Náš přístup

Kombinace globální a lokální působnosti a intenzivní a důkladná odborná znalost oboru umožňuje společnosti ThomasLloyd úspěšně spolupracovat s developery projektů a dalšími účastníky z řad průmyslových subjektů na všech klíčových asijských trzích. V rámci tohoto procesu zakládáme naši špičkovou investiční odbornost zejména na vysoce specializovaných a zkušených zaměstnancích a našich silných a propracovaných vazbách s místními partnery. Specializované technologické znalosti, vysoce rozvinuté kompetence v oblasti řešení problémů na nejsložitější obchodní a právní úrovni, znalost trhu založená na empirických zkušenostech a nepostradatelném průzkumu trhu a síť kontaktů od nejvyšších vládních úřadů až po místní úroveň vytvářejí základnu pro rozvoj investičních strategií a jejich úspěšnou implementaci.

Asie je více než kterýkoliv jiný kontinent typická velkou různorodostí jednotlivých zemí a regionů, a proto klade na investory velmi vysoké nároky, co se týče odborných znalostí regionů. Právě to zohledňuje náš investiční proces, který je upraven ve vztahu ke komplexním podmínkám převažujících v našich cílových regionech, a který získal od mezinárodních ratingových agentur již několik ocenění. Na základě tohoto procesu vytváříme vlastní hodnoty aktiv, které těží z mega trendů s exponenciálním růstem a stávají se díky tomu pro naše investory nástroji udržitelné návratnosti.

Hledání aktiv se silnými ekonomickými základy

Soustředíme se na investiční příležitosti, kde silné dlouhodobé ekonomické základy země či regionu podporují poptávku po vybudování konkrétního typu infrastruktury.

Náš investiční přístup vyhodnocujeme a rozvíjíme s velkou pečlivostí. Připravenost na celou škálu možných výstupů nám umožňuje reagovat na vývoj situace rychleji a vyrovnaně.

Matthias Klein, Managing Director, Corporate and External Affairs & CEO Europe

Nákup a budování platforem

Hledáme investiční příležitosti, kde můžeme podnikání v oblasti infrastruktury rozvíjet či rozšiřovat do přední platformy infrastruktury realizací příležitostí s přidanou hodnotou, které jsou růstové nejen samostatně, ale které také zlepšují hodnotu celé platformy infrastruktury.