MONTESOL
16. srpna 2017
SACASOL I A
20. Listopad 2015

Navitus Plasma

Navitus Plasma

Stanoviště: Toronto, Ontario, Kanada

Druh projektu: Projekce, výstavba a provoz zplynovacích zařízení na likvidaci odpadu pomocí plasmatické technologie na komunální odpad

ThomasLloyd: Opatření vlastního kapitálu a financování projektu

Zvláštnosti: První zplynovací zařízení na likvidaci odpadu v Ontariu

Rozsah projektu: Cenová struktura je důvěrná

Společnost thomaslloyd je signatářem zásad společensky odpovědného investování (principles for responsible investment – pri)

a jiných iniciativ podporujících toto investování.

Společnost ThomasLloyd se zavazuje k tomu, že bude investovat udržitelně. Věříme totiž, že implementace principů odpovědného investování neboli ESG (Environment, Social and Governance) do našeho investičního procesu vyjadřuje náš závazek, který jsme si ve své roli správce stanovili: jednat v nejlepším zájmu našich klientů a investorů. K systematickému začlenění kritérií ESG do tohoto procesu jsme vyvinuli princip, metodiku a rámec sociálně odpovědného investování, a to vnejlepším zájmu našich klientů.


přečíst si více