Náš přístup

Řízení společensky odpovědných investic

Společensky odpovědné investování (SRI), rovněž nazývané udržitelné nebo etické investice, představuje investiční strategii, která se dívá jak na finanční návratnost, tak na dobro společnosti. Obecně společensky odpovědný investor podporuje jednání firmy, které je založeno na ekologickém chování, ochraně spotřebitele a respektu k lidským právům a rozdílnosti. Problémové oblasti, které si ThomasLloyd jako zastánce SRI uvědomuje, jsou formulovány pod hlavičkou problematiky ESG.

Snažíme se snižovat rizika a nacházet hodnoty v řešení otázek ESG, s vědomím, že společensky odpovědné investice nejsou pro naši firmu konečným cílem ale spíše oblastí trvalého zlepšování. Firma ThomasLloyd zaměstnává lidi a uplatňuje procesy, kteří a které mají tyto zásadně důležité otázky řešit. Společensky odpovědné investování je ve firmě ThomasLloyd integrováno do všech uplatňovaných praktik investování a řízení. Během celé doby svého působení usilujeme o podporu přístupu odpovědného investování a za tímto účelem jsme si vytvořili strategii a metodologii společensky odpovědných investic. Tento rámec systematicky uplatňujeme na všechny investiční příležitosti, a zajišťujeme tak, aby faktory ESG byly nedílnou součástí celého investičního cyklu.

Naše strategie společensky odpovědného investování

Společensky odpovědný investor využívá různé strategie pro dosažení maximální návratnosti a současně usiluje o maximální společenský prospěch svého snažení. Tyto strategie plní etickou zásadu neubližování tím, že se vyhýbají investicím do společností podnikajících v oblastech jako je produkce alkoholických nápojů a kuřáckých potřeb, rychlé občerstvení, hazardní hry, pornografie, zbrojení, laboratorní testy na zvířatech, antikoncepce a potraty nebo fosilní paliva. Avšak s výjimkou investic do řešení těchto společenských problémů tento přístup nemá přímý pozitivní společenský dopad a pouhé vyhýbání se negativnímu není ještě dostatečným přínosem. Pozitivním přínosem je spíše podpora myšlenky udržitelnosti, nejen v úzkém ekologickém a humanitárním smyslu, ale i ve smyslu potenciálu podnikatelských projektů být dlouhodobě konkurenční a úspěšné.

Investice do řešení je pojem který ThomasLloyd definuje jako běžné investice vkládané do společností nebo projektů, které jsou zaměřeny na řešení nějakého společenského problému, jejichž jádrem je řízení ESG a které očekávají tradiční návratnost třídy aktiv. Z hlediska všech těchto charakteristik je investice do infrastruktury jedním z nejlepších, pokud ne vůbec nejlepším příkladem investice do řešení. Přímé investice do samostatných infrastrukturních projektů místo pouhého nákupu akcií umožňují investorovi vykonávat větší společenský vliv: Peníze investované do nákupu akcií pouze přinášejí zisk jejich předchozímu vlastníkovi a nemusí ještě sloužit pro společenské dobro, zatímco peníze investované do takového projektu již přímo "pracují" ve prospěch společnosti.

Na základě našich znalostí globálních a regionálních problémů týmově usilujeme o vytváření udržitelných hodnot. Naše strategie společensky odpovědného investování je ovlivněna řadou nejnaléhavějších problémů světa, které formují naše projekty, a přímo či nepřímo působí na naše klienty a další zainteresované strany. Pěstováním partnerství s externími odborníky a budováním vlastní interní odbornosti se snažíme porozumět národním i lokálním problémům, které nejvíce souvisí se zaměřením naší firmy a projekty, do nichž investujeme. Oblasti našeho zájmu řešíme především těmito dvěma způsoby: eliminací nebo zmírňováním rizik, kde je to možné, a objevováním způsobů vytváření hodnoty. Výsledkem je cesta k udržitelné hodnotě – hodnotě, která přináší prospěch našim klientům a těm, koho zastupují, naší firmě a komunitám, v nichž jsou naše projekty realizovány.

Metodologie integrace ESG

Metodologie integrace ESG firmy ThomasLloyd popisuje, jak investujeme se společenskou odpovědností, jak využíváme našich investičních dovedností k vytvoření pozitivního příspěvku pro společnost nad rámec našich hlavních investic, a jak udržujeme vysoký standard řízení podniku pro zajištění dlouhodobé úspěšnosti našeho podnikání. Jakmile objevíme investiční příležitost, ihned zahajujeme hloubkovou kontrolu z pohledu ESG. Naše týmy při vyhodnocování těchto příležitostí analyzují specifické problémy sektorů a regionů, jedinečné rámcové podmínky projektů i rizika pro dobré jméno. Jakmile je pak investice realizována, naše týmy monitorují a řídí širokou škálu otázek ESG na úrovni projektů i napříč portfoliem. Náš přístup k integraci faktorů ESG do všech typů investic také vychází ze znalosti hlavních externích norem. Kvůli dobré pověsti Globálního kompaktu OSN využíváme jeho zásad jako reference pro normy, které by měly naše přímé investice měly splňovat

Impact Investing

V roce 2015 provedla agentura Morgan Stanley kontrolu 10 000 fondů a z této kontroly vyplynul závěr, že "silně udržitelné" investice jsou v převaze nad "slabě udržitelnými", pohrávajícími si s myšlenkou obětování pozitivního dopadu za finanční návratnost. Současně zpráva Globální sítě impaktového investování za rok 2015 o měřítkách a návratnosti impaktových investic do vlastního jmění soukromých společností a rizikového kapitálu uvádí, že impaktové investice dosahují nejlepších návratností na investičním trhu.

Hrozby a příležitosti ESG


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen