Realising sustainable values

Společnost ThomasLloyd

Společnost ThomasLloyd je globální investiční a poradenská společnost specializující se na infrastrukturní projekty v Asii, která v současné době patří k vedoucím finančníkům a investorům v rámci tohoto tržního sektoru. Detailní znalosti technologií, širokou investiční odbornost, jako i hluboké regionální znalosti společenských, ekonomických a politických realit kombinuje ThomasLloyd s vysokým praktickým nasazením investičních řešení s vysokou hospodárností a kalkulovatelnou mírou rizikovosti.

Fungující infrastruktura a s ní spojené plošné zásobování energií představují předpoklady pro růst, pokrok, prosperitu a stabilitu v regionu. Nikde tato souvislost není tak hmatatelná jako v Asii - na kontinentu, který je hospodářským a politickým globálním centrem rozvoje a požaduje stále více energie.

Tam, kde ekonomická dynamika Asie dosahuje bezpečných, cenově dostupných dodávek elektrické energie, je předurčený silný ekonomický a společenský rozvoj. Avšak v asijských regionech, kde jsou tradiční fosilní zdroje nedostatečné, kde rozvoj infrastruktury zaostává za hybnou silou na trhu, kde je energie nespolehlivá a nákladná, se nedostatek energie stává překážkou a každodenní výzvou. Řešením jsou zde také obnovitelné energie, které jsou dnes v mnoha asijských zemích považovány za bezprostřední alternativu vzhledem k jejich konkurenčním výhodám.

Trh infrastruktury v Asii je tedy jedním z nejatraktivnějších růstových trhů pro investory. Poskytuje nám ideální akční oblast pro vytvoření skutečně hodnotných reálných aktiv založených na spolehlivých rámcových podmínkách, které jsou do značné míry odděleny od vývoje na kapitálovém trhu s dlouhodobě předvídatelnými, atraktivními výnosy při kalkulovatelném riziku a tudíž udržitelnými hodnotami. Pro naše investory po celém světě, ale také pro místní obyvatele a pro společnost jako celek.

Souhrnný přehled

 

Infrastruktura

Nepostradatelná. Udržitelná. Výnosná.

Videa

Nedotčená a moderní infrastruktura je předpokladem udržitelného pokroku a ekonomické prosperity. Díky našim infrastrukturním řešením vytváříme nejen prospěšné výhody pro naše investory v mnoha zemích světa, ale také spoluutváříme i společenské prostředí regionu a tím i budoucnost lidí.

T.U. Michael Sieg, předseda představenstva, generální ředitel a zakladatel

Globalita

Celosvětově je skupina ThomasLloyd zastoupená na celkem 17 místech v Severní Americe, v Evropě a v Asii. Naším hlavním stanovištěm je Curych a sídlem mateřské společnosti skupiny je Londýn. Za podnikovou filozofií mezinárodní a mezikulturní výměny, učení se jeden od druhého a společného tvoření stojí více než 250 spolupracovníků z 35 národů. Společně se staráme o kapitál ve výši 3,5 miliard USD institucionálních investorů a movitých soukromých vkladatelů.

Kompetence

Odbornosti skupiny ThomasLloyd celosvětově důvěřují projektoví vývojáři, podniky a institucionální investoři (soukromé a veřejné důchodové pojišťovny, obecné pojišťovny, banky, Family Offices, nadace, Venture Capital-, Private Equity- a státní fondy) stejně jako movití soukromí zákazníci. Nabídka výkonů obsahuje služby a produkty podél celého řetězce tvorby hodnoty sektoru a zahrnuje mj.

  • Capital Raising, M&A a Corporate Finance pro soukromé a na burze zaevidované podniky
  • Financování a správu projektů pro projektové vývojáře
  • Investiční poradenství, správu majetku a fondy pro soukromé a institucionální zákazníky

Úspěch

Více než sto úspěšně realizovaných infrastrukturálních projektů, které vedení skupiny ThomasLloyd dosud realizovalo ve 22 zemích, patří dnes k vzorovým transakcím v příslušných regionech a sekcích.

Předpokladem pro to byly a jsou jedinečná, dlouhá léta budovaná síť k mezinárodním poskytovatelům kapitálu a technologickým koncernům, přímý přístup k příslušným odpovědným vládním místům a zkušenosti vedení skupiny ThomasLloyd v branži v průměru déle než 30 let.

Vedle této odbornosti profitují investoři z opakovaně vyznamenaného investičního procesu, který přesvědčuje svou dlouholetou historií kladné rendity.

Úspěšné investování je cesta, nikoliv jednorázová událost. Spolehněte se tedy na dlouhodobé investiční zkušenosti skupiny ThomasLloyd a nechejte ji, aby Vám byla průvodcem na vaší cestě na rostoucí infrastrukturální trh Asie.

Anthony M. Coveney, vedoucí projektových financí a generální ředitel Americas

DŮLEŽITOST ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

Své zákazníky stavíme do středu svého jednání, čímž si získáváme důvěru. Naše produkty a služby stejně jako jejich výsledky jsou transparentní a srozumitelné. Vytvářejí pro nás závazek pravidelného a otevřeného poskytování informací, zpřístupňují je našim investorům a vždy informují do detailu.

Udržitelné jednání

Naším hnacím motorem je spojit v každém projektu ekologii a ekonomiku. Snažíme se o dlouhodobý, nikoliv o krátkodobý úspěch. A zvažujeme šance a rizika s vědomím odpovědnosti.

Odvaha k inovacím

Máme odvahu dát se na nové cesty, vyvíjet nová řešení a stavět je do služby svým zákazníkům. Protože: Jen ten, kdo si troufá na něco nového, kdo myslí a jedná tvůrčím způsobem, aktivuje inovační síly, rozmnožuje své vědomosti a používá je, bude mít dlouhodobý úspěch.

Prokazování čestnosti

Partnerství a čestnost jsou základem spolupráce na základě důvěry a vytváří základní předpoklady pro úspěšné hospodaření. Proto platí toto motto jako hodnota pro všechny lidi, podniky a organizace, se kterými dennodenně spolupracujeme.

Celostní myšlení

Jednáme-li jako podnik, vytváříme vedlejší, následné a vzájemné účinky. To vyžaduje rozsáhlé, prozíravé a daleko dopředu zaměřené zohlednění pokud možno co nejvíce těchto souvislostí našeho jednání. Naše procesy a řešení tyto požadavky odrážejí - bez "kdyby" a "ale".

1 Tato částka obsahuje všechny diskrečně stejně jako nediskrečně spravované majetkové hodnoty v tradičních nebo alternativních investičních strategiích, které spravují nebo kterým radí domácí i zahraniční dceřiné a sesterské společnosti stejně jako přidružené podniky skupiny ThomasLloyd Group LTD (stav: 31.12.2018)

2 ThomasLloyd Group LTD (stav: 31.12.2018)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen