Projekty škol v Indii a na Filipínách

Projekty škol v Indii:

Elektrifikace čtyř škol v indickém státě Maháráštra

V okolí solární elektrárny „Maharashtra I“, která tvoří součást solárního portfolia společnosti ThomasLloyd „Indický subkontinent“, leží čtyři vesnice: Bhopa, Chatgaon, Bodkha a Kothimbir Wadi.

V každé z těchto vesnic se nachází státní základní škola; dohromady tyto školy navštěvuje 414 žáků (204 dívky a 210 chlapců) ve věku do 14 let. Školy byly dosud odříznuty od spolehlivých externích dodávek elektřiny. Ve třídách nebylo žádné osvětlení, a přestože teplota vzduchu často dosahuje i více než 45 oC, chyběly v nich také ventilátory. Závady vykazovala i hygienická zařízení: toalety - pokud byly vůbec k dispozici - se nacházely ve značně zchátralém a již nepoužitelném stavu.

TL DRI School Project India 4880

Dosaženo bylo následujících výsledků:

  • Na střechy škol byla namontována solární zařízení o celkové kapacitě 13,1 kWh a bylo pořízeno a instalováno nezbytné vybavení, jako např. akumulátory pro ukládání elektrické energie.
  • Třídy byly kromě toho nově vybaveny celkem 25 ventilátory a 34 lampami.
  • Dále byla provedena renovace těch hygienických zařízení, která vyžadovala opravu, a byly postaveny nové toalety.

Tyto čtyři projekty byly v únoru 2020 v rámci slavnostního aktu, jehož se vedle zástupců regionální a komunální správy zúčastnila také velká delegace společnosti ThomasLloyd, předány k užívání a začaly tak sloužit svému účelu.

Funkce poskytovat vzdělání byla díky nadaci ThomasLloyd Foundation povýšena v těchto čtyřech obcích na novou, o mnoho vyšší úroveň. Elektronické přístroje, jako jsou například notebooky nebo projektory, poskytují přístup ke globálním informacím a vědomostem, světlo žákům umožňuje učit se i v době, kdy není dostatek denního světla, a pomocí ventilátorů jsou vytvářeny snesitelné podmínky pro učení i tehdy, když panují velká vedra. Lepší hygienické podmínky navíc napomáhají k udržení zdraví a slouží k prevenci onemocnění.

DOJMY

Projekty škol na Filipínách:

„Camaniangan Elementary School“, Filipíny

Základní škola se nachází v hornaté krajině nedaleko solární elektrárny SaCaSol a elektrárny na biomasu San Carlos BioPower, kterou na Filipínách zřídila společnost ThomasLloyd. Tato škola, která doposud nebyla zásobována elektrickou energií a ve které se absence světla obzvlášť nepříznivě projevovala především za tmavých a zamračených dnů v období dešťů, měla být spolehlivým, ale zároveň také ekologickým způsobem elektrifikována pomocí decentralizovaného solárního zařízení.

School Teachers Header

Implementaci projektu zahájil ThomasLloyd získáním daru v podobě solárních modulů od firmy Conergy, dodavatele modulů pro nedaleké solární elektrárny ThomasLloyd. V dalším průběhu poskytl ThomasLloyd veškeré další stavební materiály a technické komponenty, své know-how v oblasti inženýringu i potřebné pracovní síly. Po několika málo měsících bylo zařízení za účasti starosty, víceguvernéra a vysokých představitelů ministerstva školství oficiálně uvedeno do provozu.

Díky takto získané energii se do této školy dostávají moderní učební pomůcky. Učitelé využívají v rámci výuky výhod, které jim poskytují počítače, a velké akumulátory zase umožňují žákům nechat si v době vyučování nabít speciálně pořízené lampy a mobilní telefony a nabité si je po vyučování odnést s sebou domů. Za tuto možnost jsou obyvatelé vesnice ochotni uhradit menší částky, které se použijí k získání nového technického vybavení.

Videa „Camaniangan Elementary School“:

DOJMY