Prohlášení o ochraně dat

Naposledy aktualizováno: 15. března 2021

Provozovatelem těchto webových stránek (dále jen „webové stránky“) je společnost ThomasLloyd Global Asset Management GmbH („ThomasLloyd“, „my“, „nás“, „naše“)*.

V rámci těchto zásad, které se týkají ochrany údajů na webových stránkách, Vám chceme vysvětlit, jaké osobní údaje zjišťujeme, za jakým účelem je zpracováváme a jaká práva Vám při návštěvě webových stránek www.thomas-lloyd.com a při využívání jejich jednotlivých funkcí náležejí. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá.

Podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více osobních zvláštních prvků. Spadají sem jak Vaše osobní údaje, jakými je např. Vaše jméno, poštovní adresa nebo e-mailová adresa, tak i technické údaje, které vznikají nebo jsou zpracovávány při používání webových stránek a které Vám mohou být přiděleny - např. IP adresa, operační systém nebo prohlížeč Vašeho koncového zařízení nebo Vaše uživatelské chování zaznamenané prostřednictvím tzv. cookies, a také osobní údaje.


1. Správce osobních údajů

Správcem odpovědným za shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů při návštěvě a využívání webových stránek je společnost

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH
Hanauer Landstr. 291b
60314 Frankfurt am Main

E-mail: info@thomas-lloyd.com

Další údaje o společnosti ThomasLloyd Global Asset Management GmbH jsou uvedeny na https://www.thomas-lloyd.com/cs/tiraz/


2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě Vašich dotazů, žádostí či námětů týkajících se ochrany osobních údajů v rámci webových stránek se můžete kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Andreas Obrist
c/o ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG
Uraniastrasse 35
8001 Zürich

E-mail: gdpr@thomas-lloyd.com

U našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete také uplatnit svá práva, která Vám přísluší jakožto subjektu údajů. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 8.


3. Automatizované zpracování údajů při návštěvě našich webových stránek (účely zpracování a právní základy)

Navštívit naše webové stránky a použít je k čistě informativnímu účelu je možné, aniž byste museli (například formou registrace nebo poskytnutí informací v on-line formulářích) Vaše osobní údaje, jako je např. Vaše jméno, poštovní adresa nebo e-mailová adresa, sami uvádět nebo aniž bychom my tyto osobní údaje shromažďovali.

Abyste však mohli prohlížet a užívat naše webové stránky jako uživatelsky přívětivé, účinné, stabilní a bezpečné, automaticky shromažďujeme a zpracováváme v součinnosti s Vaším koncovým zařízením a Vaším prohlížečem (pseudonymizovaná) technická data, která jsou pro tento účel nezbytná.


3.1. Automatizované shromažďování a zpracování údajů internetovým serverem

Abychom vám mohli zobrazit jednotlivé stránky, které patří k našim webovým stránkám, naše webové servery automaticky shromažďují a zpracovávají následující osobní údaje, které jsou poskytovány Vaším prohlížečem:

 • IP adresu koncového zařízení, ze kterého přistupujete na internet
 • název a URL vyžádaného souboru,
 • datum a čas přístupu,
 • přenesené množství dat,
 • hlášení, zda bylo vyžádání daného souboru úspěšné,
 • identifikační údaje (typ, verze a jazyk) používaného prohlížeče a operačního systému koncového zařízení, ze kterého přistupujete,
 • URL odkazující webové stránky, pokud byl přístup uskutečněn přes odkaz, a dále vyhledávaný pojem, pokud byl přístup prováděn přes vyhledávač, a
 • název Vašeho poskytovatele internetového připojení.

Právním základem pro tyto typy zpracování dat je čl. 6 odst. 1 pís. b) GDPR. Toto zpracování dat je nezbytné k provedení předsmluvních opatření, která probíhají na základě Vašeho dotazu, neboť tato předsmluvní opatření zahrnují i návštěvy webových stránek.

