Rostoucí trh infrastruktury

Urbanizace jako výzva pro globální infrastrukturu

V současnosti žije na Zemi cca 7,6 miliard lidí, každou hodinu jich je o 10 000 více.* Každý z těchto lidí si přeje perspektivu do budoucna: Práci, vzdělání a blahobyt. Proto to stále více lidí přitahuje do měst, která tyto elementární potřeby splňují. Výsledkem je jedna z největších výzev naší doby – výstavba infrastruktury.

Každý z těchto lidí si přeje perspektivu do budoucna: Práci, vzdělání a blahobyt. Proto to stále více lidí přitahuje do měst, která tyto elementární potřeby splňují. Výsledkem je jedna z největších výzev naší doby – výstavba infrastruktury.* Každý týden rostou města po celém světě o 1,5 milionu lidí, do roku 2050 o celkem dvě miliardy, tolik prognóza Spojených národů. * Následky této urbanizace: Aglomerace s miliony lidí. Jestliže v roce 1960 bylo celosvětově něco málo přes sto milionových měst, je jich dnes téměř pětkrát tolik. Mezi nimi 37 „Megacities“ s více než deseti miliony obyvateli a osm největších z nich se nachází v Asii.*

Infrastruktura – Páteř naší společnosti

Všichni lidé potřebují infrastrukturu. Je základem našeho každodenního zásobování. Zásobováním čistou vodou. S moderními silnicemi pro rychlý, efektivní a k životnímu prostředí co možná nejšetrnější transport zboží. S ekologicky šetrnou energií. Stále rychlejšími komunikačními technologiemi. A se sociální péčí, která chrání naše zdraví a zajišťuje budoucnost díky vzdělávání.

Nejnovější studie dvaceti největších hospodářských mocností (G20) o potřebě investic v sektoru infrastruktur („Global Infrastructure Outlook“) vychází z toho, že náklady na poskytování moderní infrastruktury po celém světě, která drží krok s globálně předpovídanými ekonomickými a demografickými změnami, bude mezi léty 2007 a 2040 obnášet 94 bilionů USD.* Úkol zafinancovat tuto obrovskou potřebu investic přesahuje díky napjaté rozpočtové situaci možnosti státních institucí většiny zemí.

Deficity infrastruktury brzdí růst

Města nabízejí pracovní místa a příležitosti ke vzdělávání. Vznikají střední vrstvy, konzum je dostupnější. Tak již dnes ve městech vzniká celosvětově 85 % tvorby hodnot.* Světová banka zjistila, že pouze země, ve kterých probíhá proces urbanizace, dokázaly a dokáží dosáhnout středního stavu příjmů.

Ale vyvstává tu jedna z největších výzev naší doby: pro infrastrukturu, která musí držet krok s obrovským růstem počtu obyvatelstva a ekonomickým výkonem.

Protože: Chybí-li vlastní infrastruktura, chybí již dnes páteř naší společnosti. A nejpozději zítra chybí budoucí perspektivy.

Požadovaný kapitál podle přání se stabilními, plánovatelnými výnosy

Vlády po celém světě jsou si tohoto nesouladu vědomy a podporují tudíž zapojování soukromých poskytovatelů kapitálu – často v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnerships – PPP). Na základě aktuální situace na mezinárodních kapitálových trzích – nízké úroky, vysoké zadlužení států, bobtnající politické konflikty – se tento záměr u investorů setkává s velkým zájmem. Investice do infrastruktury totiž slibují stabilní, předvídatelné výnosy s vypočitatelným rizikem, které jen málo souvisejí s ostatními třídami aktiv anebo s nimi nesouvisejí vůbec, a splňují tudíž základní požadavky velkých institucionálních investorů, jakými jsou pojišťovny, penzijní pojišťovny a nadace. Tím význam financování infrastrukturních záměrů soukromými a institucionálními vkladateli dále poroste.

Asie – Nové globální energetické centrum

Expertise

Leader

Čína a Indie budou v roce 2050 předními světovými hospodářskými mocnostmi.*

Expertise

Dynamika

35 % globálního ekonomického výkonu je nyní vytvářeno v Asii. V roce 2050 to bude 52 %.*

Expertise

Síly

8 z 10 zemí s nejrychlejším růstem roku 2017 se nachází v Asii.*

Expertise

Energie

1/3 světové spotřeby energie připadá na Asii. V roce 2050 to bude přes polovinu.*

Expertise

Růst

6 z 10 občanů světa žije dnes v Asii. V roce 2017 to bylo cca 4,5 miliard lidí.*

Asie naráží na limity svých infrastrukturních možností

Asie roste nezadržitelným tempem. Její ekonomika roste více než dvojnásobně ve srovnání s ekonomikou zbylého světa. Její obyvatelstvo příbývá rychleji než na jiných kontinentech. A industrializace, pro kterou západní svět potřeboval bezmála dvě století, běží v Asii v současné době jak zrychlený film. O 21. století se už dávno mluví jako o „století Asie“.

Ale Asie také čelí velkým výzvám : naráží na limity svých infrastrukturních možností a naléhavě potřebuje co nejintenzivněji budovat rozšíření své infrastruktury.

I veřejné rozpočty Asie jsou zahlceny obrovskou potřebou kapitálu, který je zapotřebí pro rozvoj infrastruktury v odvětví energetiky, veřejných služeb a nakládání s odpady, sociální infrastruktury, dopravy a telekomunikací. Proto prošly vlády mnoha asijských zemí v uplynulých letech zásadní změnou.

Výsledkem je, že asijská národní hospodářství se stále více odvrací od výhradně státem řízeného financování do infrastruktury a stále více využívají alternativní řešení financování. V souladu s tím jsou zapojování soukromí investoři a investoři kapitálu. Navíc stále více asijských států opouští hospodářskou politiku dříve určovanou izolací vlastních trhů a přiklánějí se k hospodářské politice formované tržním hospodářstvím, které je vstřícné vůči světu tím, že motivuje k investicím, poskytuje daňové zvýhodnění a ulehčuje import.

Infrastruktura Asie: investiční příležitost pro investory orientované na růst

Infrastrukturní trh Asie dnes spojuje jeden z nejstarších obchodních modelů lidstva s nejsilněji rostoucím hospodářským regionem světa, a je tak pro investory jedním z nejatraktivnějších rostoucích trhů.

Ti participují nejen na nepřetržitě pozitivním hospodářském vývoji rozvíjejících se asijských zemí, který byl v nejnovějším hospodářském výhledu banky Asean Development Bank znovu potvrzen zvýšenými prognózami růstu. Mnohem více profitují z původních výhod, které jsou obecně propojeny s investicemi do infrastruktury a které přispívají k tomu, aby jako řešení diverzifikace stabilizovali portfolio tím, že snižují riziko ztráty a volatility, zvyšují potenciál výnosů a současně udržitelně zvyšují cash-flow portfolia.


Infrastruktura.
Nepostradatelná. Udržitelná. Výnosná.

Video

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen