Finance

Poradci a poskytovatelé služeb

Obor financí

Ve finančním oboru spolupracuje ThomasLloyd kromě jiných s renomovanými mezinárodními auditorskými společnostmi a poradci pro oceňování a korporátní finance, kteří díky své rozsáhlé odbornosti v oblasti komplexních procesů oceňování, transakcí v rámci fúzí a akvizic, jakož i v oblasti restrukturalizací a ostatních záležitostí týkajících se zákonných a regulatorních požadavků představují pro společnost ThomasLloyd cennou podporu.


DUFF & PHELPS

Společnost Duff & Phelps, založená v roce 1932, je přední světový poradce v oblasti finančního hodnocení a podnikových financí s odborností v komplexních tématech hodnocení, poradenství v oblasti řízení konfliktů a právních řízení, M&A a restrukturalizace a v otázkách dodržování pravidel a předpisů (compliance) a regulačně důležitých témat. K více než 5 000 zákazníků patří podniky, advokátní kanceláře, vládní úřady a investiční organizace jako firmy Private Equity a hedge fondy, mezi nimi mj. více než 50 % společností S&P 500 a 70 % z nejlepších hedge fondů dle hodnocení Tier a fondů Private Equity na světě. Duff & Phelps zaměstnává zhruba 3 500 specialistů v 28 zemích světa.

duffandphelps.com


KPMG

KPMG International byla založena v roce 1987 a v současné době tvoří globální síť právně samostatných a nezávislých společností v oblasti auditu a daňového a podni-kového poradenství. Skupina KPMG je jednou ze čtyř auditorských společností s nej-vyšším obratem na světě a patří do takzvané Velké čtyřky (Big Four) auditorských firem. V roce 2017 zaměstnávala tato síť přibližně přes 200 000 pracovníků ve 154 zemích světa a dosáhla ročního obratu ve výši cca 29 mld. EUR.

kpmg.com


Další vybrané poradenské společnosti:

DELOITTE

Deloitte Touche Tohmatsu (DTTL) je mezinárodně působící společnost v oblasti auditu a poradenství. DTTL zaměstnává více než 286 200 zaměstnanců ve více než 150 zemích světa. Obrat dosahoval v obchodním roce 2018 částky 43,2 mld. USD. Společ-nost s hlavním sídlem své sítě v New Yorku a Londýně je jednou ze čtyř auditorských společností na světě s největším obratem a patří do takzvané Velké čtyřky (Big Four) auditorských firem. S více než 90 partnery a bezmála 1 800 zaměstnanci v Lucem-bursku je Deloitte jedním z největších, nejsilnějších a nejstarších poskytovatelů služeb Lucemburského finančního centra.

deloitte.com


PKF INTERNATIONAL

PKF International je celosvětovou sítí právně nezávislých společností působících v oblasti auditu, daňového a podnikového poradenství resp. poradenství v oblasti řízení. S ročním celosvětovým obratem ve výši cca 1,0 mld. USD se PKF International řadí mezi 20 nejlepších auditorských a poradenských sítí na světě. Ve více než 400 lokali-tách 150 zemí pracuje pod značkou PKF na 300 členských společností, které v roce 2017 zaměstnávaly po celém světě přibližně 14 000 zaměstnanců. S 1 300 zaměstnanci v 27 národních pobočkách a s obratem 137 mil. EUR patří PKF se svými 370 auditory, daňovými poradci a právníky k deseti nejvýznamnějším společnostem v oboru pora-denství v Německu.

pkf.de


Další vybraní auditoři