Investice v souladu se společenskou odpovědností

Za účelem zajištění udržitelnosti uplatňuje dílčí fond následující kritéria výběru:

Svrchovaný

  • Tabulka OSN ke korupci
  • Stabilní vláda
  • Nezávislý a transparentní právní systém
  • Sociální politika včetně mezinárodně uznávaných lidských práv
  • Environmentální politika včetně dodržování mezinárodních smluv v oblasti životního prostředí

Korporátní aspekty

  • Kvalitní korporátní řízení včetně dodržování mezinárodní legislativy zaměřené na boj s korupcí
  • Kvalitní zaměstnanecká politika
  • Sociální dopady zboží a služeb

V rámci interní analýzy udržitelnosti vyhodnocuje společnost ThomasLloyd u svých klíčových partnerů ekologicko-sociální kritéria a kritéria korporátního řízení, tzv. ESG (tj. v angl. Environmental Social and Corporate Governance).

Transparentnost a poskytování informací

Ve společnosti ThomasLloyd je transparentnost a poskytování informací základem našeho podnikání. Vždy usilujeme o to, abychom zajistili, že se na nás mohou naši investoři, zaměstnanci, společnosti v portfoliu a všechny subjekty, se kterými spolupracujeme, spolehnout, že podnikáme zodpovědným a etickým způsobem. Naším zásadním závazkem je uplatňovat v rámci našich podnikatelských činností profesionalitu, spravedlnost a bezúhonnost. Jsme také aktivně zapojeni do různých iniciativ po celém světě.