ThomasLloyd Investment Process (TIP)

Společnost ThomasLloyd uplatňuje při hledání zdrojů, analýze, akvizici, řízení a prodeji aktiv infrastruktury vlastní strukturovaný přístup, tzv. investiční proces společnosti ThomasLloyd Investment Process (TIP). Proto uplatňujeme zodpovědný dlouhodobý přístup k budování udržitelné hodnoty prostřednictvím investičního cyklu spočívajícího v pokrokovém investování, disciplinované správě a včasném odchodu. Proces TIP je založen na propracovaném procesu auditu ověření důvěryhodnosti (tzv. due diligence), který měří rizika a současně identifikuje katalyzátory zvýšení hodnoty.

Abychom mohli určit vhodné investiční prostředí, identifikujeme v převažujícím tržním prostředí země s největším investičním potenciálem a definujeme sektory a technologie infrastruktury, které budou v porovnání s jinými segmenty nabízet vyšší hodnotu.

Díky vytváření portfolia shora dolů, kdy identifikujeme nejatraktivnější oblasti asijských trhů v oblasti infrastruktury, spolu s výběrem investic zdola nahoru, kdy identifikujeme nejslibnější projekty ve vhodném investičním prostředí, výsledky v minulých letech výrazně překročily plán.

Naši investiční odborníci každý rok prověřují několik stovek investičních příležitostí. Díky našemu přísnému výběrovému procesu investujeme pouze do malého zlomku tohoto celkového objemu. Díky tomu se mohou naši investoři těšit z nejkvalitnějších investic a potenciálu tvorby nejvyšší hodnoty na trhu.

Koneckonců, úspěch našeho podnikání spočívá v tvrdé práci a detailním a přísném procesu, na kterém jsou založena naše rozhodnutí.

ANTHONY M. COVENEY, Managing Director, Head of Infrastructure Asset Management & CEO Americas