Nadace ThomasLloyd Foundation –
Pomocná ruka kdykoli a kdekoli je zapotřebí

 

Jako jeden z čelních investorů v infrastrukturním sektoru jihovýchodní Asie se cítíme přímo spojeni s lidmi na místě. Jasně se hlásíme k zodpovědnosti, abychom nad rámec našich infrastrukturních projektů mírnili útrapy, byli nápomocni při etablování základních životních potřeb a trvale podporovali společenský pokrok.


Komplexní jednání pro nás znamená převzetí odpovědnosti. I za lidi na místě, kteří nám v zásadě umožňují úspěšnou realizaci infrastrukturálních projektů - jako spolupracovníci, dodavatelé našich elektráren na biomasu, partneři. Proto pomáháme tam, kde je pomoc třeba.

T.U. MICHAEL SIEG, Chairman, CEO & Founder


Tím firma ThomasLloyd zastřešuje veškeré aktivity své sociální angažovanosti pod hlavičkou nadace ThomasLloyd Foundation rozdělených do dvou akčních oblastí, které nejlépe odpovídají regionálním zvláštnostem a požadavkům:

  • na jedné straně iniciování a realizace konkrétních „Ostrovních řešení elektrifikace“ (takzvané „off grid solutions“) v odlehlých a rozvojových obcích, ve kterých se v dohledné době neočekává napojení na komerční elektrické sítě a následkem toho by bez vytvoření těchto ostrovních řešení byla sociální zařízení (např. zdravotnická centra, kliniky a vzdělávací zařízení moderního typu), která jsou založená na zásobování elektrickým proudem, trvale odříznuta od těchto výhod,

  • na druhé straně opatření konkrétní pomoci v nouzi – ať již při rychlém a nebyrokrokratickém situačním poskytnutí přímých finančních prostředků a vhodných materiálů popř. nástroj k okamžité pomoci po přírodních katastrofách nebo kontinuální podpora regionálních organizací a projektů poskytujících pomoc, které se zavázaly k podpoře určitých společenských skupin.

Základní škola „Camaniangan Elementary School“:

Energie k učení a životu

Příkladem projektu vybraného na základě procesu selekce je základní škola Camaniangan v hornaté krajině nedaleko solární elektrárny SaCaSol a elektrárny na biomasu San Carlos BioPower, kterou na Filipínách firma ThomasLloyd zřídila. Pomocí decentralizovaného solárního zařízení byla tato škola, která doposud nebyla zásobována elektrickým proudem a ve které absence světla působila zvláště negativně a ve tmavých a zamračených dnech v době dešťů, elektrifikována spolehlivým, ale také ekologickým způsobem.

ČÍST DÁLE

„ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO V OBCI SITIO BAIS“:

Energie jako základ zdraví a života

Dalším příkladem pro ostrovní projekty elektrifikace nadace ThomasLloyd Foundation je stanice pro nemocné od Sitio Bais. Ta se nachází v odloučené obci Yubo, která je v období dešťů dostupná jen těžkými vozidly s pohonem všech čtyřech kol. Tato stanice se nachází asi 18 kilometrů od La Carlota City, místa vzniku firmou ThomasLloyd zaštítěné elektrárny na biomasu South Negros BioPower. Obyvatelé se ponejvíce zabývají zemědělstvím, převážně pěstováním banánů a pálením dřevěného uhlí. Průměrná úroveň příjmů je pod hranicí bídy, takže pomocné práce musí vykonávat i děti a mládež a tím se musí vzdát přiměřeného vzdělání.

ČÍST DÁLE

The Bahay Tuluyan Foundation:

Sociální angažovanost pro zneužívané děti, sirotky a děti ulice

Děti jsou často ty, které v rámci razantního růstu rozvíjejících se zemí prohrávají: Dostanou-li se jejich rodiče do stavu nouze, když své rodiče ztratí, když je jejich rodiče zneužívají. To platí i na Filipínách. Proto firma ThomasLloyd podporuje prostřednictvím nadace Bahay Tuluyan Foundation jednu z nejambicióznějších soukromých organizací poskytujících pomoc, která se ve velkoměstských aglomeracích stará o sirotky, zneužívané a na ulici žijící děti a mládež, je důvěryhodným kontaktním partnerem a tam, kde je to potřeba, poskytne útočiště a bezpečí.

ČÍST DÁLE

Lacson-Bariw Village

MODERNÍ A CENOVĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO PRACOVNÍKY A ZAMĚSTNANCE:

ThomasLloyd garantuje na svých stavbách a projektech spravedlivé pracovní podmínky, které podléhají nejvyšším mezinárodním standardům. Mimoto jsou pro nás předmětem mimořádného zájmu i životní podmínky všech, kteří pro nás pracují. ThomasLloyd tak společně s "Lacson-Bariw Village" vytvořil moderní a cenově dostupné bydlení pro přibližně 50 rodin v bezprostřední blízkosti nemovitosti North Negros BioPower, které bylo v březnu 2019 slavnostně předáno do užívání.

Find out more

POMOCNÁ RUKA

PO ORKÁNU NA FILIPÍNÁCH V R. 2013 : SPOLEČNOST THOMASLLOYD DALA K DISPOZICI FINANČNÍ A PŘÍMO POMOC K REKONSTRUKCI.

Jako jeden z největších zahraničních investorů v oboru infrastruktury zaměřené na obnovitelné energie na Filipínách se cítíme být úzce spojeni s místními lidmi. Proto se vedení společnosti ThomasLloyd Group tehdy ihned rozhodlo lidem v postižených oblastech nebyrokraticky a rychle pomoci.

 

ČÍST DÁLE

Podpora výzkumu, vývoje a prevence i situační pomoc v nouzi

ThomasLloyd nadto podporuje další organizace a iniciativy pravidelnými dary.

ČÍST DÁLE

Všechny služby nadace ThomasLloyd Foundation byly kompletně poskytnuty bezplatně a plynou přímo do projektů, aby zajistily, že 100 % plateb podpory bude přímo na místě využito k určenému účelu.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen