Vysoká kvalita zásluhou globálních partnerství

Investoři a věřitelé

Pro realizaci našich infrastrukturních projektů disponujeme širokým spektrem mezinárodních kooperačních partnerů, investorů a poskytovatelů kapitálu, k nimž mj. patří rozvojové a podpůrné banky jak na nadnárodní, tak i na regionální asijské úrovni. Tato spolupráce ovšem přesahuje rámec ryze finanční účasti. Jejich zkušenosti, odborné znalosti a poradenství jsou úspěšně začleňovány do vývoje projektů a provádění transakcí.

Vysoká kvalita a společný udržitelný přístup těchto partnerů mnohem lépe ozřejmují náš požadavek infrastrukturních řešeních nejen vytvářet trvalé hodnoty pro naše investory v mnoha zemích tohoto světa, ale rozhodující měrou spoluutvářet ekonomické a ekologické zázemí příslušného regionu a tím i budoucnost lidí.

Vlády

Canada Climate Change Program

Kanadský program pro změnu klimatu Canada Climate Change Program podporuje financování projektu čistých energií prostřednictvím privátního sektoru. Financování probíhá v rámci rychlého poskytnutí financí kanadskou vládou s cílem urychlit investice do obnovitelných, nízkouhlíkových technologií. Kanadská vláda tak v období 2015 až 2020 poskytne 2,65 mld. USD, aby pomohla rozvíjejícím se zemím usnadnit přechod na nízkouhlíkové hospodářství a přizpůsobit se dopadu změn klimatu.

climatechange.gc.ca  |  Detaily transakce


U.S. Department of Energy

Ministerstvo pro energetiku USA (Department of Energy, DOE) je oddělení kabinetu vlády Spojených států amerických, které se zabývá politikou USA v oblasti energetiky a bezpečnosti při manipulaci s jadernými materiály. Úkol ministerstva energetiky spočívá v tom, aby byla zajištěna bezpečnost a blaho Ameriky tím, že se k jeho energetickým, ekologickým a nukleárním výzvám bude přistupovat prostřednictvím transformačních vědeckých a technologických řešení.

energy.gov  | Detaily transakce

Obchodní a rozvojové banky

Asian Development Bank (ADB)

ADB je multilaterální banka se sídlem v Manile (Filipíny), která byla založena v roce 1966 a v současné době je zastoupena v 68 zemích. Činnost ADB je primárně zaměřena na boj s chudobou v Asii a oblasti Pacifiku prostřednictvím hospodářského rozvoje a spolupráce. Ve svém strategickém rámcovém plánu klade banka se svými 3 000 zaměstnanci při své činnosti důraz na rozvoj soukromého sektoru, regionální spolupráci a udržitelnou politiku životního prostředí. Aktivity ADB překonaly v roce 2018 poprvé hranici 35 mld. dolarů, protože i nadále roste poptávka po rozvojovém financování.

adb.org  |  Detaily transakce SaCaSol  |  Detaily transakce ISLASOL


Bank of the Philippine Islands

BPI, založená v roce 1851, je jednou z nejstarších a se svými více než 14 500 zaměstnanci i největších bank na Filipínách a v regionu jihovýchodní Asie. BPI je univerzální bankou a nabízí spolu se svými dceřinými a přidruženými společnostmi široký záběr finančních produktů a řešení jak pro zákazníky z řad občanů, tak i firem. Banka disponuje svou sítí působící ve více než 800 různých odvětvích na Filipínách, v Hong Kongu a Evropě.

bpiexpressonline.com

Detaily transakce: SaCaSol taps bridge finance market for its solar portfolio in the Philippines.

Detaily transakce: BPI increases bridge finance facility for the ThomasLloyd solar portfolio to PHP 1.5 billion.


BDO Unibank

Filipínská BDO Unibank (BDO) se sídlem v Makati City nabízí kompletní spektrum služeb univerzální banky. Se svými 1 300 pobočkami disponuje tato velká banka jednou z největších sítí poboček v zemi a je po četných akvizicích lídrem na filipínském trhu s ohledem na zákaznické úvěry, zákaznické vklady, aktivity managementu a sílu kapitálu. S více než 34 000 zaměstnanci dosáhla BDO v roce 2018 provozního výsledku 32 mld. filipínských pesos (cca 552 milión eur), vklady zákazníků činily téměř 2,4 bilionu filipínských pesos (cca 41 mld. eur).

bdo.com.ph  |  Detaily transakce San Carlos Bioenergy Detaily transakce SACASUN


CHINABANK

V roce 1920 založená banka China Bank je nejstarší soukromá obchodní banka na Filipínách a je již od roku 1927 zapsaná na burze. Tento bankovní dům se sídlem v Manile nabízí svým soukromým a komerčním zákazníkům prostřednictvím svých dceřiných společností vedle kompletní nabídku služeb univerzální banky i pojištění. Od roku 2006 ztrojnásobila počet svých poboček na 620 a dokázala v uplynulých letech výrazně růst. Tak vzrostly jenom v roce 2018 vklady zákazníků o  14 % na 722 mld. filipínských pesos (přes 12 mld. eur). China Bank v současné době zaměstnává 9 500 zaměstnanců.

chinabank.ph  |  Detaily transakce


DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES

Development Bank of the Philippines (DBP) se sídlem v Manile je přední rozvojovou bankou na Filipínách. Vytyčila si strategický úkol, aby poskytováním finančních zdrojů ovlivňovala udržitelný hospodářský růst země a urychlovala jej. DBP v současné době ve svých 114 pobočkách v zemi spravuje majetek 483 mld. filipínských pesos (cca 8 mld. eur).

devbnkphl.com  |  Detaily transakce


KfW IPEX-Bank

KfW IPEX Bank již více než 60 let zajišťuje financování mezinárodních projektů a exportu v zájmu německé a evropské ekonomiky. Její obchodní objem činil v roce 2018 37 mld. EUR. Banka působí na 5 kontinentech a zaměstnává 697 zaměstnanců.

kfw-ipex-bank.de  |  Detaily transakce


Landbank of the Philippines

Land Bank of the Philippines (zemská banka) je státní finanční instituce, která svůj sociální mandát pro podporu rozvoje země financuje výnosy z komerčních bankovních obchodů. Za tímto účelem byl v předcházejících letech silně rozšířen obchod s dluhopisy. Tento obchodní model zemské banky je na Filipínách jedinečný. Podporuje zemědělce a rybáře, zemědělské a vodní projekty na úrovni obcí a státní a státem kontrolované podniky z oblastí komunikací, přepravy, bytové výstavby, vzdělání, péče o zdraví, přírodního prostředí, turistiky a zásobování. Zemská banka se tímto způsobem vyvinula do zdaleka největšího peněžního ústavu na Filipínách ve venkovském prostoru a řadí se mezi největších pět bank v zemi, co se týká vkladů, spravovaných investičních objektů a půjček. Celkový majetek zemské banky činí téměř 1,5 bilionu filipínských pesos (cca 25 mld. eur)  a počet zaměstnanců je 8 000.

landbank.com  |  Detaily transakce


NORD/LB

Nord/LB je peněžní ústav s právní formou společného právního subjektu veřejného práva německých spolkových zemí Dolní Sasko a Sasko-Anhaltsko. Je to zemská banka a zároveň žirová ústředna pro spořitelny v Dolním Sasku, Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku- Předních Pomořanech. Nord / LB byla s přibližně milionem zákazníků a celkovými aktivy 150 miliard EUR největší bankou v severním Německu.

nordlb.de  |  Detaily transakce

Státní fondy a multilaterální organizace

Clean Technology Fund

Clean Technology Fund (CTF) je dílčí fond Climate Investment Funds (CIF) a je v současnosti vybaven 5,8 mld. USD. Nabízí rozvojovým a rozvíjejícím se zemím podněty, aby více využívaly technologie s dlouhodobě vysokým potenciálem úspor emisí skleníkových plynů. Klimatizační investiční fondy „Climate Investment Funds“ jsou jedinečné finanční prostředky sloužící k podpoře rozvoje nízkouhlíkových technologií nezatěžujících klima.

cif.climateinvestmentfunds.org  |  Detaily transakce


International Finance Corporation (IFC)

IFC je největší mezinárodní rozvojovou institucí, která klade důraz na soukromý sektor v rozvíjejících se zemích. Od roku 1956 vložila IFC 2,6 mld. USD kapitálu, aby poskytla více než 285 mld. USD pro financování podniků v rozvojových zemích. IFC spolupracuje po celém světě s více než 2 000 firmami a své 60leté zkušenosti využívá k tomu, aby vytvářela příležitosti všude tam, kde jich je nejvíce zapotřebí. V obchodním roce 2018 stouply dlouhodobé investice IFC v zemích usilujících o rozvoj na přes 23 mld. USD. IFC přitom cíleně používá svůj kapitál, své know how a svůj vliv za účelem pomoci soukromému sektoru při globálních snahách odstranit extrémní chudobu a za účelem podpory vzájemné prosperity.

ifc.org  |  Detaily transakce


IFC Managed Co-Lending Portfolio Program (MCPP)

Program spravovaného sdruženého úvěrového portfolia (MCPP) je novým produktem syndikátů IFC, který nabízí institucionálním investorům příležitost se pasivně účastnit budoucího úvěrového portfolia IFC. Investoři poskytují kapitál na bázi portfolia, které může IFC využít v rámci individuálních investic napříč všemi oblastmi a odvětvími v souladu se strategií a postupy IFC. Souhlas investorů do MCPP je vyžadován formou předběžného mandátu. Ocenění, schválení, závazky a dohled projektu jsou pak spravovány přímo IFC společně s investory do MCPP, kteří pasivně postupují podle rozhodnutí IFC. MCPP doplňuje stávající platformy IFC úvěrového portfolia B a paralelního úvěru. IFC může prostřednictvím MCPP rozšířit svou základnu sdružených partnerů a zahrnout investory, kteří nemají kapacitu investovat na bázi jednotlivých obchodů. Mezi investory do MCPP patří:

Centrální banka Čínské lidové republiky

„People’s Bank of China“ je centrální banka Čínské lidové republiky s právem kontrolovat měnovou politiku a finanční instituce země. Majetek banky People’s Bank of China je větší než u jakékoli jiné veřejné instituce. Co se týče majetku centrální banky, řadí se PBC hned za Federální rezervní banku „Federal Reserve Bank“ (FED) v USA. Prostřednictvím čínského státního úřadu pro devizový trh (SAFE), který na konci roku 2016 spravoval 3 biliony USD, je PBC prvním partnerem MCPP a pro následujících 6 let pevně přislíbila 3 mld. USD.

K tiskové zprávě: IFC launches new platform to mobilize $5 billion for Infrastructure Investments in Emerging Markets.

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors je celosvětově jedním z předních aktivních investičních manažerů. S 25 pobočkami v 18 zemích nabízí globální investiční kompetence a rozsáhlou expertizu výzkumu. Spravují majetek ve výši 535 mld. EUR AuM pro soukromé investory, Family- Offices a institucionální vkladatele a zaměstnává více než 770 investičních odborníků.

K tiskové zprávě: Allianz and IFC sign partnership to invest in emerging markets infrastructure projects.

Eastspring Investments

Eastspring Investments je jako součást korporace Prudential Corporation Asia investiční společností Prudentialu v Asii. S aktivitami na 11 asijských trzích i kancelářemi v Severní Americe a Evropě zaměstnává podnik 2 500 zaměstnanců a spravuje majetek ve výši 193 mld. USD.

Tisková zpráva: IFC získala 500 milionů dolarů na infrastrukturu rozvíjejících se trhů od Eastspring, divize společnosti Prudential.

AXA

AXA patří k nejvýznamnějším světovým pojišťovnám a správcům majetku, který se v rámci svých aktivit zaměřuje zejména na Evropu, Severní Ameriku a asijsko-pacifickou oblast. AXA působí v 61 zemích a prostřednictvím 165 000 zaměstnanců a distributorů poskytuje služby 105 milionům klientů. Těžištěm její činnosti je především soukromé důchodové a životní pojištění, pojištění pro případ pracovní neschopnosti, podnikové důchodové zabezpečení, zdravotní pojištění, pojištění proti škodě, úrazové pojištění, majetkové investice a financování. V roce 2017 činil obrat společnosti AXA téměř 100 miliard EUR.

Hong Kong Monetary Authority

Hong Kong Monetary Authority (HKMA) je Hongkongský měnový úřad, který de facto působí jako hongkongská centrální banka. Primární náplní jeho činnosti je udržení stability měny a statutu Hongkongu jako mezinárodního finančního centra, podpora stability finančního systému a správa Exchange Fund - fondu spravujícího měnové rezervy, které v červnu 2018 činily přibližně 4,100.7 mld. HKD.

Tisková zpráva: HKMA poskytl IFC miliardu amerických dolarů na programy MCPP určené pro investice do sektorů na rozvíjejících se trzíc.

Liberty Specialty Markets

Liberty Specialty Markets nabízí produkty specializovaného a komerčního pojištění a zajištění v Evropě, na Blízkém východě, v USA a dalších lokalitách mezinárodního významu. Ve svých 65 kancelářích, které sídlí po celém světě, zaměstnává tato společnost přes 1 800 pracovníků. Liberty Specialty Markets těží z finanční síly skupiny Liberty Mutual Insurance Group - společnosti se sídlem v Bostonu, zařazené do žebříčku nejúspěšnějších amerických korporací Fortune 100. V roce 2018 spravovala tato společnost majetek v hodnotě 126 mld. USD a dosáhla konsolidovaného obratu ve výši 31,6 mld. USD.

Tisková zpráva: Byl uzavřen první obchod v rámci nového partnerství společnosti Liberty a IFC Skupiny Světové banky.

Munich Re

Munich Re je se svými příjmy z poskytování zajištění, jež dosahují výše 31,3 mld. EUR, jednou z nejvýznamnějších světových zajišťoven. Její celkové příjmy z pojistného činily 49,1 mld. EUR. Společnost nabízí všechny druhy pojištění a prostřednictvím svých více než 41 000 zaměst-nanců působí na všech světových kontinentech. V obchodním roce 2018 dosáhla Munich Re téměř šestinásobku ročního přebytku z roku 2017, tj. necelých 2,3 mld. EUR.

Tisková zpráva: Munich Re umožnila poskytnutí půjček ve výši 500 milionů USD pro mikro-, malé a střední podnikání v rozvojových zemích.

Swiss Re

Skupina Swiss Re je předním poskytovatelem zajištění, pojištění a jiných forem přenosu rizika na bázi pojištění. Její příjmy z pojistného činily 33,7 mld. USD a zajistily skupině v roce 2018 výsledek hospodaření ve výši 421 mil. USD. Společnost působí na 80 místech ve více než 30 zemích světa a zaměstnává přes 15 000 zaměstnanců.

Tisková zpráva: IFC a Swiss Re Corporate Solutions mobilizují 500 milionů USD na modernizaci infrastruktury na rozvíjejících se trzích.

ifc.org/mcpp


National Development Company

Filipínská společnost National Development Company (NDC) se sídlem v Makati City byla založena pro správu investic vlády. Za tímto účelem je agentura podřízena ministerstvu pro průmysl a obchod. NDC vyvíjí, financuje a implementuje vývojářské projekty, které slouží udržitelnosti reforem struktur a hospodářsko-politickým opatřením vlády. Od roku 1919 podporuje agentura zakládání a privatizaci mnoha podniků, které dnes patří k největším a nejstarším firmám v zemi.

ndc.gov.ph  |  Detaily transakce


Qatar Investment Authority

Qatar Investment Authority (QIA) je katarská státní holdingová společnost, která je označována za National Wealth Fund a specializuje se na vnitrostátní a zahraniční investice. QIA byla v roce 2005 založena státem Katar, pro posílení hospodářství země prostřednictvím diverzifikace nových tříd investic. Fondy jsou členem International Forum of Sovereign Wealth Funds (Mezinárodního fóra pro státní fondy) a podléhají proto santiágským principům pro osvědčené postupy při správě státních fondů. Majetek QIA činí téměř 320 miliard USD.

qia.qa  |  Detaily transakce

Asset-Manager

KOTAK MAHINDRA BANK

Kotak Mahindra Bank je s více než 1 300 poboček a 33 000 zaměstnanci čtvrtou největší soukromou bankou Indie, a pokud se velikosti tržní kapitalizace týče, zaujímá dokonce druhé místo. Banka prostřednictvím mnoha distribučních kanálů a specializovaných dceřiných společností poskytuje podnikům a privátním klientům širokou paletu bankovních produktů a finančních služeb v oblasti osobních financí, investičního bankovnictví, pojištění a správy majetku. Její obrat překročil v roce 2017 částku 211 miliard indických rupií (cca 2,6 mld. EUR) a čistý zisk činil 34 miliardy indických rupií (cca 426 mil. EUR).Core Infrastructure India Fund (CIIF) je indický fond soukromých kapitálových investic společ- nosti Kotak Mahindra Bank. Fond investuje do silničního a energetického majetku v Indii. K investorům CIIF patří mj.: Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Sumitomo Mitsui Banking Cooperation (SMBC) a Brookfield Asset Management.

kotak.com  |  Detaily transakce


EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

EIB je jako banka Evropské unie jedinou bankou, která patří členským státům EU a zastupuje jejich zájmy. EIB v rámci této činnosti úzce spolupracuje s orgány Evropské unie při realizaci její politiky. Je největším světovým multilaterálním emitentem dluhopisů a poskytovatelem úvěrů a globálně také rozděluje většinu prostředků určených na financování opatření na zmírnění klimatických změn. Více než 90 % těchto prostředků se rozděluje právě v Evropě. V roce 2017 podpořila banka ochranu klimatu prostřednictvím více než 19,6 mld. EUR. Do konce roku 2017 schválila skupina EIB pod záštitou Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) částku 51,3 mld. EUR, která byla vložena do investic o celkové výši 256,88 mld. EUR. Globální fond pro energetickou účinnost a obno- vitelnou energii (GEEREF) je fond fondů, který EIB doporučuje. GEEREF investuje do fondů soukromého kapitálu a fondů soukromého kapitálu se zaměřením na projekty obnovitelné energie a energetické efektivity na rozvíjejících se trzích. K investorům GEEREF patří mj.: Evropská unie, Německo a Norsko.

eib.org  |  geeref.com  |  Detaily transakce


Kleiner Perkins Caufield & Byers

Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) je společnost s rizikovým kapitálem sídlící v Silicon Valley. Podnik se specializoval na investování do firem v době vývoje a Early Stage. Od svého založení v roce 1972 podpořila firma Kleiner Perkins Caufield & Byers více než 850 podniků, mimo jiné Google, AOL, Amazon.com, Citrix a Compaq.

kpcb.com  |  Detaily transakce


New Enterprise Associates (NEA)

NEA je globální firmou pro rizikový kapitál, která se zaměřuje na to, aby firmám pomohla vybudovat transformační podnik v několika stupních, sektorech a regionech. Od založení firmy v roce 1977 a s kumulovaným vázaným kapitálem přes 19 miliard USD investuje NEA do technologických a zdravotnických podniků. Dlouholetá úspěšná bilance kanceláře zahrnuje více než 210 vstupů na burzu IPO portfoliových podniků a více než 360 akvizic.

nea.com  |  Detaily transakce


Pacific Century Group

Asijská Pacific Century Group (PCG) založená v roce 1993 je soukromá investiční skupina s kompetencemi ve třech hlavních oborech činností. Technologiích, médiích a telekomunikacích (TMT), finančních službách a nemovitostech. PCG má dlouholetou úspěšnou bilanci v rámci svých investic a vybudovala na svých základních obchodních pilířích dlouhodobou, udržitelnou síť v Asii.

pcg-group.com  |  Detaily transakce


Palo Alto Investors (PAI)

PAI byla založena v roce 1989 a je přední soukromou investiční společností se spravovaným majetkem přes 1 miliardu USD a 30letou úspěšnou bilancí. PAI uskutečňuje dlouhodobé investice pro movité soukromé investory a institucionální investory na bázi hlubokého a fundovaného základního výzkumu.

pa-investors.com  |  Detaily transakce


Starwood Energy Group

Starwood Energy Group se specializuje na investice do energetické infrastruktury a zaměřuje se přitom na výrobu, distribuci a ukládání proudu a další příbuzné projekty. Starwood Energy Group nashromáždila 3 miliardy USD vlastního kapitálu a provedla transakce v hodnotě podniku vyšší než 6 miliard USD. Starwood Energy Group je dceřinou společností Starwood Capital Group založené v roce 1991, která spravuje majetek ve výši 51 miliard USD.

starwoodenergygroup.com  |  Detaily transakce

Podniky a dodavatelé

Aboitiz Power Corporation

Aboitiz Power Corporation je dceřinou společností koncernu Aboitiz, která byla založena již na konci 19. století jako obchodní a přepravní společnost a do dnešních dnů se etablovala jako rodinný podnik mezi největšími obchodními skupinami Filipín. Aktivity tohoto manilského na burze zapsaného smíšeného koncernu s jeho četnými dceřinými společnostmi jsou směřovány do oblasti výstavby, výroby oceli, výstavby lodí, elektromechaniky, potravin, energií a finančních služeb. Při kapitalizaci trhu ve výši téměř 400 mld. Filipínských pesos (cca 6,6 mld. eur) činil v roce 2016 obrat podniku 116 mld. filipínských pesos (cca 2 mld. EUR). Aboitiz patří s tržní hodnotou 8,4 mld. USD dle Forbesu k 2 000 největších podniků na světě.

aboitizpower.com  |  Detaily transakce


Ayala Energy and Infra Group

Smíšený koncern Ayala Corp. je holdingová společnost kótovaná na burze pro všechny obchodní oblasti skupiny Ayala Group. V současné době má k dispozici ohodnocení společnosti vyjádřené burzovním kurzem ve výši 507 mld. filipínských pesos (10,5 miliard USD) a po celém světě zaměstnává 35 000 zaměstnanců.

ayala-energyinfra.com  |  Detaily transakce


Greenergy

Filipínský Greenergy je na burze zapsaný holding, který původně působil v obchodu s polovodiči. V uplynulých letech diverzifikoval tento podnik se sídlem v Makati City do tržního sektoru obnovitelných energií (EE) a realizoval už v r. 2010 s čínskými partnery projekty joint venture o objemu 1,2 miliard USD v různých technologiích EE. Od té doby Greenergy získala mnoho podniků jako akvizici nebo se na nich podílela v sektoru cleantech a patří k předním podnikům na Filipínách v tomto tržním segmentu.

ghi.com.ph  |  Detaily transakce


Sunedison

SunEdison je polovodičová firma USA se sídlem v St. Peters, Missouri, která již v roce 1959 začala jako vůbec jedna z prvních na světě s výrobou křemíkových destiček. Společnost se původně jmenovala MEMC a byla součástí koncernu Monsanto a později německého smíšeného koncernu VEBA. Na začátku nového tisíciletí se začala stále více zaměřovat na výrobu a vývoj solárních panelů a v průběhu následných let se stala jedním z globálně největších projektových vývojářů na trhu s fotovoltaikou a jedním z největších výrobců fotovoltaických komponentů.

Detaily transakce