SACASOL I D
20. Listopad 2015
San Carlos Bioenergy
20. Listopad 2015

SACASUN

SACASUN

Stanoviště: San Carlos City, Filipíny

Druh projektu: Plánování, výstavba a provoz solárních elektráren

ThomasLloyd: Vývoj projektu

Kupec: Aboitiz Renewables, Sunedison Philippines

Rozsah projektu: Cenová struktura je důvěrná

Společnost thomaslloyd je signatářem zásad společensky odpovědného investování (principles for responsible investment – pri)

a jiných iniciativ podporujících toto investování.

Společnost ThomasLloyd se zavazuje k tomu, že bude investovat udržitelně. Věříme totiž, že implementace principů odpovědného investování neboli ESG (Environment, Social and Governance) do našeho investičního procesu vyjadřuje náš závazek, který jsme si ve své roli správce stanovili: jednat v nejlepším zájmu našich klientů a investorů. K systematickému začlenění kritérií ESG do tohoto procesu jsme vyvinuli princip, metodiku a rámec sociálně odpovědného investování, a to vnejlepším zájmu našich klientů.


přečíst si více