Zásady týkající se ochrany údajů

Naposledy aktualizováno: 25 May 2018

Společnost ThomasLloyd Global Asset Management GmbH (dále jen „ThomasLloyd", „my“, „nás“, „naše“) provozuje internetové stránky www.thomas-lloyd.com („internetové stránky“).

V rámci těchto zásad, které se týkají ochrany údajů na www.thomas-lloyd.com Vám chceme vysvětlit, jaké osobní údaje zjišťujeme, za jakým účelem je zpracováváme a jaká práva Vám při návštěvě internetových stránek www.thomas-lloyd.com a při využívání jejich jednotlivých funkcí náležejí. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá.

Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („DSGVO“) jsou osobní údaje veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Fyzická osoba se považuje za identifikovatelnou, pokud může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména spojením s identifikátorem, jako je jméno, s identifikačním číslem s údaji o poloze, s on-line identifikátorem nebo s jednou nebo více zvláštními osobními charakteristikami. Sem patří jak Vaše osobní údaje, jako je např. Vaše jméno, poštovní adresa nebo e-mailová adresa, tak i technické údaje vytvořené nebo zpracované při používání webových stránek, které vám mohou být přiděleny, např. IP adresa, operační systém nebo prohlížeč Vašeho koncového zařízení nebo Vaše uživatelské chování zaznamenané prostřednictvím tzv. cookies a také osobní data.


1. Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů

Osobou odpovědnou za zjišťování a zpracovávání Vašich osobních údajů při návštěvě a využívání internetových stránek www.thomas-lloyd.com je

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH
Hanauer Landstr. 291b
60314 Frankfurt nad Mohanem

E-mail: info@thomas-lloyd.com

Další údaje o společnosti ThomasLloyd Global Asset Management GmbH naleznete na https://www.thomas-lloyd.com/cz/impressum/


2. Osoba pověřená ochranou dat

Pokud budete mít dotazy, podněty či náměty, týkající se ochrany osobních údajů v rámci internetových stránek www.thomas-lloyd.com, můžete se kdykoliv obrátit na naši osobu pověřenou ochranou dat:

Andreas Obrist,
c/o ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG;
Uraniastrasse 35,
8001 Curych

E-mail: gdpr@thomas-lloyd.com

U naší osoby, která je pověřena ochranou dat, můžete také uplatnit práva dotčené osoby. Další informace naleznete v článku 8.


3. Automatické zpracování údajů při návštěvě našich internetových stránek (důvody zpracování a právní základy)

Návštěva a informační využívání našich internetových stránek www.thomas-lloyd.com je možné, aniž byste museli (například v rámci registrace nebo sdělování informací v on-line formulářích) Vaše osobní údaje, jako jsou např. Vaše jméno, poštovní adresa nebo e-mailová adresa, sami sdělovat nebo aniž bychom my tyto osobní údaje zjišťovali.

Chcete-li však využívat naše webové stránky jako uživatelsky přívětivé, účinné, stabilní a bezpečné, automaticky zjišťujeme a zpracováváme v součinnosti s Vašim koncovým zařízením a Vaším prohlížečem nezbytná technická data (pseudonymní).


3.1. Automatické získávání a zpracování údajů internetovým serverem

Abychom vám mohli ukázat jednotlivé webové stránky, které patří k našim internetovým stránkám, naše webové servery automaticky shromažďují a zpracovávají následující osobní údaje, které jsou získávány z Vašeho prohlížeče:

 • IP adresa Vašeho používaného koncového zařízení,
 • název a URP vyžádaného souboru,
 • datum a čas vyžádání,
 • přenesené množství dat,
 • hlášení zda bylo vyžádání daného souboru úspěšné,
 • identifikační údaje (typ, verze a jazyk) používaného prohlížeče a operačního systému Vašeho používaného koncového zařízení,
 • URL odkazující webové stránky, pokud byl přístup uskutečněn přes odkaz a dále vyhledávaný pojem, pokud byl přístup prováděn přes vyhledávač a
 • jméno Vašeho poskytovatele internetového připojení.