(Pseudonymizované) Technické komunikační údaje, které jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem umožnění užívání webových stránek (navázání spojení) jsou prostřednictvím našich internetových serverů dočasně ukládány v protokolových souborech, tzv. souborech protokolu serveru. Tyto soubory protokolu používáme pro interní systémové účely, zejména pro technickou správu a pro zajištění stability a zabezpečení našeho webového serveru a webových stránek, např. k identifikaci a sledování nepřípustných a neoprávněných pokusů o přístup k našim webovým serverům prostřednictvím uložené IP adresy. Dále využíváme tyto soubory protokolu serveru ke statistickým účelům, abychom mohli pseudonymizovaně zaznamenávat a vyhodnocovat přístupy na naše internetové stránky a jejich obsah a uzpůsobit a optimalizovat na tomto základě naše webové stránky tak, aby byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a aby odpovídaly příslušným potřebám. Právním základem zpracování dat těchto souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 pís. f) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů v rámci našich „oprávněných zájmů“, pokud nepřevažují Vaše základní práva, základní svobody či zájmy. Naše oprávněné zájmy spočívají ve snadné a bezpečné správě našich webových stránek resp. ve vyhodnocování, analýze a zdokonalování našich webových stránek.


3.2. Cookies

Při návštěvě a používání našich webových stránek jsou ve Vašem koncovém zařízení ukládány tzv. cookies. Jedná o malé textové soubory, které se ukládají na Váš pevný disk tak, že jsou přiřazovány k Vámi používanému prohlížeči. Jejich prostřednictvím jsou pak subjektu, který cookies umisťuje (v tomto případě nám), poskytovány určité informace. Cookies nemohou spouštět žádné programy, nepřenášejí na Vaše koncové zařízení žádné viry a nezpůsobují tak na Vašem koncovém zařízení žádné jiné škody. Slouží pouze k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o umisťování cookies informováni a povolili jejich uložení pouze v jednotlivých případech; dále můžete přijímání cookies pro určité případy nebo celkově zakázat a také aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies mohou být funkce a nabídky našich webových stránek omezeny.

Naše webové stránky používají tyto druhy cookies:

Dočasné cookies (označované též jako session cookies nebo krátkodobé cookies) se po zavření prohlížeče automaticky vymažou. Sem patří především tzv. session-cookies. Ty ukládají tzv. session-ID, pomocí kterého je možné přiřadit jednotlivé požadavky Vašeho prohlížeče k celkové relaci. Tím se umožní, aby Vaše koncové zařízení bylo znovu rozpoznáno, pokud používáte několik stránek našich webových stránek nebo pokud se znovu vrátíte na naše webové stránky před zavřením prohlížeče.

Trvalé cookies jsou po určité zadané době automaticky smazány, přičemž tato doba se může u různých typů cookies lišit. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče. Trvalé cookies slouží k tomu, abychom Vás identifikovali i při příští návštěvě našich webových stránek a/nebo když se vrátíte na naše webové stránky po zavření prohlížeče.

Většina cookies, které používáme, jsou session cookies. Tyto soubory se po ukončení Vaší návštěvy resp. po zavření Vašeho prohlížeče automaticky vymažou. Trvalé cookies, které používáme, zůstávají uloženy na Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete Vy. Tyto cookies nám umožňují znovu rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě. Na webových stránkách jsou používány tyto nezbytné soubory cookie: (PDF).

Právním základem pro používání nezbytných souborů cookie a pro zpracování údajů prováděné pomocí nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů v oprávněném zájmu správce, pokud nepřevažují Vaše základní práva, základní svobody či zájmy. Oprávněné zájmy společnosti ThomasLloyd spočívají v bezpečném provozu webových stránek, který odpovídá právním předpisům, v technicky nezávadném a optimalizovaném zobrazování webových stránek a v zajištění jejich celkové použitelnosti, jakož i v poskytování určitých, Vámi požadovaných funkcí a nabídek webových stránek.

Kromě toho jsou na webových stránkách z naší strany nebo ze strany technologických partnerů používány soubory cookie sloužící k měření dosahu a k analýze Vašeho uživatelského chování (tzv. statistické cookies), Bližší informace k těmto souborům uvádíme v bodě 3.3.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o umisťování cookies informováni a rozhodovali jste o jejich přijetí jednotlivě; dále můžete přijímání cookies pro určité případy - např. u cookies třetích stran - nebo celkově zakázat a také aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V případě nepřijetí nebo vymazání cookies však mohou být funkce a nabídky webových stránek omezeny.


