Rostoucí trh infrastruktury

URBANIZACE JAKO VÝZVA PRO GLOBÁLNÍ INFRASTRUKTURU

Na Zemi v současné době žije zhruba 7,7 miliard lidí a tento počet se každou hodinu zvyšuje o 10 000.* Každý z těchto lidí si přeje perspektivu do budoucna: Práci, vzdělání a blahobyt. Proto stále více lidí přitahují města, která ztělesňují „promítací plochu“ těchto elementárních potřeb. Výsledkem je jedna z největších výzev naší doby – důsledná výstavba a rozšiřování infrastruktury.

Každý z těchto lidí si přeje perspektivu do budoucna: Práci, vzdělání a blahobyt. Proto stále více lidí přitahují města, která tyto elementární potřeby splňují. Výsledkem je jedna z největších výzev naší doby – výstavba infrastruktury.* Počet obyvatel světových měst se každý týden zvyšuje o 1,5 milionu a do roku 2050 vzroste podle odhadů OSN celkem o dvě miliardy. * Následky této urbanizace: Městské aglomerace s miliony lidí. Jestliže počet světových milionových měst činil ještě v roce 1960 jen něco málo přes jedno sto, dnes je takových měst pětkrát tolik. Mezi nimi 37 „megacities“ s více než deseti miliony obyvatel, z nichž se sedm největších nachází v Asii.

INFRASTRUKTURA – PÁTEŘ NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Infrastrukturu potřebuje každý z nás. Je to klíčový prvek každodenního zásobování a zabezpečení – čistou vodou, moderními dopravními komunikacemi pro rychlou, efektivní a ekologickou přepravu zboží, energií vyrobenou na základě účinného využívání zdrojů, stále rychlejšími komunikačními technologiemi a také sociálním systémem, který pečuje o naše zdraví a prostřednictvím vzdělání zajišťuje naši budoucnost.

Nejnovější studie dvaceti největších hospodářských velmocí (G20), která se zabývá potřebou investic v sektoru infrastruktury („Global Infrastructure Outlook“), vychází z toho, že se celkové náklady na celosvětové zajištění moderní infrastruktury, která drží krok s globální prognózou ekonomických a demografických změn, vyšplhají v letech 2007 až 2040 na 94 bilionů USD. * Tento úkol profinancování tak obrovské potřeby investic přesahuje možnosti většiny státních institucí, kterých rozpočty jsou často velice napjaté.

DEFICITY INFRASTRUKTURY BRZDÍ RŮST

Města nabízejí příležitosti vzdělání a práce. Vznikají zde střední vrstvy, konzum je dostupnější. Ve městech je tak již dnes vytvářeno 85% globálních hodnot. * Podle vyjádření Světové banky se mezi země se středními příjmy mohly a mohou řadit pouze země, které procházejí procesem urbanizace.

Ruku v ruce s tím však vyvstává i jedna z největších výzev naší doby, a tou je infrastruktura, která musí držet krok s obrovským růstem populace a ekonomickým výkonem.

Platí totiž, že pokud chybí vhodná infrastruktura, chybí již dnes páteř naší společnosti. A nejpozději zítra budou chybět i perspektivy do budoucna.

POTŘEBA KAPITÁLU SE SETKÁVÁ S POŽADAVKEM PO STABILNÍCH, PŘEDVÍDATELNÝCH VÝNOSECH

Vlády celého světa jsou si tohoto nesouladu vědomy a podporují tudíž zapojování soukromých poskytovatelů kapitálu – často v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnerships – PPP). Vzhledem k aktuální situace na mezinárodních kapitálových trzích – nízké úrokové sazby, vysoká zadluženost států, doutnající politické konflikty – se tyto záměry u investorů setkávají s velkým zájmem. Investice do infrastruktury totiž slibují stabilní, předvídatelné výnosy s kalkulovatelným rizikem, které jen málo souvisejí s ostatními třídami aktiv anebo s nimi nesouvisejí vůbec, a splňují tudíž základní požadavky velkých institucionálních investorů, jakými jsou pojišťovny, penzijní pojišťovny a nadace. Tím význam financování infrastrukturních záměrů soukromými a institucionálními investory proto dále poroste.

Asie – Nové globální energetické centrum

Expertise

Lídři

Čína a Indie budou v roce 2050 vedoucími světovými hospodářskými velmocemi.*

Expertise

Dynamika

35 % globálního ekonomického růstu je nyní vytvářeno v Asii. Do roku 2050 to bude 52 %.*

Expertise

HOSPODÁŘSKÝ ZÁZRAK

5 ze 7 zemí světa s nejvyšším růstem (s ročním růstem HDP zhruba 7%) se nachází v Asii. *

Expertise

Energie

1/3 světové spotřeby energie připadá na Asii. V roce 2050 to bude přes polovinu.*

Expertise

Růst

6 z 10 občanů světa žije dnes v Asii. V roce 2017 to bylo cca 4,5 miliard lidí.*

ASIE NARÁŽÍ NA kapacitní LIMITY své infrastruktury

Asie roste nezadržitelným tempem. Její ekonomika dvakrát rychleji než ve zbývajících částech světa, její obyvatelstvo rychleji než na ostatních kontinentech. A industrializace, na kterou západní svět potřeboval bezmála dvě století, probíhá v současné době v Asii zrychleným tempem. O 21. století se už dávno mluví jako o „století asijském“.

Asie ale také stojí před velkými výzvami. Naráží totiž na kapacitní limity své infrastruktury a čelí naléhavě potřebě jejího intenzivnějšího rozšiřování.

Veřejné rozpočty Asie jsou zahlceny obrovskou potřebou kapitálu, který je nezbytný pro rozvoj infrastruktury v odvětví energetiky, veřejných služeb a nakládání s odpady, sociální infrastruktury, dopravy a telekomunikací. Vlády mnoha asijských zemí proto prošly v uplynulých letech zásadní změnou paradigmatu.

Asijské národní ekonomiky se ve stále větší míře odvracejí od financování infrastruktury řízeného výhradně státem a častěji využívají alternativní řešení financování. Obrací se při tom tudíž i na soukromé a kapitálové investory. Stále více asijských států navíc opouští původní ekonomický kurs izolace svých trhů a přiklání se k hospodářské politice, která je založena na tržním hospodářství, je otevřena světu a skýtá výhody v podobě investičních pobídek, daňových úlev a usnadnění dovozu.

INFRASTRUKTURA ASIE: INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST PRO INVESTORY ORIENTOVANÉ NA RŮST

Infrastrukturní trh Asie dnes spojuje jeden z nejstarších obchodních modelů lidstva s nejsilněji rostoucím hospodářským regionem světa, a pro investory tudíž představuje jeden z momentálně nejaktraktivnějších rostoucích trhů.

Ti se podílejí na kontinuálně pozitivním hospodářském vývoji rozvíjejících se asijských zemí, který na základě zvýšení růstových prognóz ve svém nejnovějším hospodářském výhledu znovu potvrdila i banka Asean Development Bank. Zároveň však také profitují z původních výhod, které jsou obecně spojeny s investicemi do infrastruktury a které přispívají k tomu, aby jakožto diverzifikační nástroj stabilizovaly portfolio tím, že sníží riziko ztráty a volatility, zvýší potenciál výnosů a současně budou udržitelně zvyšovat cash-flow portfolia.


Infrastruktura.

Nepostradatelná. Udržitelná. Výnosná.