Investiční principy

Náš cíl – Realizace udržitelných hodnot

Společnost ThomasLloyd v současnosti investuje tak, aby z těchto investic měly užitek budoucí generace, aby prostřednictvím etických a ekologických hodnot chránila přírodní zdroje a zajistila aktiva infrastruktury pro udržitelnou budoucnost.

Investiční filozofie

 • Nové příležitosti začínají u pevného partnerství.
 • Budovat podnikání na základě bezúhonnosti a poctivosti a v souladu se všemi obecně závaznými zákony a požadavky regulačních úřadů a zlepšovat tak naši pověst.
 • Zajistit prostřednictvím modelu podnikatelského odměňování, že naši lidé budou myslet a jednat jako odpovědní vlastníci.
 • Zajišťovat otevřenou oboustrannou komunikaci se všemi zainteresovanými stranami.
 • Pro realizaci úspěšných investic nestačí pouze myšlenky.
 • Věříme, že se odlišujeme díky naší připravenosti a realizačním dovednostem.
 • Nehledat jen růst, ale spíše ziskovost, protože samotný objem nezaručuje přidanou hodnotu.

Investiční zásady

 • Investujte tam, kde mohou naše peníze přinášet zlepšení.
 • Investujte tam, kde disponujeme konkurenčními výhodami.
 • Uvědomte si, že prvotřídní návratnost často vyžaduje nestandardní způsob myšlení.
 • Obětujte krátkodobý zisk, abyste dosáhli dlouhodobého zhodnocování kapitálu.
 • Dlouhodobě měřte úspěch celkovou návratností kapitálu.
 • Zajímejte se o kalkulace rizika, ale porovnávejte s rizikem návratnost.
Společnost ThomasLloyd, která pracuje na základě vlastní mise, se specializuje v postavení globální investiční a poradenské firmy pro privátní sektor na investiční řešení, jejichž cílem je nejen finanční návratnost, ale pozitivní vliv na sociální a ekologické aspekty.

Matthias Klein, Managing Director, Corporate and External Affairs & CEO Europe