3.3. Používání Google Analytics

Za účelem měření dosahu a za účelem analýzy Vašeho uživatelského chování a vyhodnocení a zdokonalení webových stránek je na webových stránkách v případě, že jste nám k tomu prostřednictvím cookie banneru zobrazeném před použitím webových stránek udělili svůj příslušný předchozí souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, používána služba Google Analytics, což je služba analýzy webů poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Google Analytics používá resp. Google umisťuje následující statistické cookies, které jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení a umožňují provádět analýzu Vašeho používání webových stránek, jestliže jste prostřednictvím cookie banneru udělili příslušný předchozí souhlas s umisťováním těchto statistických cookies, se zpracováním osobních údajů, jež je s tím spojeno, a s předáním Vašich údajů shromážděných pomocí těchto cookies společnosti Google v USA:

NázevPoskytovatelÚčelUplynutí doby uloženíTyp
__utmathomas-lloyd.comPoužíváno službou Google Analytics za účelem shromáždění údajů o tom, jak často navštěvoval uživatel webové stránky, a údajů o první a poslední návštěvě.2 rokyHTTP Cookie
__utmbthomas-lloyd.comPoužíváno službou Google Analytics za účelem zaznamenání časového razítka uvádějícího přesný čas, ve kterém uživatel vstoupí na webové stránky.30 minutHTTP Cookie
__utmcthomas-lloyd.comPoužíváno službou Google Analytics za účelem zaznamenání časového razítka uvádějícího přesný čas, ve kterém uživatel opustí webové stránky.SessionHTTP Cookie
__utmtthomas-lloyd.comPoužíváno službou Google Analytics za účelem omezení rychlosti požadavků na server.10 minutHTTP Cookie
__utmzthomas-lloyd.comPoužíváno službou Google Analytics za účelem shromáždění údajů o tom, odkud uživatel přišel, jaký byl použit vyhledávač, na jaký odkaz bylo kliknuto a jaké byly použity hledané výrazy.6 měsícůHTTP Cookie

Informace o Vašem používání webových stránek, jež byly vytvořeny prostřednictvím souborů cookie, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy a dál zpracovávány. Vzhledem k tomu, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo ostatních smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA převáděna celá IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení. Společnost Google použije tyto informace k tomu, aby vyhodnotila Vaše používání webových stránek, aby zpracovala zprávy o Vašich aktivitách na webových stránkách a aby nám poskytla další služby spojené s používání internetu. Ze zpracovaných údajů při tom mohou být vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily uživatelů. Také tyto druhy zpracování údajů a s ním spojené přenosy údajů společnosti Google v USA probíhají na základě právního základu, jímž je Váš předchozí souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Svůj souhlas, který jste udělili, můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem prosím použijte jednu z níže uvedených možností:

 • Sdělíte nám, že chcete odvolat svůj souhlas.
 • Ukládání cookies společnosti Google můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na skutečnost, že v tomto případě nebudete za daných okolností moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek.
 • Kromě toho můžete zabránit záznamu údajů vytvářených pomocí cookies a vztahujících se k Vašemu používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) na Googlu, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, tak, že si prostřednictvím tohoto odkazu stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 • Jako alternativu k pluginu prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních prosím klikněte na tento odkaz, Tím dojde k umístění deaktivačního cookie, které v budoucnu zabrání záznamu Vašich údajů službou Google Analytics v rámci těchto webových stránek (toto deaktivační cookie funguje pouze v tomto prohlížeči; pokud vymažete své cookies v tomto prohlížeči, budete muset na odkaz kliknout znovu).

Další informace o podmínkách užívání Google Analytics jsou uvedeny zde: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, další informace o ochraně osobních údajů zde: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners a rovněž v Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů - zde: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Osobní resp. pseudonymizované údaje se smažou nebo anonymizují po 26 měsících.