Právním základem pro výše uvedené zpracování dat je čl. 6 odst. 1 pís. b) DSGVO. Toto zpracování dat je nezbytné k provedení předsmluvních opatření, které probíhají na základě Vašeho dotazu, neboť tato předsmluvní opatření zahrnují i návštěvy webových stránek

Zjišťovaná a zpracovávaná technická data za účelem navázání komunikace, která jsou třeba k umožnění využívání internetových stránek (tzv. pseudonymní) se dočasně ukládají našimi webovými servery v protokolových souborech, tzv. souborech protokolu. Tyto soubory protokolu využíváme pro interní systémové účely, zejména pro technickou správu a pro zajištění stability a zabezpečení našeho webového serveru a webových stránek, např. k identifikaci a sledování nepřípustných a nedovolených pokusů o přístup k našim webovým serverům prostřednictvím uložené IP adresy. Dále využíváme tyto soubory protokolu ke statistickým účelům s cílem pseudonymizovat přístupy na naše internetové stránky a jejich obsah a analyzovat a vyhodnocovat je; stejně jako se snažíme zpřístupnit tyto internetové stránky jako uživatelsky příjemnější, efektivnější a propracovanější.  Podkladem zpracování dat těchto souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 pís. f) DSGVO, který umožňuje zpracování osobních údajů v rámci našich "oprávněných zájmů", pokud nepřevažují Vaše základní práva, základní svobody či zájmy. Naše oprávněné zájmy vyplývají ze snadné a bezpečné správy našich internetových stránek resp. z vyhodnocování, analýzy a zdokonalování našich internetových stránek.


3.2. Cookies

Při návštěvě a používání našich internetových stránek jsou ve Vašem koncovém zařízení ukládány tzv. cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk Vámi používaného prohlížeče a kde je možné pomocí umístění cookies (zde to zajišťujeme my), získávat určité informace. Cookies nemohou spouštět žádné programy, nepřenášejí viry na koncové zařízení a nemohou tak způsobit na Vašem koncovém zařízení žádné další škody. Slouží pouze k tomu, aby byly naše internetové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější, což je v našem oprávněném zájmu.

Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o ukládání cookies informováni a povolili jejich uložení pouze v ojedinělých případech, dále můžete zakázat přijímání cookies pro určité případy nebo ve všech případech a také aktivovat automatické mazání cookies při uzavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies mohou být funkčnost a nabídky našich internetových stránek omezeny.

Naše internetové stránky používají tyto druhy cookies:

 • Dočasné cookies se po zavření prohlížeče automaticky vymažou. Sem patří především tzv. session-cookies. Ty ukládají tzv. session-ID, pomocí kterého je možné přiřadit jednotlivé požadavky Vašeho prohlížeče k celkové relaci. To umožní, aby Vaše koncové zařízení bylo znovu rozpoznáno, pokud používáte několik webových stránek na našich internetových stránkách nebo pokud se znovu vrátíte na naše webové stránky před uzavřením prohlížeče.
 • Trvalé cookies se po určité zadané době automaticky vymažou a tato doba je u různých cookies odlišná. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče. Trvalé cookies se používají k tomu, abychom Vás identifikovali i při příští návštěvě našich internetových stránek a/nebo po návratu na naše internetové stránky po uzavření prohlížeče.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. "session-cookies". Po ukončení Vašeho používání prohlížeče resp. po jeho uzavření budou automaticky vymazány. Trvalé cookies, které používáme, zůstávají uloženy na Vašem počítači, dokud je nevymažete Vy. Tyto cookies nám umožňují, při následující návštěvě rozpoznat Váš prohlížeč.

Cookies, které jsou nezbytné k provádění určitých elektronických komunikačních procesů, k využívání našich internetových stránek a/nebo k zajištění určitých Vámi požadovaných funkcí a nabídek (např. pro přihlášení se k osobnímu zákaznickému účtu), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 pís. f) DSGVO, který umožňuje zpracování osobních údajů v rámci našich "oprávněných zájmů", pokud nepřevažují Vaše základní práva, základní svobody či zájmy. Našim oprávněným zájmem je technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb na našich internetových stránkách.

Pokud se ukládají jiné cookies (např. cookies sloužící k analýze Vašeho chování při využívání internetu), jsou v tomto Prohlášení o ochraně dat ošetřeny zvláštním způsobem.


3.3. Používání Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, což je služba analýzy webu od společnosti Google, Inc., Mountain View, USA („Google“). Google Analytics používá tak zvané cookies, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení, a které umožňují analýzu Vašeho užívání dané internetové stránky. Informace získané pomocí cookies o Vašem používání této internetové stránky se přenášejí na server společnosti Google do USA, kde se ukládají. V případě aktivace IP uchování v anonymitě na této webové stránce, bude Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zde zkrácena. Z našeho pověření použije Google tyto informace pro vyhodnocování Vašeho využívání této webové stránky, na vytváření zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k dalším službám, které jsou spojeny s užíváním internetových stránek a internetu.

