VYTVÁŘENÍ UDRŽITELNÝCH HODNOT DÍKY GLOBÁLNÍ INFRASTRUKTUŘE

Typ projektu
  • Biodiesel
  • Biomass
  • Solar

Energetická řešení společnosti ThomasLloyd v oblasti infrastrukturálních projektů

Elektrický proud. Je pohonem pro stroje, život udržující přístroje v nemocnicích, poskytuje možnost chladit potraviny, řídit provoz, využívat moderní komunikační prostředky. Proud je však mnohem víc. Zajišťuje přístup ke vzdělávání, globálnímu vědění a mezinárodnímu obchodu. Proud vytváří nová pracovní místa a stabilní příjmy v infrastrukturálně doposud málo rozvinutých regionech, které by bez zásobování proudem sotva měly společenské perspektivy.

Přístup ke spolehlivému a cenově dostupnému zdroji proudu je tak základním předpokladem pro široký podíl na hospodářském a společenském pokroku. A proud je pro zajištění růstu potřeba právě tam, kde vývoj obyvatelstva a hospodářství dosahuje dynamických dimenzí, které my v západním světě už dávno neznáme.

Se svými investicemi do infrastruktury má ThomasLloyd také za cíl vytvářet trvalé hodnoty. Pro naše investory, ale i pro lidi v dané lokalitě. Se svým aktuálním portfoliem sama společnost ThomasLloyd umožní do roku 2019 nejen 1,8 milionů lidí přístup k udržitelně vyrobenému proudu, ale kromě toho v regionu vytvoří mnoho tisíc nových trvalých pracovních míst. Tím současně přebíráme odpovědnost za jednání, které na základě zohlednění sociálních, etických a ekologických aspektů nabízí systémově relevantní užitek a daleko přesahuje splnění cílů daného zařízení stanovených našimi investory. Na druhé straně profitují naši investoři z osvědčeného, skutečně vynikajícího investičního procesu a přesvědčivé, po řadu let prosperující historie.

Sociální a environmentální dopad

Všechny naše projekty vnímáme ve vztahu k tzv. Impact Investing v ještě širších souvislostech. Chceme vybudovat mosty mezi investory a odpovědnými vládami v daném regionu a naše projekty a výzvy vidíme jako podstatný přínos k řešení místních sociálních a ekologických problémů.

Read more

„Kdybych vedl zemi v jihovýchodní Asii, snažil bych se generovat co nejvíce zelené a udržitelné energie. Tuto energii bych využil a prodával, abych vytvořil silné portfolio obnovitelných zdrojů a udržoval náklady na transport zelené energie dole, aby země a obce byly stále méně závislé na dovozu energie (...) – čímž by státy ASEAN získaly velký potenciál“, řekl Bill Clinton, bývalý prezident USA, na kongresu ThomasLloyd Cleantech 2014.

Prezident Bill Clinton, USA

Aktuální infrastrukturální projekty

Se svým aktuálním portfoliem sama společnost ThomasLloyd umožní do roku 2023 1,4 milionům lidí přístup k udržitelně vyrobenému proudu, ale kromě toho v místě vytvoří mnoho tisíc nových trvalých pracovních míst.

K projektům

„Asie potřebuje v období 10 let 8,2 bilionů USD pro výstavbu národní infrastruktury, na regionální úrovni jsou zapotřebí investice ve výši 320 miliard USD.“

Prof. Dr. Justin Yifu Lin, bývalý hlavní ekonom a viceprezident Světové banky

Referenční projekty ThomasLloyd

S průměrnou zkušeností přesahující 25 let management společnosti ThomasLloyd doposud zrealizoval více než 100 infrastrukturálních projektů v 22 zemích. Mnohé z těchto projektů se dnes v daných regionech řadí k benchmarkovým transakcím. Předpokladem pro to byla a je jedinečná, dlouhá léta budovaná síť k mezinárodním poskytovatelům kapitálu a technologickým koncernům, stejně jako přímý přístup k odpovědným vládním místům.

K referenčním projektům

Výsledky projektů & případové studie

Od zeleného pole po operativní elektrárnu

15. června 2015 prodala společnost ThomasLloyd CTI Asia Holdings Pte Ltd – dceřiná společnost fondu ThomasLloyd SICAV-SIFCleantech Infrastructure – svůj 90% podíl na provozní společnosti San Carlos Solar Energy Inc. (SaCaSol) společnosti Philippine Investment Alliance for Infrastructure (PINAI). Transakce jasně dokazovala úspěšný investiční proces při realizaci infrastrukturálních projektů ThomasLloyd. SaCaSol I byla také první solární elektrárnou v měřítku elektráren na Filipínách, která profituje na vysokých filipínských výkupních cenách, byla spolufinancována velkou regionální bankou a po realizaci byla prodána na Filipínách.

Bližší informace