3.4. Vkládání map Google Maps

Na webové stránky vkládáme nabídky obsahu nebo služeb externích poskytovatelů. Právním základem jsou v této souvislosti oprávněné zájmy správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, týkající se zejména poskytování či zdokonalení určitých funkcí webových stránek nebo optimalizovaného zobrazování webových stránek. Minimálním předpokladem je, aby byla externím poskytovatelům těchto nabídek obsahu nebo služeb předána IP adresa uživatelů, neboť bez IP adresy nemohou posílat obsahy na jejich prohlížeče. IP adresa je tedy nezbytná pro zobrazování těchto obsahů.

V současné době je na webové stránky vložen a nabídka obsahu a služeb Google Maps externího poskytovatele Google:


3.5. . Vkládání videí YouTube

Naše webové stránky používají pluginy videoplatformy YouTube, jejichž prostřednictvím je možno vkládat videa a přehrávat je přímo na našich webových stránkách. Provozovatelem videoplatformy je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube patří pod Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).

Vkládání videí YouTube probíhá v takzvaném „režimu rozšířené ochrany osobních údajů“, v rámci kterého dochází k uložení informací o uživateli až při přehrávání videa/videí. To však nutně neznamená, že lze prostřednictvím režimu rozšířené ochrany osobních údajů vyloučit předávání údajů partnerům YouTube. YouTube například navazuje spojení se sítí Google DoubleClick, a to i bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jestliže spustíte videa vložená na naše webové stránky, bude navázáno spojení se servery YouTube a začne přenos údajů. Naše společnost nemá vliv na rozsah a obsah údajů, které jsou po aktivaci pluginu předávány společnosti YouTube a případně dalším partnerům YouTuben. Serveru YouTube je kromě jiného poskytována informace o tom, jaké stránky z našeho webu jste navštívili. Podle sdělení YouTube slouží tyto informace mimo jiné k sestavování statistik videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a k zabraňování nedovolenému chování. YouTube při tom používá cookies, jejichž prostřednictvím shromažďuje informace o uživatelském chování, Tyto soubory cookie zůstávají ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Ukládání cookies společnosti YouTube můžete zabránit tím, že provedete příslušné nastavení softwaru prohlížeče (srov. výše).

Jestliže jste přihlášeni na svůj účet YouTube, umožňujete společnosti YouTube, aby Vaše chování při surfování přímo přiřadila k Vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit tím, že se před aktivací tlačítka pro přehrávání odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Používání YouTube je založeno na našem zájmu prezentovat online nabídky poutavě. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o zacházení s údaji uživatelů jsou uvedeny v Prohlášení společnosti YouTube o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


4. Shromažďování a zpracování poskytnutých osobních údajů (účely zpracování a právní základy)

Při využívání určitých funkcí a nabídek našich webových stránek, například kontaktního formuláře nebo přihlášení se do osobního klientského účtu, je nezbytné shromáždit a zpracovat osobní údaje, jako je např. Vaše jméno nebo e-mailová adresa. Tyto osobní údaje zpracováváme na našich webových stránkách pouze tehdy, jestliže nám je - zejména v rámci registrace nebo online formuláře - sami poskytnete.


4.1. Kontaktní formulář

Jestliže nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách dotazy, potřebujeme k jejich zpracování a k zaslání odpovědi alespoň Vaše jméno a e-mailovou adresu (povinné údaje označené *). Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pís. b) GDPR. Zpracování údajů je nezbytné k provedení předsmluvního opatření, které probíhá na základě Vašeho dotazu, neboť k těmto opatřením patří také zasílání dotazů přes kontaktní formulář.

Dobrovolným uvedením dalších kontaktních údajů nám usnadníte zodpovězení Vašeho dotazu a navázání kontaktu s Vámi. Právním základem je čl. 6 odst. 1 pís. f) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů v rámci našich „oprávněných zájmů", pokud nepřevažují Vaše základní práva, základní svobody či zájmy. Naše oprávněné zájmy spočívají v usnadnění vyřízení dotazu zaslaného přes kontaktní formulář.


