Zpět

Společnost ThomasLloyd a její portfolio projektů na biomasu bude profitovat z nové éry vztahů mezi Čínou a Filipínami po státní návštěvě prezidenta Duterteho

Londýn, 26. října 2016.

Ve dnech 18. a 21. října vedoucí představitele společnosti ThomasLloyd doprovázeli filipínského prezidenta na jeho historické obchodní a diplomatické misi do Číny. Tohoto vrcholního setkání a slavnostního podepsání významných dohod o spolupráci a obchodě mezi čínským prezidentem Xi Jinping a filipínským prezidentem Rodrigem Duterte se zúčastnili další významní političtí představitelé a více než 400 zástupců z oblasti hospodářství.

„Má státní návštěva v Číně znamenala obrat v naší společné historii a ukázala, že obě země jsou schopné úspěšně vzájemně spolupracovat. Zároveň jsme odhodláni řešit spory mírovou cestou a v souladu s mezinárodním právem,“ uvedl prezident Duterte.

Obě strany potvrdily své partnerství a oznámily společné ambice dosáhnout udržitelného rozvoje a celkového růstu, který v následujících letech přinese užitek obyvatelům obou zemí. Společně se zavázaly posílit ekonomické vztahy v několika klíčových odvětvích, jako je infrastruktura a energetika, propagováním obchodu, investic a ekonomické spolupráce podle Memoranda o porozumění a posílení bilaterálního obchodu, investic a ekonomické spolupráce. V rámci summitu bylo podepsáno celkem 11 memorand, včetně jednoho mezi společností ThomasLloyd a jejími filipínskými a čínskými investory v oblasti biomasy v celkové hodnotě závazků 7,9 miliard USD, což by na Filipínách vytvořilo až dva miliony pracovních míst. Dnes je Čína druhým největším obchodním partnerem Filipín, jejím čtvrtým největším exportním trhem a hlavním importérem. Tyto smlouvy umožní vzájemný přístup na rozsáhlé trhy a jsou základním kamenem užší spolupráce na politické a ekonomické úrovni.

V rámci slavnostního aktu byly za přítomnosti prezidenta Duterte a dalších vládních zástupců podepsány smlouvy na projekty společnosti ThomasLloyd na biomasu, které jsou momentálně ve výstavbě na Filipínach a jsou financovány největším investorem společností ThomasLloyd SICAV-SIF-Cleantech Infrastructure Fund a dále mezi zúčastněnými projektovými partnery, Bronzeok Philippines Inc., Wusi Huaguang a ThomasLloyd Group. Smlouvu za ThomasLloyd podepsali pánové Tony Coveney a Mike Airey, Managing Directors a Regional CEOs, za Bronzeoak prezident Arthur Aguilar a Don Maria Y. Dia,Senior Vice President a za Wuxi ředitel Zhang Yun a generální manažer Lu Yicheng. Další výstavba elektráren South Negros BioPower Inc. a North Negros BioPower Inc. a již brzy dokončené elektrárny San Carlos BioPower Inc. jsou důkazem probíhající úspěšné spolupráci mezi evropskými investory ThomasLloyd, filipínskými developery a čínskými inženýry. Tato spolupráce je již nyní vzorovým příkladem obchodní spolupráce mezi kontinenty a státy.

Tyto smlouvy tvoří základ dlouhodobé spolupráce a umožní rychlejší implementaci a úspěšnou realizaci elektráren na biomasu na ostrově Negros na Filipínách. Elektrárny o výkonu 70 MW v blízkosti měst Manapla, San Carlos a La Carlota na ostrově Negros budou produkovat energii z odpadu z cukrové třtiny. Zde se používá speciální technologie, při které dochází k nízké emisi CO2. Před použitím odpadu z cukrové třtiny jako paliva pro elektrárny na biomasu, se odpad spaloval na polích. Tyto legislativně zakázané praktiky významně přispívaly ke znečišťování ovzduší. Tento projekt je velkým pokrokem pro celý region se smysluplným využitím lokálního odpadu a přináší hospodářský rozvoj pro místní společnost. Tento projekt podporuje další hospodářský růst a lepší životní úroveň, zejména ve venkovských oblastech regionu, přispívá k ochraně životního prostředí a zlepšuje kvalitu života obyvatelstva jako celku.

T.U.Michael Sieg, Chairman a CEO skupiny ThomasLloyd Group vnímá pozvání podnikatelů na účast státní návštěvy v Beejingu jako „speciální ocenění doposud dosažených úspěchů skupiny ThomasLloy a jejích čínských a filipínských partnerů“. Výsledky summitu a mnoha dalších setkání v této oblasti vytvořily základy pro rychlý růst a zrychlenou výstavbu filipínské infrastruktury“. Na základě zlepšených vztahů a uvolněné atmosféry mohou přímo profitovat projekty ThomasLloyd, zvláště z nově vyvolaného zájmu o financování odbytu a projektů pro čínský export investičního kapitálu na Filipíny ze strany čínských bankovních a dalších finančních institucí.

V této souvislosti Tony Coveney,Managing Director a Head of Project Finance skupiny ThomasLloyd Group prohlásil: „Bylo mi velkou ctí se této historické události zúčastnit. Zvláštní důraz na projekty, do kterých jsme investovali, je velkým vyznamenáním. Potvrzuje ještě víc úspěchy, kterých jsme dosáhli a nadále budeme dosahovat prostřednictvím partnerství s Bronzeoak a Wuxi. Stejně jako naše realizované solární elektrárny jsou i naše projekty na využití biomasy plánem pro další následné investice“.

Mike Airey, Managing Director a CEO Asia Pacific, k tomu dodává: „ Účast na tomto vrcholovém setkání není jenom významným uznáním naší práce, kterou jsme před více než 8 lety odvedli na Filipínach. Je potvrzením toho, že naše důsledné zaměření na sektor infrastruktury v Asii bylo a je správné rozhodnutí. Věříme, že toto významné setkání představuje jeden z dalších důležitých kroků obou zemí a přispěje k silnějšímu hospodářskému a obchodnímu rozvoji v celém regionu. Tento milník nás jako globálního Investora a poradenskou společnost přiblížil k čínským kapitálovým a bankovním trhům, otevřel nový růstový potenciál a poskytl nám nové, strategické a ekonomické příležitosti.“

Tisková zpráva (PDF): Portfolio projektů společnosti ThomasLloyd týkajících se biomasy bude mít užitek z nové éry vztahů mezi Čínou a Filipínami po státní návštěvě prezidenta Duterteho.

Ke stažení obrázky: Signing Beijing/China