Sociální angažovanost

Bahay Tuluyan Foundation:

Sociální angažovanost pro
zneužívané děti, sirotky a děti ulice

Děti jsou často ty, které v rámci razantního růstu rozvíjejících se zemí prohrávají: Dostanou-li se jejich rodiče do stavu nouze, když své rodiče ztratí, když je jejich rodiče zneužívají. To platí i na Filipínách.. Proto firma ThomasLloyd podporuje prostřednictvím nadace Bahay Tuluyan Foundation jednu z nejambicióznějších soukromých organizací poskytujících pomoc, která se ve velkoměstských aglomeracích stará o sirotky, zneužívané a na ulici žijící děti a mládež, je důvěryhodným kontaktním partnerem a tam, kde je to potřeba, poskytne útočiště a bezpečí. Nadace otevírá cesty k pravidelné školní docházce, asistuje při hledání nového pracovního místa, a vytváří tak předpoklady k životu v tělesném a sociálním bezpečí.

bahaytuluyan.org

POMOCNÁ RUKA

PO ORKÁNU NA FILIPÍNÁCH V R. 2013:
SPOLEČNOST THOMASLLOYD POSKYTLA FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC.

 

Jako jeden z největších zahraničních investorů v oblasti infrastruktury zaměřené na obnovitelné zdroje energie na Filipínách se cítíme být úzce spojeni s místními lidmi. Proto se vedení společnosti ThomasLloyd Group okamžitě rozhodlo lidem v postižených oblastech nebyrokraticky a rychle pomoci.

Společnost ThomasLloyd poskytla kromě finančních prostředků i konkrétní materiální pomoc přímo v místě. Po seznámení se s rozsahem škod po orkánu, byli ihned do postižených oblastí vysláni všichni dostupní spolupracovníci. S bagry, nákladními auty a jeřáby se tak podařilo pomoci bezprostředně v postižených místech. Likvidací popadaných stromů se zajistila průjezdnost silnic, aby se k místním lidem rychle dostala zdravotnická pomoc a dobročinné organizace.

Dlouhodobé působení společnosti ThomasLloyd na Filipínách a znalosti místních potřeb navíc umožnily, že se finanční pomoc dostala přímo k obětem orkánu a dokázala trochu zmírnit nouzi postižených. Navíc to pomohlo i při rekonstrukčních pracech, které probíhají dodnes.

Podpora výzkumu, vývoje a prevence
i situační pomoc v nouzi

ThomasLloyd podporuje kromě jiného i další organizace a iniciativy sponzorskými dary.