Environment Social Governance (ESG)

 

SLOVO PŘEDSEDY

Od našeho založení v roce 2003 se významně změnil nejen svět, ale i naše firma. Podnik, který jsme založili před téměř 14 lety, dnes vypadá úplně jinak. Z firmy s týmy odborníků vykonávajícími dozor nad šesti různými třídami aktiv se stal tým jediný zaměřený výhradně na infrastrukturu a poskytující řešení velkých společenských hrozeb. Zásadní změny, ke kterým ve světě dochází, nás nutí investovat s větší odpovědnosti a víc strategicky než kdykoliv dříve.

V posledních letech si firmy působící v sektoru finančních služeb svět stále víc uvědomuji význam efektivního řízení ekologických a společenských faktorů a faktorů podnikového vedení (ESG). ThomasLloyd jako investiční a poradenský podnik je přímo i nepřímo odpovědný za úspory milionů klientů po celém světě, a jeho závazkem je proto investovat kapitál svých klientů odpovědně a prostřednictvím investičního procesu integrujícího komerční a finanční faktory s faktory ESG.

Jako přímý investor do vybraných samostatných infrastrukturních projektů se těšíme daleko vyšší transparentnosti než veřejný trh ve vztahu ke svým portfoliovým společnostem. Své znalosti ve spojení s modelem aktivního vlastnictví využíváme k zajištění kvalitního managementu faktorů ESG v námi realizovaných investicích. Pevně věříme, že uvážený management problematiky ESG zmírní investiční rizika a má potenciál posílit návratnost investic v nejlepším zájmu našich klientů i ostatních zainteresovaných stran. Pokud do svých úvah integrujeme zásadní aspekty ESG, je to proto, že to považujeme za jednu z nejdůležitějších věcí pro vytváření dlouhodobě udržitelné hodnoty v tomto prudce se měnícím světě.

A konečně naše strategie společensky odpovědných investic napomáhá tomu, aby naši investoři investovali v zájmu nejen svém, ale i v zájmu společnosti, v níž žijí. Náš kapitál, provozní možnosti a speciální znalosti infrastrukturního sektoru v Asii a vztahy, které jsme si tam vybudovali, nám umožňují stát se součástí holistických řešení.

I nadále budeme uplatňovat promyšlený přístup k možnostem zapojování faktorů ESG a řešení problémů v ESG oblasti a těšíme se na to, jak k tomu budou přispívat investice z našich fondů.

T.U. Michael Sieg, Chairman, CEO and founder

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen