Finance

Poradci a poskytovatelé služeb

Obor financí

Ve finančním oboru spolupracuje ThomasLloyd kromě jiných s renomovanými mezinárodními auditorskými společnostmi a poradci pro oceňování a korporátní finance, kteří díky své rozsáhlé odbornosti v oblasti komplexních procesů oceňování, transakcí v rámci fúzí a akvizic, jakož i v oblasti restrukturalizací a ostatních záležitostí týkajících se zákonných a regulatorních požadavků představují pro společnost ThomasLloyd cennou podporu.


DUFF & PHELPS

Společnost Duff & Phelps rozšířila od svého založení v roce 1932 své portfolio o více než 30 společností poskytujících doplňkové služby, včetně akvizice společnosti Kroll z roku 2018. Všechny její obchodní značky dohromady podpořily její růst z 10ti členného týmu až k mnohostranné a agilní společnosti, jakou Kroll dnes je. Společnost každoročně poskytuje služby více než 5 000 klientů, včetně 48% firem podle indexu S&P 500, 61% podle žebříčku Fortune 100, 85% podle Am Law 100 a 76% světových Top Tier společností působících v oblasti soukromého kapitálu (private equity).

duffandphelps.com


KPMG

KPMG International byla založena v roce 1987 a v současné době tvoří globální síť právně samostatných a nezávislých společností v oblasti auditu a daňového a podni-kového poradenství. Skupina KPMG je jednou ze čtyř auditorských společností s nej-vyšším obratem na světě a patří do takzvané Velké čtyřky (Big Four) auditorských firem. V roce 2020 zaměstnávala tato síť přibližně přes 225 000 pracovníků ve 146 zemích světa a dosáhla ročního obratu ve výši cca 29 mld. EUR (2019).

kpmg.com


Další vybrané poradenské společnosti:

DELOITTE

Deloitte Touche Tohmatsu (DTTL) je auditorská a poradenská společnost s mezinárodní působností. DTTL zaměstnává přes 330 000 zaměstnanců ve více než 150 zemích světa. Její příjmy ve fiskálním roce 2019/2020 dosáhly 47,6 miliard USD. Společnost s hlavním sídlem své sítě v New Yorku a v Londýně je jednou ze čtyř auditorských společností na světě s nejvyšším obratem a patří do takzvané Velké čtyřky (Big Four) auditorských firem. S více než 2 300 zaměstnanci v Lucembursku je Deloitte jedním z největších, nejsilnějších a nejstarších poskytovatelů profesionálních služeb v Lucembursku.

deloitte.com


PKF INTERNATIONAL

PKF International je celosvětovou sítí právně nezávislých společností působících v oblasti auditu, daňového a podnikového poradenství resp. poradenství v oblasti řízení. S ročním celosvětovým obratem ve výši cca 1,0 miliard USD se PKF International řadí mezi 20 nejlepších auditorských a poradenských sítí na světě. Ve více než 150 zemích pracuje pod značkou PKF na 220 členských společností, které zaměstnávají přibližně 20 000 zaměstnanců. S 1 400 zaměstnanci v 36 pobočkách v Německu a s obratem 143,4 milionů EUR (2019) patří PKF se svými 370 auditory, daňovými poradci a právníky k deseti nejvýznamnějším poradenským společnostem v Německu.

pkf.de


Další vybraní auditoři