NÁŠ ZÁVAZEK

Společnost ThomasLloyd je signatářem zásad odpovědného investování (Principles for Responsible Investment – PRI) a jiných iniciativ podporujících odpovědné investování.

Společnost ThomasLloyd přijala závazek odpovědného investování. Věříme, že integrace hlavních ekologických a společenských faktorů a faktorů podnikového řízení (ESG) do našeho investičního procesu je hlavní součástí povinnosti, která nám byla svěřena, totiž jednat v nejlepším zájmu našich klientů a těch, pro něž pracují. Abychom formálně a systematicky integrovali a zapojovali faktory ESG do tohoto procesu, vytvořili jsme si Strategii, metodologii a rámec společensky odpovědného investování.

V roce 2013 jsme se připojili k Iniciativě financování ekologických programů OSN (UNEP FI). V roce 2015 jsme formalizovali vlastní strategii ESG Pa začali s ní seznamovat své zaměstnance. V roce 2016 jsme podepsali celosvětově uznávaný dobrovolný rámec Zásad odpovědného investování podporovaný OSN (PRI), připojili se k největší světové iniciativně udržitelnosti podniků Globální kompakt OSN a stali se členem Globální sítě impaktového investování (GIIN) a Skupiny institucionálních investorů pro změnu klimatu (IIGCC).

Tyto zásady a směrnice nám slouží jako cenné platformy pro formalizaci a zaměření našeho úsilí o odpovědné investování, zvyšují naše interní povědomí o těchto záležitostech a zakládají společnou řeč s našimi klienty, aby jak oni, tak naše projektové týmy i představitelé zainteresovaných stran věděli, co od nás mohou očekávat. Za stejně hodnotnou považujeme interakci s těmi, kdo přijali stejný závazek, a snažíme se proto od nich učit. Za tímto účelem rozvíjíme pravidelnou spolupráci s kolegy z těchto organizací a komunit, a to nám pomáhá vytvářet si užitečné nástroje a zdroje pro naši práci.

United Nations Environment Programme Finance Initiative

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) je přední globální organizací pro životní prostředí, která vede celosvětovou agendu životního prostředí, jež podporuje koherentní realizaci environmentálních aspektů v podobě udržitelného vývoje v systému OSN a působí jako autoritativní obhájce globálního životního prostředí.

www.unep.org


United Nations Global Compact

United Nations Global Compact je pakt, který uzavírají firmy s OSN za účelem budování sociálnější a ekologičtější globalizace. 31. ledna 1999 byl tento pakt oficiálně nabídnut všem zainteresovaným zástupcům firem tehdejším generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem během jeho proslovu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Účast na Global Compact se zdůvodňuje dopisem zaslaným generálnímu tajemníkovi OSN. V něm firma vyslovuje svoji vůli, že se bude snažit v budoucnu dodržovat určité minimální sociální a ekologické standardy. Do dnešního dne se k tomuto paktu připojilo bezmála 10 000 firem a 161 národů.

www.unglobalcompact.org


PRI – Principles of Responsible Environment

PRI je celosvětový přední zastánce odpovědných investic. Cílem iniciativy je rozumět implikacím ESG kritérií (environmentální, sociální, vládní) pro investice a podporovat při tom síť podepisujících investorů, aby tyto faktory zohledňovali při investičních rozhodnutích. PRI jedná v dlouhodobém zájmu svých signatářů, finančních trhů a hospodářských prostorů, ve kterých jsou činní, a v neposlední řadě životního prostředí a celé společnosti.

PRI je zcela nezávislá. Iniciativa povzbuzuje investory k tomu, aby ke zvyšování svého zisku využívali odpovědné investice a nakládali lépe s riziky, ale nesleduje pro svůj vlastní profit. Pracuje v souladu s globálním politickými činiteli, ale není propojena s žádnou vládou. Je podporována OSN, nicméně k ní nepatří.

www.unpri.org


Global Impact Investing Network (GIIN)

GIIN od svého založení v roce 2009 vybudováním silné sítě investorů a vedoucích sil podporuje vývoj a rozšiřování na účinnost orientovaných zařízení. GIIN je zrcadlem rozmanité společnosti, kterou zastupujeme. Díky vedení naší investiční rady, společným myšlenkám našich členů a angažovanosti našich zaměstnanců je naše síť hnacím motorem diskuzí a opatření pro realizaci na účinnost orientovaných zařízení.

www.thegiin.org


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen