Poradci a poskytovatelé služeb

TRVALE UDRŽITELNÁ PŘIDANÁ HODNOTA - NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL

Naším hlavním cílem je plnit nejvyšší standardy kvality a služeb napříč celým řetězcem tvorby hodnot. Řadu oblastí tohoto řetězce pokrýváme vlastními zdroji. Ostatními úkoly pak pověřujeme mezinárodní externí specialisty, kteří disponují dlouholetými zkušenostmi a v příslušném oboru patří mezi nejlepší, a kromě nich se zároveň obracíme i na místní experty s odpovídající odborností. Jedno však platí stále: Ať už my, či naši partneři, děláme cokoli, naším společným cílem je vždy dosáhnout udržitelné přidané hodnoty pro naše investory.

Conference Room Business Meeting Sales Numbers Presentation

Obor práva

ThomasLloyd spolupracuje v rámci právního poradenství zaměřeného na její investice s předními mezinárodními a celosvětově působícími kancelářemi, které s ohledem na právní zpracování složitých nadnárodních transakcí disponují rozsáhlými odbornými znalostmi. Vzhledem k tomu, že je třeba přihlédnout i ke konkrétním místním podmínkám, využívá společnost kromě nich i služeb národních a lokálních kanceláří.

Businessman With Stylist Looking At Stock Market Charts And Graphs.

Obor financí

Ve finančním oboru spolupracuje ThomasLloyd kromě jiných s renomovanými mezinárodními auditorskými společnostmi a poradci pro oceňování a korporátní finance, kteří díky své rozsáhlé odbornosti v oblasti komplexních procesů oceňování, transakcí v rámci fúzí a akvizic, jakož i v oblasti restrukturalizací a ostatních záležitostí týkajících se zákonných a regulatorních požadavků představují pro společnost ThomasLloyd cennou podporu.

IMG 2635

Obor techniky

Při realizaci projektů je nutno v rámci celého řetězce tvorby hodnot dodržovat přísné bezpečnostní normy i jakostní a etické standardy. ThomasLloyd za tímto účelem využívá služeb mezinárodních firem a společností z oboru poradenství, inženýrství, architektury, stavitelství, provozu a programového řízení, které disponují celosvětově uznávanými odbornými zkušenostmi v energetickém a průmyslovém sektoru, v oblasti projektů na výrobu a přenos energie i ve výstavbě infrastruktury, jež má pro lidstvo zásadní význam.

Conference Meeting

Registrační, převodní a platební místa, depozitáři a uschovatelé

Správou aktiv a s ní souvisejícími službami pověřuje ThomasLloyd renomované firmy, které investičním společnostem, bankám, institucionálním investorům apod. nabízejí obsáhlé portfolio služeb v oblasti úschovy, uložení a clearingu a které s ohledem na administrativní služby, jež jsou v této souvislosti poskytovány, disponují příslušnými výkonnými a schopnými zdroji - a to jak z hlediska technologického, tak z hlediska personálního.