Biodiesel Industries
20. Listopad 2015
Fisker Automotive
20. Listopad 2015

Encelium Technologies

Encelium Technologies

Stanoviště: Teaneck, New Jersey, USA

Druh projektu: Výroba inteligentních a výkonných světelných kontrolních systémů

ThomasLloyd: Poradenství dosavadním společníků Encelium při prodeji společnosti firmě OSRAM

Zvláštnosti: Přední světový výrobce světelných kontrolních systémů

Rozsah projektu: Cenová struktura je důvěrná

Společnost thomaslloyd je signatářem zásad společensky odpovědného investování (principles for responsible investment – pri)

a jiných iniciativ podporujících toto investování.

Společnost ThomasLloyd se zavazuje k tomu, že bude investovat udržitelně. Věříme totiž, že implementace principů odpovědného investování neboli ESG (Environment, Social and Governance) do našeho investičního procesu vyjadřuje náš závazek, který jsme si ve své roli správce stanovili: jednat v nejlepším zájmu našich klientů a investorů. K systematickému začlenění kritérií ESG do tohoto procesu jsme vyvinuli princip, metodiku a rámec sociálně odpovědného investování, a to vnejlepším zájmu našich klientů.


přečíst si více