Právní struktura

 
 
 
 

Organizační struktura

 
 

ORGÁNY DOHLEDU

ThomasLloyd Capital LLC

Společnost ThomasLloyd Capital LLC je registrovaný broker-dealer ze strany United States Securities and Exchange Commission (SEC) pod č. CRD 38784 a je členem Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) a dále Securities Investor Protection Corporation (SIPC), brokercheck.finra.org.

ThomasLloyd Global Asset Management (Americas) LLC

ThomasLloyd Global Asset Management (Americas) LLC je společnost povolená Komisí pro kontrolu cenných papírů Spojených států (United States Securities and Exchange Commission - SEC) jako registrovaný investiční poradce pod registračním číslem 801-113991 a číslem CRD 298222. ThomasLloyd Global Asset Management (Americas) LLC zároveň splňuje požadavky stanovené zákonem o investičních poradcích z roku 1940 v platném znění (Investment Advisers Act of 1940) adviserinfo.sec.gov.

ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG

Společnost ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG je členem Svazu pro kvalitu pojištění finančních služeb (Verein für Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen - VQF), jenž je oficiální samosprávní organizací ve smyslu zákona o praní špinavých peněz (Geldwäschegesetz - GWG) a je zaregistrovan u Federální finanční správy (Federal Finance Administration - FFA) pod členským číslem 12460.

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH poskytuje služby v oblasti zprostředkování investic a investičního poradenství jako smluvně vázaný zprostředkovatel podle § 2 (10) německého zákona o poskytování úvěrů (Kreditwesengesetz) a jedná na účet společnosti First Capital Management Group GmbH („FCM“) a spadá pod její ručení. FCM je německá instituce finančních služeb a podléhá dohledu Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, „BaFin“) a Německé spolkové banky (Deutsche Bundesbank). Příslušné identifikační číslo společnosti FCM u úřadu BaFin je 116957. BaFin-Register. ThomasLloyd Global Asset Management GmbH je zapsána v rejstříku smluvně vázaných zprostředkovatelů pod číslem 80165233. BaFin-Register.

ThomasLloyd Capital Partners S.à r.l.

Registrace u lucemburského dozoru nad finančním trhem – Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).