná investiční strategie společnosti ThomasLloyd se zaměřuje na rostoucí počet globálních investorů, kteří hledají takové kapitálové investice, jež kromě ekonomických cílů zaručují také pozitivní ekologické a sociální dopady.“

Press information (PDF): ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund – fond kotovaný na Lucemburské burze

05.2020

Indie oznamuje fiskální stimulační program

Indické orgány reagovaly na pandemii COVID-19 rychle. Komplexní a výrazný fiskální stimul, který tento týden oznámil premiér Módí, činí téměř 10% HDP – tj. přibližně 265 miliard USD. Poskytuje nejen obecnou podporu poptávky v ekonomice, ale je to chytře cílený balíček, který má řešit specifické problémy odvětví. Vzhledem k tomu, že se poptávka po elektřině díky opětovnému návratu do práce po zrušení karanténních opatření opět zvyšuje, budou investoři do elektřiny a obnovitelné energie pohlížet na Indii s obnoveným nadšením. Ve společnosti ThomasLloyd jsme hrdí na naši investiční strategii, kterou v Indii uplatňujeme, a jsme nadšeni z budoucích příležitostí.

Market Report: India announces fiscal stimulus plan (PDF)

04.2020

Local production for local consumption in the era of Covid-19

projektil

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen