SACASOL I B
20. Listopad 2015
SACASOL I D
20. Listopad 2015

SACASOL I C

 

San Carlos Solar Energy I C

Projektová účelová společnost San Carlos Solar Energy Inc.
Místo
 • San Carlos Ecozone (zvláštní hospodářská zóna s agrárními a průmyslovými podniky), Barangay Palampas & Punao, San Carlos City, provincie Negros Occidental, Filipíny
 • Souřadnice: 10 31 22.52 N, 123 25 49.23 E
Technické specifikace
 • 13MWp DC solární elektrárna na volné ploše
 • Velikost projektového stanoviště: 174 311 m2
 • Sluneční záření na projektovém stanovišti: 1 871 kWh/m2/rok (PVsyst)
 • Připojení k síti: na stávající 69kV transformační stanici ve vzdálenosti 80 m
Zásobování elektřinou 30 000 lidí
Nově vytvořená stálá
pracovní místa
12 v elektrárně
Dodavatelé/výrobci
 • Solární moduly: Conergy (Německo)
 • Montážní systémy: Mounting Systems (Německo)
 • Střídač: SMA Solar Technology (Německo)
 • Monitorovací systém: Hensel (Německo)
 • Kabely, vedení: General Cable (USA), Philflex (Filipíny)
 • Anténní kabely: Bangkok Cable (Thajsko)
 • Připojovací zásuvky, vláknová optika, skříně: Huber+Suhner (Švýcarsko)
 • Transformátory: Schneider Electric (Francie)
Generální dodavatel (EPC)
 • Conergy Asia & ME Pte. Ltd. (EP: plánování, pořízení)
 • SJR Industrial Construction (realizace stavby – zemní práce a základy)
 • Schema Konsult, Inc. (realizace stavby – elektrické práce a montáž)
Provoz a údržba Conergy Asia & ME Pte. Ltd.
Stavební inženýr
(Owner´s Engineer)
Syntegra Solar International AG
Smluvní strany odběru proudu
 • Smlouva o připojení k distribuční síti s National Grid Corporation of the Philippines
 • Kupní smlouva na obnovitelné energie s National Transmission Corporation (správce státního fondu tarifů výkupních cen)
Bonita odběratelů
(Credit Rating)
 • Standard & Poor´s: BBB se stabilním výhledem
 • Moody‘s: Baa2 s pozitivním výhledem
 • Fitch: BBB- se stabilním výhledem
Specifikace
smlouvy o odběru proudu
Právně zaručený tarif výkupních cen za PHP 9,68 (USD 0,23) za kWh plus roční navýšení ceny proudu o inflaci a přizpůsobení se kolísáním směnných kurzů. Tarif byl stanoven a schválen státní komisí pro regulaci energie na dobu 20 let.
Záruky třetích stran dodatečně k zárukám běžným na trhu a standardním zárukám dodavatelů, výrobců a generálních stavebních společností
 • Během stavební fáze:
  Performance Bond (záruka plnění závazků/záruka na provedení smlouvy) banky Deutsche Bank AG pro EP.
 • Během provozní fáze:
  Performance Ratio Guarantee (záruka plnění)
  banky „Investment-Grade“ ze země OECD
  s dobou trvání 5+5 let. Tato záruka strukturovaná jako CFD (diferenční smlouva) je garantovaná pro případný rozdíl výnosů mezi smluvně dohodnutou a skutečnou produkcí energie elektrárnou.
Pojištění projektu (krycí suma) Stavební pojištění s krytím všech nebezpečí vč. poškození materiálu (21 069 045 USD) a pojištění odpovědnosti (335 744 USD) a přerušení provozu (2 234 498 USD).
Pojišťovatel (krycí podíl) AIG Philippines Insurance (30 %), Pioneer Insurance and Surety (30 %), Mapfre Insular Insurance (20 %), Federal Phoenix Assurance (15 %) a New India (5 %).
Uvedení do komerčního provozu
(COD) podle smlouvy EPC
31. Červenec 2015

Aktualizace: 31.03.2015

Společnost thomaslloyd je signatářem zásad společensky odpovědného investování (principles for responsible investment – pri)

a jiných iniciativ podporujících toto investování.

Společnost ThomasLloyd se zavazuje k tomu, že bude investovat udržitelně. Věříme totiž, že implementace principů odpovědného investování neboli ESG (Environment, Social and Governance) do našeho investičního procesu vyjadřuje náš závazek, který jsme si ve své roli správce stanovili: jednat v nejlepším zájmu našich klientů a investorů. K systematickému začlenění kritérií ESG do tohoto procesu jsme vyvinuli princip, metodiku a rámec sociálně odpovědného investování, a to vnejlepším zájmu našich klientů.


přečíst si více