Starwood Solar Sault Ste. Marie (SSM) II
20. Listopad 2015

Starwood Solar Sault Ste. Marie (SSM) III

Starwood Solar Sault Ste. Marie (SSM) III

Stanoviště: Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada

Druh projektu: Plánování, výstavba a provoz fotovoltaického zařízení 11 MW (DC)

ThomasLloyd: Poradenství a financování projektu (vlastní kapitál)

Zvláštnosti: Na počátku šlo o jeden z největších solárních elektráren na světě a vůbec největší v Severní Americe

Investoři: Starwood Energy Group, KfW IPEX-Bank, NordLB

Rozsah projektu: 50 milionů dolarů

Společnost thomaslloyd je signatářem zásad společensky odpovědného investování (principles for responsible investment – pri)

a jiných iniciativ podporujících toto investování.

Společnost ThomasLloyd se zavazuje k tomu, že bude investovat udržitelně. Věříme totiž, že implementace principů odpovědného investování neboli ESG (Environment, Social and Governance) do našeho investičního procesu vyjadřuje náš závazek, který jsme si ve své roli správce stanovili: jednat v nejlepším zájmu našich klientů a investorů. K systematickému začlenění kritérií ESG do tohoto procesu jsme vyvinuli princip, metodiku a rámec sociálně odpovědného investování, a to vnejlepším zájmu našich klientů.


přečíst si více