IP adresa, získaná z Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojována s jinými daty z Googlu.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás na skutečnost, že v tomto případě nebudete moci případně využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete zabránit záznamu dat pomocí Cookies při užívání této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) na Googlu, jakož i zpracování dat společností Google, pokud si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče na tomto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dále můžete zabránit záznamu dat pomocí Google Analytics, kliknutím na tento odkaz. Bude aktivováno deaktivační cookie, které v budoucnu zabrání záznamu Vašich dat při návštěvě těchto stránek.

Funkci Google Analytics využíváme k pravidelné analýze a vyhodnocování užívání našich internetových stránek. Statistiky, které získáváme, můžeme využít k tomu, aby byly naše internetové stránky a zde nabízené služby uživatelsky příjemnější, efektivnější a zajímavější, aby odpovídaly Vašim potřebám, a aby se neustále zlepšovaly a optimalizovaly.

Právním podkladem využívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 pís. f) DSGVO, který umožňuje zpracování osobních údajů v rámci našich "oprávněných zájmů", pokud nepřevažují Vaše základní práva, základní svobody či zájmy. Naše oprávněné zájmy vyplývají z vyhodnocování, analýzy a zdokonalování našich internetových stránek a jejich nabídek. Google můžeme v souladu s čl. 28 DSGVO považovat za zpracovatele našich nabídek. Ve výjimečných případech, kdy jsou údaje přenášeny do USA, se Google podřídil nařízení EU-US Privacy Shield, které si můžete přečíst na následujícím odkazu na https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de.

Další informace o podmínkách užívání služby Google Analytics naleznete nahttp://www.google.com/analytics/terms/de.html, další informace o ochraně údajů u Google Analytics naleznete nahttp://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a Prohlášení o ochraně údajů u Google naleznete nahttp://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


4. Zjišťování a zpracování poskytnutých osobních údajů (důvody zpracování a právní základy)

Při využívání určitých funkcí a nabídek našich internetových stránek, jako jsou například kontaktní formuláře nebo přihlášení se k osobnímu účtu, je nezbytné získávání a zpracování osobních údajů, jako jsou např. Vaše jméno nebo e-mailová adresa. Tyto osobní údaje zpracováváme na našich internetových stránkách pouze tehdy, pokud nám je sami poskytnete, především v souvislosti s registrací nebo online formuláři.


4.1. Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte prostřednictvím kontaktního formuláře na našich internetových stránkách dotazy, potřebujeme na zpracování a zaslání odpovědi alespoň Vaše jméno a e-mailovou adresu (pole označená * jsou povinná). Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pís. b) DSGVO. Toto zpracování údajů je nezbytné k provedení předsmluvního opatření, které probíhá na základě Vašeho dotazu, neboť k těmto opatřením patří také zasílání dotazů přes kontaktní formulář.

Dobrovolným poskytnutím dalších kontaktních údajů nám usnadníte práci při odpovědi na Váš dotaz a při navázání kontaktu s Vámi. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 pís. f) DSGVO, který umožňuje zpracování osobních údajů v rámci našich "oprávněných zájmů", pokud nepřevažují Vaše základní práva, základní svobody či zájmy. Naše oprávněné zájmy vyplývají z usnadnění vyřízení kontaktní poptávky.


4.2. Přihlášení se do zákaznického účtu

Na internetových stránkách www.thomas-lloyd.com se můžete jako zákazník s Vašimi přihlašovacími údaji přihlásit do Vašeho osobního zákaznického účtu. Zde máte kromě jiného možnost spravovat Vaše kmenová data a heslo. Můžete si zde prohlížet také doručenou poštu, Vaše smlouvy a upisované částky.


4.3. Přihlášení se k účtu zprostředkovatele

Na internetových stránkách www.thomas-lloyd.com se můžete jako zprostředkovatel s Vašimi přihlašovacími údaji přihlásit do Vašeho osobního zprostředkovatelského účtu. Zde máte kromě jiného možnost spravovat Vaše kmenová data. Můžete si zde prohlížet také doručenou poštu, Vaše smlouvy a upisované částky.


4.4. Informační buletin zasílaný e-mailem

Dále se můžete na našich internetových stránkách v příslušném formuláři zaregistrovat k odběru e-mailového informačního buletinu. S Vašim souhlasem zpracuje společnost ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG osobní údaje uvedené v daném formuláři, aby Vás pomocí e-mailového informačního buletinu informovala o produktech a událostech v rámci skupiny podniků ThomasLloyd.

