TA, platební místa a depozitáři

Poradci a poskytovatelé služeb

Registrační, převodní a platební místa, depozitáři a uschovatelé

Správou aktiv a s ní souvisejícími službami pověřuje ThomasLloyd renomované firmy, které investičním společnostem, bankám, institucionálním investorům apod. nabízejí obsáhlé portfolio služeb v oblasti úschovy, uložení a clearingu a které s ohledem na administrativní služby, jež jsou v této souvislosti poskytovány, disponují příslušnými výkonnými a schopnými zdroji - a to jak z hlediska technologického, tak z hlediska personálního.


ADEPA

ADEPA Asset Management je dceřinou společností skupiny ADEPA Global Services, která byla založena v roce 1980 a působí jako nezávislá finanční skupina v oblasti slu-žeb spojených se správou aktiv (Asset Servicing). ADEPA Asset Management, sídlící v Lucembursku, poskytuje služby zaměřené na správu a řízení fondů pro sektory Pri-vate Equity, Real Estate a Venture Capital. Společnost regulovaná komisí CSSF a výbo-rem „Ordre des Experts Comptables“ v Lucembursku působí prostřednictvím dalších tří poboček také v Itálii, ve Španělsku a Chile.

adepa.com


European Fund Administration

European Fund Administration (EFA) je specializovaný poskytovatel služeb administrativní podpory při správě fondů. Klientskou základnu EFA tvoří široká škála společností, jež potřebují služby administrativní podpory pro investiční fondy nebo související nástroje. V současné době jsou zákazníky EFA mimo jiné banky, správcovské společnosti, správci hedgeových fondů, pojišťovny, penzijní systémy atd. EFA nyní spolupracuje se 179 fondovými společnostmi a 61 správcovskými společnostmi. Hlavní číselné údaje za rok 2020: 2 461 fondů ve správě, spravovaná aktiva v hodnotě 140,1 miliard EUR.

efa.lu


Quintet Private Bank 

Quintet Private Bank (dříve KBL European Private Bankers) je přední celoevropská skupina privátního bankovnictví se zastoupením v padesáti evropských městech. Kromě privátního bankovnictví, které představuje její hlavní činnost, nabízí skupina prostřednictvím svých služeb Asset Servicing (včetně Fund Administration a Global Custody), Global Markets a Asset Management široké spektrum dalších investičních řešení. Hlavní číselné údaje za rok 2020: 2 000 zaměstnanců, 400 soukromých bankéřů, 200 investičních specialistů a celková aktiva klientů v hodnotě 85 miliard EUR.

quintet.com


SIX SIS

SIX SIS AG, člen skupiny SIX, působí jako centrální depozitář švýcarského finančního trhu (CSD, Central Securities Depository) a mezinárodní centrální depozitář (ICSD), který zajišťuje vypořádání a úschovu švýcarských a zahraničních cenných papírů. Společnost provozuje jeden z mála světových online systémů pro zúčtování v reálném čase (SECOM), který účastníkům trhu umožňuje uzavírat transakce prostřednictvím jednoho jediného technického rozhraní. SIX zaměstnává 3 500 zaměstnanců v 20 zemích světa a v roce 2020 dosáhla provozního výnosu ve výši 1 400 milionů CHF. Ratingová agentura Standard & Poor's potvrdila úvěrový rating skupiny SIX Group AA-, což je odrazem širokého spektra různých operací skupiny SIX a efektivního řízení rizik. Společnosti SIX SIS Ltd a SIX x-clear Ltd, které poskytují služby v oblasti cenných papírů a jsou regulovány jako banky, obdržely rating AA.

six-group.com

Další vybraní poskytovatelé služeb