4.2. Přihlášení do osobního klientského účtu

Na webových stránkách se můžete jako klient přihlásit prostřednictvím svých přihlašovacích údajů do Vašeho osobního klientského účtu. V něm máte kromě jiného možnost spravovat své kmenové údaje a heslo. Můžete zde rovněž nahlížet do doručené pošty, Vašich smluv a upisovacích dokumentů. Právním základem pro zpracování přihlašovacích údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování je nezbytné pro účely poskytnutí Vašeho klientského účtu.


4.3. Přihlášení do účtu zprostředkovatele

Na webových stránkách se můžete jako zprostředkovatel přihlásit prostřednictvím svých přihlašovacích údajů do Vašeho osobního zprostředkovatelského účtu. V něm máte kromě jiného možnost spravovat své kmenové údaje. Můžete zde rovněž nahlížet do doručené pošty, Vašich smluv a upisovacích dokumentů. Právním základem pro zpracování přihlašovacích údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování je nezbytné pro účely poskytnutí Vašeho účtu zprostředkovatele.


4.4. Newsletter zasílaný e-mailem

Dále se můžete na našich webových stránkách v příslušném formuláři zaregistrovat k odběru newsletteru zasílaného e-mailem. S Vaším souhlasem zpracuje společnost ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG osobní údaje uvedené ve formuláři, aby Vás prostřednictvím e-mailového newsletteru informovala o produktech a akcích skupiny ThomasLloyd.

Uvedení Vaší e-mailové adresy je pro zasílání newsletteru zcela nezbytné. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 pís. a) GDPR. Tyto údaje zpracováváme s Vaším souhlasem. Svůj udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat a můžete se odhlásit ze zasílání e-mailového newsletteru. Můžete tak učinit prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém newsletteru, dopisem zaslaným na kontaktní údaje uvedené v tiráži nebo e-mailem na adresu gdpr@thomas-lloyd.com.

Kromě toho nám můžete dobrovolně poskytnout další osobní údaje a umožnit nám tak oslovování Vaší osoby jinými kontaktními cestami. Zpracování údajů, které jste nám dobrovolně poskytli, probíhá na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 pís. f) GDPR. Dle tohoto článku je přípustné provádět zpracování, jež slouží našim oprávněným zájmům. Naším oprávněným zájmem je zlepšit kvalitu našich poradenských služeb a v případě eventuálních zpětných dotazů Vás snadněji kontaktovat.

Při přihlašování se k odběru našeho newsletteru používáme tzv. metodu double-opt-in. To znamená, že Vám po přihlášení zašleme na zadanou e-mailovou adresu e-mail, ve kterém Vás požádáme, abyste potvrdili, že si zasílání newsletteru skutečně přejete. Pokud své přihlášení nepotvrdíte do [24 hodin] , budou informace o Vaší osobě automaticky vymazány. Kromě toho ukládáme také Vaše příslušné IP adresy a dobu přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto postupu je, abychom mohli Vaše přihlášení doložit a případně vyjasnit zneužití Vašich osobních údajů. Kromě toho ukládáme také Vaše příslušné IP adresy a dobu přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto postupu je, abychom mohli Vaše přihlášení doložit a případně vyjasnit zneužití Vašich osobních údajů.


5. Příjemce osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme v rámci návštěvy a čistě informativního užívání našich webových stránek (viz bod 3.1.), a osobní údaje, které shromažďujeme při používání určitých funkcí a nabídek na našich webových stránkách, jako je např. kontaktní formulář nebo přihlášení do osobního klientského účtu, jsou předávány třetím stranám pouze v těch případech a pouze za těmi účely, které jsou vysvětleny v bodě 3 s uvedením příslušného právního základu.

Také osobní údaje, které poskytnete v online formulářích, jsou předávány třetím stranám pouze v případech a pouze za účely, které jsou vysvětleny v bodě 4 resp. v zásadách ochrany osobních údajů nacházejících se na příslušném místě webových stránek a u kterých je vždy uveden příslušný právní základ. To se týká zejména případů, ve kterých jsou určité osobní údaje na základě právního základu nebo Vašeho předchozího souhlasu předávány v rámci účelů zpracování, které Vám byly předtím sděleny, uvnitř skupiny ThomasLloyd tak, jak je to přípustné, nebo pokud je to nezbytné.

