Environment Social Governance (ESG)

 

Úvodní slovo generálního ředitele

Od našeho založení v roce 2003 se významně změnil nejen svět, ale i naše firma. Podnik, který jsme založili před téměř 16 lety, dnes vypadá úplně jinak. V důsledku toho se naše společnost vyvinula ze skupiny odborníků, kteří dohlíželi na šest různých tříd aktiv, do vysoce specializované skupiny zaměřené výhradně na infrastrukturní projekty, které pomáhají řešit velké společenské výzvy.

Velké změny na naší planetě od nás vyžadují, abychom investovali zodpovědněji a strategičtěji než kdykoli dříve. V posledních letech si společnosti v oblasti finančních služeb stále více uvědomují efektivní začlenění tzv. kritérií ESG (Eenvironmentální, sociální a vládní) do svých činností.

ThomasLloyd jako investiční a poradenská společnost je přímo i nepřímo odpovědná za majetek milionů klientů. Proto také klademe mimořádný důraz na zodpovědné využívání kapitálu našich klientů a kromě faktorů a požadavků ekonomického a finančního trhu integrujeme do našeho investičního procesu i kritéria ESG. Jakožto přímí investoři do vybraných, samostatných infrastrukturních projektů přirozeně vidíme do „zákulisí“ našich projektů mnohem lépe než vidí správci působící na veřejném trhu do podniků zařazených do jejich portfolia. Těchto svých znalostí pak společně s modelem Active-Ownership-Modell využíváme k tomu, abychom zajistili, že v našich investičních projektech budou zohledněna kritéria ESG. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že odborný a kvalifikovaný management ESG snižuje investiční riziko a zároveň zvyšuje rentabilitu našich investic v zájmu našich klientů a dalších zainteresovaných stran. Začlenění kritérií ESG je proto pro nás zásadní pro vytvoření udržitelné dlouhodobé hodnoty v rychle se měnícím světě.

Naše směrnice týkající se společensky odpovědné investiční politiky („Socially Responsible Investment Policy") jsou v souladu s cílem našich investorů a také se širšími cíli naší společnosti. Díky našemu kapitálu, naši operativnosti odborným zkušenostem a znalostem sítí na asijském trhu infrastruktury se můžeme stát součástí komplexního řešení. Proto budeme i nadále využívat příležitosti a přijímat výzvy, které nám nabízí společensky odpovědný přístup v souladu s naším mottem: Invest where your money makes the difference

T.U. Michael Sieg, Chief Executive Officer