Biodiesel Industries
20. Listopad 2015

Alter NRG

Alter NRG

Stanoviště: Calgary, Kanada

Druh projektu: Infrastrukturální koncepty v oboru obnovitelných energií v Evropě, v Asii a v Severní Americe.

ThomasLloyd: Poradenství při nákupu společnosti jako celku nebo dílčích částí. Obchod zahrnuje ložiska uhlí v Albertě o velikosti 468 mil. tun, 100% podíl ve společnosti Westinghouse Plasma Corporation a 100% podíl ve společnosti Clean Energy.

Zvláštnosti: Jeden z předních poskytovatelů řešení v oblasti obnovitelných energií v Severní Americe. Obchod zahrnuje oblast zplyňování odpadu pomocí plasmatické technologie, řešení pro geotermální elektrárny a pro domácnosti.

Rozsah projektu: Cenová struktura je důvěrná

Společnost thomaslloyd je signatářem zásad společensky odpovědného investování (principles for responsible investment – pri)

a jiných iniciativ podporujících toto investování.

Společnost ThomasLloyd se zavazuje k tomu, že bude investovat udržitelně. Věříme totiž, že implementace principů odpovědného investování neboli ESG (Environment, Social and Governance) do našeho investičního procesu vyjadřuje náš závazek, který jsme si ve své roli správce stanovili: jednat v nejlepším zájmu našich klientů a investorů. K systematickému začlenění kritérií ESG do tohoto procesu jsme vyvinuli princip, metodiku a rámec sociálně odpovědného investování, a to vnejlepším zájmu našich klientů.


přečíst si více