Realising sustainable values

Společnost ThomasLloyd

ThomasLloyd je globální investiční a poradenská společnost, která si prostřednictvím cíleného financování, výstavby a provozu výhradně udržitelných projektů v infrastrukturním, zemědělském a realitním sektoru, jako svůj úkol stanovila prosazení a urychlení tolik potřebné společenské a ekologické změny. Jeho nabídka obsahuje produkty a služby, které v rámci těchto sektorů zahrnují celý hodnototvorný řetězec. Kromě struktury, umístění a řízení investičních řešení zaměřených na sociální a ekologický účinek je součástí této nabídky také poradenství a financování projektů a firem, jakož i poskytování digitálních finančních služeb - mimo jiné v oblasti zprostředkování investic a v oblasti investičního poradenství a správy majetku. Společnost ThomasLloyd byla založena v roce 2003 a v současné době patří jak k předním světovým investorům specializujícím se na společensky odpovědné investice, tak k významným poskytovatelům financování v oblasti klimatu. Firemní skupina s hlavním sídlem v Curychu a s více než 250 zaměstnanci a výhradními dodavateli v 16 lokalitách nacházejících se v Severní Americe, Evropě a v Asii získala celkový kapitál pro udržitelnou infrastrukturu ve výši více než 1,5 miliardy EUR a poskytuje širokou škálu investičních řešení pro soukromé i institucionální investory z celého světa.

Souhrnný přehled

 

Infrastruktura

Nepostradatelná. Udržitelná. Výnosná.


Nedotčená a moderní infrastruktura je předpokladem udržitelného pokroku a ekonomické prosperity. Díky našim infrastrukturním řešením vytváříme nejen prospěšné výhody pro naše investory v mnoha zemích světa, ale také spoluutváříme i společenské prostředí regionu a tím i budoucnost lidí.

T.U. Michael Sieg, Chief Executive Officer

Globalita

Celosvětově je skupina ThomasLloyd zastoupená na celkem 16 místech v Severní Americe, v Evropě a v Asii. Naším hlavním stanovištěm je Curych a sídlem mateřské společnosti skupiny je Londýn. Za podnikovou filozofií mezinárodní a mezikulturní výměny, učení se jeden od druhého a společného tvoření stojí více než 250 spolupracovníků z 35 národů. Společně se staráme o kapitál ve výši 1,5 miliard EUR institucionálních investorů a movitých soukromých vkladatelů.

Kompetence

Odbornosti skupiny ThomasLloyd celosvětově důvěřují projektoví vývojáři, podniky a institucionální investoři (soukromé a veřejné důchodové pojišťovny, obecné pojišťovny, banky, Family Offices, nadace, Venture Capital-, Private Equity- a státní fondy) stejně jako movití soukromí zákazníci. Nabídka výkonů obsahuje služby a produkty podél celého řetězce tvorby hodnoty sektoru a zahrnuje mj.

  • Capital Raising, M&A a Corporate Finance pro soukromé a na burze zaevidované podniky
  • Financování a správu projektů pro projektové vývojáře
  • Investiční poradenství, správu majetku a fondy pro soukromé a institucionální zákazníky

Úspěch

Více než sto úspěšně realizovaných infrastrukturálních projektů, které vedení skupiny ThomasLloyd dosud realizovalo ve 22 zemích, patří dnes k vzorovým transakcím v příslušných regionech a sekcích.

Předpokladem pro to byly a jsou jedinečná, dlouhá léta budovaná síť k mezinárodním poskytovatelům kapitálu a technologickým koncernům, přímý přístup k příslušným odpovědným vládním místům a zkušenosti vedení skupiny ThomasLloyd v branži v průměru déle než 30 let.

Vedle této odbornosti profitují investoři z opakovaně vyznamenaného investičního procesu, který přesvědčuje svou dlouholetou historií kladné rendity.

Úspěšné investování je neustálý proces, a nikoliv jednorázová událost. Spolehněte se tedy na dlouhodobé odborné zkušenosti skupiny ThomasLloyd a nechte se jejím prostřednictvím provázet při svých investicích do některých z nejrychleji rostoucích infrastrukturních trhů.

ANTHONY M. COVENEY, Managing Director, Head of Infrastructure Asset Management & CEO Americas

DŮLEŽITOST ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

Své zákazníky stavíme do středu svého jednání, čímž si získáváme důvěru. Naše produkty a služby stejně jako jejich výsledky jsou transparentní a srozumitelné. Vytvářejí pro nás závazek pravidelného a otevřeného poskytování informací, zpřístupňují je našim investorům a vždy informují do detailu.

Udržitelné jednání

Naším hnacím motorem je spojit v každém projektu ekologii a ekonomiku. Snažíme se o dlouhodobý, nikoliv o krátkodobý úspěch. A zvažujeme šance a rizika s vědomím odpovědnosti.

Odvaha k inovacím

Máme odvahu dát se na nové cesty, vyvíjet nová řešení a stavět je do služby svým zákazníkům. Protože: Jen ten, kdo si troufá na něco nového, kdo myslí a jedná tvůrčím způsobem, aktivuje inovační síly, rozmnožuje své vědomosti a používá je, bude mít dlouhodobý úspěch.

Prokazování čestnosti

Partnerství a čestnost jsou základem spolupráce na základě důvěry a vytváří základní předpoklady pro úspěšné hospodaření. Proto platí toto motto jako hodnota pro všechny lidi, podniky a organizace, se kterými dennodenně spolupracujeme.

Celostní myšlení

Jednáme-li jako podnik, vytváříme vedlejší, následné a vzájemné účinky. To vyžaduje rozsáhlé, prozíravé a daleko dopředu zaměřené zohlednění pokud možno co nejvíce těchto souvislostí našeho jednání. Naše procesy a řešení tyto požadavky odrážejí - bez "kdyby" a "ale".

1 Stav ke dni 31.12.2021