Naše vize

NAŠE VIZE: NASTOLIT PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ A VYTVÁŘET S JEHO POMOCÍ PERSPEKTIVY

Klima, jež je spojeno se stále větší hrozbou, že se vymkne kontrole lidstva, a rostoucí ekonomická a sociální nerovnováha mezi vyspělým a rozvojovým světem: Světové společenství pravděpodobně stojí před historicky největšími výzvami, které lze zvládnout pouze prostřednictvím bezodkladné součinnosti všech společenských sil. Již před mnoha lety jsme se rozhodli přispět na základě poskytování udržitelné infrastruktury k řešení těchto výzev. Skutečnost, zda je nebo není k dispozici moderní infrastruktura, totiž rozhoduje o globální konkurenceschopnosti, podílu na ekonomickém blahobytu i o sociální a ekologické rovnováze či nerovnováze.

Naší vizí tudíž je učinit z infrastruktury společně s našimi partnery vhodnou příležitost pro investování a etablovat ji jako novou globální „mainstreamovou třídu aktiv“. Jako základ tohoto našeho úsilí jsme si zvolili společensky odpovědné investování (Impact Investing) - tedy komplexní, na hodnoty zaměřený investiční přístup, který zcela smysluplně a zodpovědně používá kapitál, jenž nám byl svěřen. Přístup, v rámci kterého jsou prostředky investovány přesně tam, kde je kapitál nejen nejvíce zapotřebí, nýbrž kde toho také nejvíce ovlivní.

Každý, kdo vytváří dlouhodobě úspěšná řešení, by měl vždy být o krok napřed před současností. V naší společnosti proto na budoucnost nečekáme – my ji utváříme. Aktivně a udržitelně. A jednáme při tom vždy komplexně a zaměřujeme se na hodnoty pokrývající celý řetězec tvorby hodnot.

Mike Airey, Managing Director, Infrastructure Asset Management & CEO Asia Pacific

NÁŠ ZÁVAZEK: REALISING SUSTAINABLE VALUES.

Jako průkopník v oblasti budování infrastruktury v rozvojových a rozvíjejících se zemích se zavazujeme vytvářet trvale udržitelné hodnoty: hodnoty v podobě trojice ekonomických, ekologických a sociálních výnosů. Pro naše investory, životní prostředí i pro obyvatele příslušných lokalit.

INFRASTRUKTURA.
NEPOSTRADATELNÁ. UDRŽITELNÁ. VÝNOSNÁ.