Uvedení Vaší e-mailové adresy je pro zasílání informačního bulletinu zcela nezbytné. Právním základem zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 pís. a) DSGVO. Tyto údaje zpracováváme s Vašim souhlasem. Tento udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat a ze zasílání e-mailového informačního buletinu se odhlásit. Můžete tak učinit na odkaze, který je uveden v každém bulletinu, dopisem na kontaktní údaje z tiráže nebo e-mailem na adresu gdpr@thomas-lloyd.com.

Kromě toho nám můžete dobrovolně poskytnout další osobní údaje, abychom Vás mohli blíže oslovovat jinými způsoby. Zpracování údajů, které jste nám dobrovolně poskytli, probíhá na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 pís. f) DSGVO. Dle tohoto článku je přípustné zpracování sloužící našim oprávněným zájmům. Naším oprávněným zájmem je zlepšit kvalitu našich poradenských služeb a v případě možných dotazů Vás snadněji kontaktovat.

Při přihlašování se k odběru našeho bulletinu používáme tzv. způsob double-opt-in. To znamená, že Vám po přihlášení zašleme na zadanou e-mailovou adresu e-mail, ve kterém Vás žádáme, abyste potvrdili, že si zasílání bulletinu skutečně přejete. Pokud neobdržíme Vaše potvrzení během [24 hodin], budou poskytnuté informace automaticky vymazány. Dále ukládáme také Vaše IP adresy a dobu přihlášení a potvrzení. Důvodem je skutečnost, abychom Vaše přihlášení mohli doložit a příp. vyjasnit zneužití Vašich osobních údajů. Dále ukládáme také Vaše IP adresy a dobu přihlášení a potvrzení. Důvodem je skutečnost, abychom Vaše přihlášení mohli doložit a příp. vyjasnit zneužití Vašich osobních údajů.


5. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje získané v souvislosti s návštěvou a pouhým informativním využíváním našich internetových stránek www.thomas-lloyd.com (viz článek 3.1.), stejně jako informace, které shromažďujeme v souvislosti s používáním určitých funkcí a nabídek na našich internetových stránkách, jako jsou např. kontaktní formuláře nebo přihlášení se k osobnímu zákaznickému účtu, zásadně nesdělujeme jiným příjemcům, ani je nepředáváme jiným způsobem. Nepatří sem povinné předávání osobních údajů státním institucím a orgánům, jakož i soukromým nositelům práv na základě právních předpisů nebo soudních nebo správních rozhodnutí, jakož i požadované zpřístupnění státním institucím a orgánům v případě napadení našich zákonných zájmů, pro účely právního nebo trestního stíhání.

Při provozu našich internetových stránek a při poskytování a zajišťování jednotlivých funkcí a nabídek webových stránek však někdy využíváme externích technických a dalších poskytovatelů služeb, včetně vnitropodnikových společností, které nám při poskytování našich služeb pomáhají. V případě potřeby zpracovávají naši poskytovatelé služeb Vaše osobní údaje v rámci dané objednávky v souladu s našimi pokyny pro účely, které jsou uvedeny v tomto Prohlášení o ochraně dat. Jejich smluvní povinností je dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů, platné právní předpisy týkající se ochrany údajů a naše pokyny (tzv. zpracovatel zakázek dle čl. 28 DSGVO). Totéž platí pro případné subdodavatele, pokud je naši zpracovatelé využívají s našim předchozím souhlasem.

Zpracovatele zakázek využíváme především na hosting internetových stránek a na zpracování dotazů z kontaktních formulářů.


6. Zpracování osobních údajů v "třetích zemích"

Osobní údaje, které získáváme, se zpracovávají výhradně v rámci EU a Švýcarska. K předávání osobních údajů do tzv. "třetích zemí", tedy států mimo EU a EHP, nedochází. Pro Švýcarsko existuje rozhodnutí o odpovídající ochraně Evropské komise dle čl. 45 DSGVO, přičemž Švýcarsko nabízí adekvátní ochranu osobních údajů.


7. Doba uložení

Obecně platí, že osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelu zpracování dat nebo pokud od nás požadujete, abychom smazali osobní údaje z jiných oprávněných důvodů (viz čl. 17 odst. 1 GDPR). Po uplynutí těchto lhůt pro uložení resp. na základě Vaší oprávněné žádosti o smazání ověříme, zda jsou některé osobní údaje stále potřebné pro (jiné) oprávněné účely a pokud ne, zda je smazání osobních údajů v rozporu se smluvními nebo zákonnými lhůtami pro uložení dat. V takových případech budou příslušné osobní údaje dále uchovávány za účelem, který je vyžadován pro splnění tohoto (jiného) legitimního účelu resp. po dobu trvání příslušné smluvní nebo zákonné doby uchovávání pro tyto účely. Jsou však zablokovány pro jiné účely a po uplynutí poslední smluvní nebo zákonné lhůty pro uchovávání jsou s konečnou platností vymazány.

