LACSON-BARIW VILLAGE

LACSON-BARIW VILLAGE:

MODERNÍ A CENOVĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO PRACOVNÍKY A ZAMĚSTNANCE

Předáním vesnice „Lacson-Bariw Village“ svému určení v březnu 2019 v rámci slavnostního aktu, vytvořil ThomasLloyd moderní a cenově dostupné bydlení pro přibližně 50 rodin v bezprostřední blízkosti staveniště North Negros BioPower.

Uživateli projektu, který byl iniciován a financován společností ThomasLloyd v částce 30 mil. filipínských pesos (více než 500.000 Euro), jsou zaměstnanci společ-nosti North Negros BioPower, a také bývalí obyvatelé a pracovníci haciendy, která se nacházela na pozemku budoucí elektrárny. Plán zástavby se striktně řídí standardy Světové banky a zároveň splňuje filipínské požadavky na výstavbu sociálního bydlení.


Zvláštní pozornost při plánování pozemků a domů byla věnována tomu, aby budoucí obyvatelé mohli pro své živobytí využívat přírodní zdroje. Téměř 100 metrů čtverečních půdy poskytuje dostatek prostoru pro pěstování domácího ovoce a zeleniny, které tvoří doplňkový zdroj živobytí. Kromě toho byly střechy domů navrženy a postaveny tak, aby ve spojení s cisternami bylo možné využít srážky, které se sezónně vyskytují v této klimatické oblasti poměrně často. Kromě toho mají všechny domy drenážní systém a elektrickou přípojku a jsou vybaveny kuchyní, toaletou a koupelnou.

Obec je napojena na místní komunikaci přes příjezdovou cestu a má stanici na třídění odpadu, jako i zařízení pro trávení volného času, jako je basketbal, volejbal a dětské hřiště. Celá vesnice je osvětlena pouličním osvětlením, které je vybaveno solárními články.


Za ThomasLloyd byla vesnice předána svému určení za účasti p. Tony Coveney, Managing Director, Head of Project Finance und CEO Americas (5.v.l.), p. Mike Airey, Managing Director a CEO Asia Pacific (6.v.l.), p. Rowan Lovegrove-Fielden, Director Asset Management (2.v.r.) a také p. Sonia Zou Siyang, Associate Director (1.v.r.). Kromě mnoha funkcionářů místní a regionální politiky, jako například guvernéra Negros Occidental Hon. Alfredo G. Marañon, Jr. (7.v.l.) a starostky Manapla Lourdes Socorro Escalante (6.v.r.), se slavnostního ceremoniálu zúčastnilo mnoho zástupců médií stejně jako vedoucí pracovníci projektových společností ThomasLloyd.

Impressions