V ostatních případech nejsou osobní údaje, které byly automaticky shromážděny v rámci návštěvy a čistě informativního užívání webových stránek podle bodu 3, a osobní údaje, které poskytnete v online formulářích podle bodu 4, zásadně předávány třetím stranám, ani jim nejsou poskytovány jiným způsobem. Výjimku tvoří povinné předávání osobních údajů státním institucím a orgánům i soukromým nositelům práv na základě právních předpisů nebo soudních či úředních rozhodnutí, jakož i nezbytné předání státním institucím a orgánům v případě napadení právních zájmů společnosti ThomasLloyd, za účelem právního nebo trestního stíhání.

Při provozu našich webových stránek a při poskytování a zajišťování jednotlivých funkcí a nabídek webových stránek však někdy používáme externí poskytovatele technických a dalších služeb, včetně společností náležejících do firemní skupiny. Tyto subjekty nám pomáhají při poskytování našich služeb. V případě potřeby zpracovávají tito námi přizvaní poskytovatelé služeb Vaše osobní údaje v rámci svého příslušného pověření podle našich pokynů, a to pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jejich smluvní povinností je dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů, platné právní předpisy týkající se ochrany údajů a naše pokyny (tzv. zpracovatel podle článku 28 GDPR). Totéž platí pro případné subdodavatele, jestliže s nimi naši zpracovatelé s naším předchozím souhlasem spolupracují.

Zpracovatele používáme zejména pro hosting webových stránek a pro zpracování dotazů z kontaktních formulářů.


6. Zpracování osobních údajů ve „třetích zemích“

Osobní údaje, které shromažďujeme, se zpracovávají výhradně v rámci EU a Švýcarska. K předávání osobních údajů do jiných „třetích zemí“, tedy států mimo EU a EHP, nedochází. Pro Švýcarsko bylo vydáno rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle článku 45 GDPR, dle kterého Švýcarsko poskytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů.


7. Doba uložení

Osobní údaje v zásadě ukládáme po dobu, jež je nezbytná ke splnění účelu příslušného zpracování údajů, nebo dokud nás z jiných oprávněných důvodů (viz čl. 17 odst. 1 GDPR) nepožádáte o výmaz osobních údajů. Po uplynutí lhůt pro uložení resp. na základě Vaší oprávněné žádosti o výmaz vždy ověříme, zda jsou určité osobní údaje stále potřebné pro (jiné) legitimní účely, a pokud nejsou, zda je výmaz osobních údajů v rozporu se smluvními nebo zákonnými lhůtami pro jejich uložení. V takových případech budou osobní údaje, kterých se to týká, dále uchovávány po takovou dobu, která je nezbytná ke splnění tohoto (jiného) legitimního účelu, resp. po dobu trvání příslušné smluvní nebo zákonné lhůty pro uložení pro tyto účely. Pro jiné účely však budou tyto údaje zablokovány a po uplynutí příslušné poslední smluvní nebo zákonné lhůty pro uložení budou s konečnou platností vymazány.

Technické komunikační údaje, které jsou obsaženy v souborech protokolu serveru (viz bod 3.1.), uchováváme maximálně po dobu šesti měsíců, a to za účelem snadné a bezpečné správy našich webových stránek a pro účely vyhodnocování, analýzy a zdokonalování našich webových stránek.

Námi používané session cookies se vymažou při zavření Vašeho prohlížeče. Trvalé cookies, které používáme, vymažeme maximálně po šesti měsících (viz bod 3.2. týkající se cookies). Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Google Analytics se vymažou okamžitě při anonymizaci IP adres (viz bod 3.3.).

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře (viz bod 4.1.) u nás budou za účelem zpracování a zodpovídání dotazů a pro případ následných dotazů uloženy po dobu šesti měsíců.