Technická data za účelem navázání komunikace, obsažená v souborech protokolu (viz článek 3.1.) jsou uchovávána maximálně po dobu šesti měsíců, a to za účelem snadné a bezpečné správy našich internetových stránek a pro účely vyhodnocování, analýzy a zdokonalování našich internetových stránek.

Námi používané session-cookies se vymažou při ukončení práce s prohlížečem. Trvalé cookies, které používáme, se mažou maximálně po šesti měsících (viz článek týkající se cookies 3.2.). Osobní údaje zjištěné pomocí Google Analytics se vymažou okamžitě v rámci uchování v anonymitě IP adres (viz článek 3.3.).

Osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře (viz článek 4.1.) budou u nás uloženy za účelem zpracování a zodpovídání dotazů pro případ následných dotazů, po dobu šesti měsíců.

Údaje spojené s Vašim zákaznickým účtem/účtem zprostředkovatele (viz články 4.2. a 4.3.) budou uloženy po dobu existence vašeho uživatelského účtu. Váš uživatelský účet můžete kdykoliv zrušit, pokud nám zašlete e-mail na adresu gdpr@thomas-lloyd.com nebo zprávu na adresu uvedenou v tiráži.

Údaje zaznamenané za účelem zasílání informačního bulletinu (viz článek 4.4.) budou uloženy na tak dlouhou dobu, jak to bude pro zasílání bulletinu nezbytné. Pokud se ze zasílání bulletinu odhlásíte, budou Vaše údaje vymazány.


8. Vaše práva (práva dotčené osoby)

Pokud jsou splněny zákonné požadavky podle čl. 15 a následujících DSGVO, máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů, které jsme u nás uložili (tzv. práva dotčené osoby):

 • Můžete si od nás kdykoli vyžádat informace o tom, zda jsou osobní údaje ukládány a které kategorie Vašich osobních údajů jsou uloženy, k jakým účelům jsou zpracovávány a kteří příjemci resp. kategorie příjemců je mohou příp. obdržet. Dále si u nás můžete vyžádat další informace o Vašich osobních údajích, uvedené v čl. 15 DSGVO (právo na poskytnutí informací).
 • Dále máte v rámci zákonných předpokladů právo na opravu (čl. 16 DSGVO), právo na vymazání (čl. 17 DSGVO) a právo na omezení zpracování (zablokování) (čl. 18 DSGVO) Vašich osobních údajů.
 • V souladu s čl. 20 GDPR máte také právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu; tyto osobní údaje můžete také předávat nebo poskytnout jiným odpovědným osobám (právo na přenositelnost dat).
 • Kdykoliv máte také právo na zrušení uděleného souhlasu.
 • Kromě toho máte právo, v případě zpracování dat, které je dle čl. 6 odst. 1 pís. f) DSGVO prováděno na základě oprávněného zájmu odpovědné či třetí osoby, v případě existence zákonných předpokladů dle čl. 21 DSGVO se zpracováním údajů vyjádřit svůj nesouhlas.

Pro uplatnění práv dotčené osoby se kdykoliv na nás můžete obrátit na gdpr@thomas-lloyd.com.

Kromě toho máte právo, podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje zákon o ochraně údajů.


9. Zabezpečení dat

Provádíme rozsáhlá technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy a zpracovávány, proti zneužití, náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, přístupu neoprávněných osob a proti dalším rizikům v rámci zabezpečení dat. Naše opatření zabezpečení dat se v souladu s technickým vývojem neustále vylepšují. Přenos osobních údajů je šifrován dle současného stavu techniky.

Naši zaměstnanci jsou povinni, zachovávat mlčenlivost a rovněž dodržovat příslušná nařízení o ochraně dat.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat mezery v zabezpečení. Dokonalá ochrana Vašich dat před zásahem třetích osob proto není možná.


10. Změna zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli přizpůsobit změněným skutečným nebo právním podmínkám a poté zde zveřejníme nejnovější verzi těchto zásad ochrany osobních údajů. Kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy změněny, můžete vidět na datu vydání ("Naposledy aktualizováno") na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen