Alter NRG
20. Listopad 2015
Encelium Technologies
20. Listopad 2015

Biodiesel Industries

Biodiesel Industries

Stanoviště: Námořní základna Ventura, Kalifornie, USA

Druh projektu: Plánování, výstavba a provoz zařízení na výrobu bionafty (rafinérie)

ThomasLloyd: Financování podniku prostřednictvím investic v podobě zajištěných půjček

Zvláštnosti: Největší vlastník a provozovatel zařízení na výrobu bionafty v USA

Rozsah projektu: Cenová struktura je důvěrná

Společnost thomaslloyd je signatářem zásad společensky odpovědného investování (principles for responsible investment – pri)

a jiných iniciativ podporujících toto investování.

Společnost ThomasLloyd se zavazuje k tomu, že bude investovat udržitelně. Věříme totiž, že implementace principů odpovědného investování neboli ESG (Environment, Social and Governance) do našeho investičního procesu vyjadřuje náš závazek, který jsme si ve své roli správce stanovili: jednat v nejlepším zájmu našich klientů a investorů. K systematickému začlenění kritérií ESG do tohoto procesu jsme vyvinuli princip, metodiku a rámec sociálně odpovědného investování, a to vnejlepším zájmu našich klientů.


přečíst si více