Údaje související s Vaším klientským účtem/účtem zprostředkovatele (viz body 4.2.a 4.3.) budou uloženy po dobu existence Vašeho uživatelského účtu. Svůj uživatelský účet můžete kdykoliv zrušit, jestliže nám zašlete e-mail na adresu gdpr@thomas-lloyd.com nebo zprávu na adresu uvedenou v tiráži.

Údaje shromážděné za účelem zasílání newsletteru (viz bod 4.4.) budou uloženy po tak dlouhou dobu, jaká bude pro zasílání newsletteru nezbytná. Pokud se ze zasílání newsletteru odhlásíte, budou Vaše údaje vymazány.


8. Vaše práva (práva subjektu údajů)

Jestliže jsou naplněny zákonné předpoklady podle článku 15 a násl. GDPR, máte v souvislosti s osobními údaji, které jsou u nás uloženy, tato práva (tzv. práva subjektu údajů):

Můžete od nás kdykoli požadovat informace o tom, zda jsou ukládány osobní údaje a které kategorie těchto osobních údajů týkajících se Vaší osoby jsou uloženy, za jakým účelem jsou tyto údaje zpracovávány a kteří příjemci či kategorie příjemců je případně obdrží. Rovněž si u nás můžete vyžádat další informace o osobních údajích týkajících se Vaší osoby, jež jsou uvedeny v článku 15 GDPR (právo na přístup k osobním údajům a k informacím).

V souladu se zákonnými předpoklady máte kromě toho právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na výmaz (článek 17 GDPR) a právo na omezení zpracování (zablokování) (článek 18 GDPR) Vašich osobních údajů.

Dále máte dle článku 20 GDPR právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; tyto údaje můžete také předat nebo nechat předat jiným správcům (právo na přenositelnost údajů).

Rovněž máte právo kdykoli odvolat své udělené souhlasy.

Kromě toho máte v případě zpracování osobních údajů, jež se dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zakládá na oprávněných zájmech správce nebo třetí strany vznést při naplnění zákonných předpokladů podle článku 21 GDPR proti takovému zpracování osobních údajů námitku.

Za účelem uplatnění Vašich práv jakožto subjektu údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese gdpr@thomas-lloyd.com.

Mimo to máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud byste se domnívali, že při zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, dochází k porušení práva ochrany osobních údajů.


9. Zabezpečení údajů

Uplatňujeme rozsáhlá technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy a zpracovávány, proti zneužití, náhodné či úmyslné manipulaci, ztrátě, přístupu neoprávněných osob a proti ostatním rizikům souvisejícím se zabezpečením údajů. Naše opatření zaměřená na zabezpečení údajů podléhají neustálému zdokonalování odpovídajícímu technologickému vývoji. Osobní údaje jsou předávány šifrované dle současného stavu techniky.

Naše zaměstnance jsme zavázali k zachovávání mlčenlivosti a k dodržování příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.


10. Změna zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli přizpůsobit skutečným či právním podmínkám a nejnovější verzi těchto zásad poté vždy zveřejníme na tomto místě. Údaj o tom, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy změněny, je patrný z data („Naposledy aktualizováno“) uvedeného na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

* www.thomas-lloyd.com; www.infraforum.org; www.invest.thomas-lloyd.com; www.thomas-lloyd-infrastructure.com; www.thomas-lloyd-impact-investing.com; www.thomas-lloyd-real-assets.com; www.cleantech-congress-europe.com; www.delegationsreisen.thomas-lloyd.com; www.thomaslloyd-registration.com; www.client-registration.com; www.client-registration.com; www.thomaslloyd-vermoegensverwaltung.com; www.thomaslloyd-gestion-de-patrimoine.com; www.thomaslloyd-wealthmanagement.com; www.thomaslloyd-spravcovska.com; thomaslloyd-gestione-patrimoniale.com; www.thomaslloyd-investmentkonto.com; www.thomaslloyd-investment-account.com; www.thomaslloyd-compte-des-investissements.com; www.thomaslloyd-investicni-ucet.com; www.thomaslloyd-conto-di-investimento.com; https://tl.vpportal.de; https://tl.kdportal.de