Zpět

Přední filipínská banka zvyšuje objem překlenovacího financování solárního portfolia skupiny ThomasLloyd na 1,5 mld. filipínských pesos (PHP)

Curych, 4. květen 2015. Bank of the Philippines (BPI) poskytne filipínské holdingové společnosti San Carlos Solar Energy Inc. (SaCaSol), vlastněné ThomasLloyd SICAV-SIF-CleantechInfrastructureFund, třetí částku ve výši dalších 500 milionů PHP (přibližně 12 milionů USD) na financování výstavby další solární elektrárny. Celkem tak BPI poskytne 1,5 mld. PHP, počítáno od července 2014. BPI, která vznikla v roce 1851, a je tak nejstarším bankovním ústavem v jihovýchodní Asii, nyní znovu dala najevo ochotu financovat stále více projektů udržitelné infrastruktury a zdůraznila, že se na tomto sektoru hodlá podílet i v budoucnosti. Finanční prostředky, které BPI uvolnila a které SaCaSol použije na rychlejší výstavbu svých solárních projektů, jsou součástí balíku, jímž banka financuje první velkokapacitní solární elektrárnu v zemi. V rámci sektoru se tudíž jedná o přelomovou transakci.

„BPI je potěšena, že může podpořit SaCaSol a skupinu ThomasLloyd, které jsou průkopníky v sektoru obnovitelné solární energie na Filipínách. Transakce dokazuje, že naše banka je odhodlána podporovat ekologickou výrobu elektřiny,“ poznamenal Daniel G. Montecillo, ředitel skupiny BPI Corporate Client Segment. „Zapojení BPI bude znamenat významný posun v oblasti rozvoje obnovitelné energetiky na Filipínách a přispěje k budování energetiky založené na udržitelnosti, bezpečnosti a efektivitě,“ vysvětlil T.U. Michael Sieg, předseda představenstva a CEO skupiny ThomasLloyd.
„Tato investice umožní včasné dokončení solární elektrárny na ostrově Negros v oblasti Visayas na souostroví Filipíny, jejíž projekt je již zcela hotov,“ dodal Tony Coveney, ředitel projektového financování skupiny ThomasLloyd, a zdůraznil význam tohoto kroku pro region.

Vůbec první solární elektrárna v některém ze států jihovýchodní Asie má výkon 22 MW, vyprojektovala a financovala ji skupina ThomasLloyd a její provoz byl slavnostně zahájen za účasti prezidenta Benigna Aquina III. v květnu minulého roku. Dalších 102 MW solárních kapacit je na ostrově Negros buď ve výstavbě, nebo jejich výstavba začne během roku 2015.

Skupina ThomasLloyd má nyní celkem 14 elektráren, což představuje největší portfolio projektů obnovitelné výroby energie na Filipínách. Z tohoto hlediska T.U. Michael Sieg hodnotí účast BPI jako zvláštní ocenění dosavadního úspěšného působení skupiny ThomasLloyd a jejích partnerů. Zároveň je přesvědčen, že tento nový krok přispěje k budování důvěry v rostoucí trh obnovitelné energetiky v celé Asii.

Press information: Major Philippine bank increases bridge finance facility for the ThomasLloyd solar portfolio to PHP 1.5 billion.