Vyznamenání

11.2020
  |  

ThomasLloyd opět získal velmi dobré hodnocení v rámci hodnotící zprávy UN PRI Assessment Report 2020

Curych, 19. listopad 2020. Společnost ThomasLloyd znovu podstoupila jakožto signatář Zásad odpovědného investování podporovaných OSN (UN Principles for Responsible Investment, UN PRI) hodnocení své investorské činnosti ze strany UN PRI. Také tentokrát byly hodnoceny dvě kategorie, a sice „Strategy & Governance“ („strategie a řízení“) a hlavní investiční zaměření „infrastruktura“. Tyto kategorie pak byly podrobeny srovnání v rámci oboru. Hodnocení předního světového nezávislého zástupce zájmů v oblasti odpovědného investování je opět vynikající: V kategorii „Strategy & Governance“ (v sestupné škále A+, A, B, C, D, E) bylo při zisku 27 z 30 možných bodů získáno hodnocení A, v sektoru infrastruktury bylo dosaženo 30 bodů z celkových 30 a byla tudíž dokonce získána nejlepší známka A+. Podrobné informace jsou uvedeny v kompletní zprávě. S konkrétními cíli a s metodikou pravidelně prováděného hodnocení se můžete seznámit prostřednictvím tohoto odkazu.

UN PRI Assessment Report 2020 (PDF)

09.2020
EXXECNEWS Siegle
  |  

ThomasLloyd obdrží „Cenu za velmi dobré výroční zprávy“ EXXECNEWS

ThomasLloyd a jeho investiční řešení byli porotou EXXECNEWS vyznamenání „Cenou za velmi dobré výroční zprávy“. Odůvodnění tohoto renomovaného média pro vedoucí pracovníky v sektoru finančních služeb:

„Podle názoru poroty EXXECNEWS se ThomasLloyd Global Asset Management GmbH ve svých výročních zprávách 2018/2019 velmi vydařilo detailně popsat interní podílovou strukturu a trhy, na kterých byly jednotlivé investice provedeny. Vyhověly tak nárokům na publicitu a transparentnost.” Toto ocenění se tak zařazuje mezi mnoho dalších ocenění, která ThomasLloyd v posledních letech získal v neposlední řadě za transparentnost svých zpráv. Matthias Klein, Managing Director a CEO Europe u ThomasLloyd, vysvětluje: „Vždy jsme prosazovali zvláště aktivní a transparentní informační politiku s ohledem na naše trhy, projekty, výsledky a vývoj v rámci našeho podniku. A právě v současné době, ve které se po celém světě rámcové podmínky stále rychleji mění, nabývá kontinuální, detailní podávání informací opět na významu. Proto máme samozřejmě z tohoto znovu nabytého ocenění radost.”

EXXEC News, Ausgabe 19 (PDF v Němčině)

03.2020
  |  

AAA: TELOS udělil opět skupině ThomasLloyd nejlepší známku v hodnocení investičního žebříčku.

Ratingová agentura Telos ohodnotila v rámci aktualizačního ratingu investiční proces fondu ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund (TL SIIF) nejlepší známkou „AAA“ a potvrdila mu tím „nejvyšší jakostní standard“. ThomasLloyd se znovu umístil na špičce ohodnocených podniků agenturou Telos.

TELOS Rating 2020

Bližší informace: www.telos-rating.de

08.2019
  |  

ThomasLloyd získal dobré počáteční hodnocení v rámci hodnotící zprávy UN PRI (Assessment Report) 2019.

Londýn, Curych, 30. září 2019. Signatář Zásad odpovědného investování podporovaných OSN (UN PRI) ThomasLloyd poprvé podstoupil hodnocení své investorské činnosti ze strany UN PRI. Hodnoceny byly dvě kategorie, a sice „Strategy & Governance“ („strategie a řízení“) a investiční zaměření „Infrastruktura“. Tyto kategorie pak byly podrobeny srovnání v rámci oboru. Hodnocení předního světového nezávislého zástupce zájmů v oblasti odpovědného investování je vynikající: V kategorii „Strategy & Governance“ (v sestupné škále A +, A, B, C, D, E) bylo při zisku 21 z 30 možných bodů dosaženo hodnocení B, v sektoru infrastruktury bylo dosaženo 29 bodů z celkových 30 a byla tudíž dokonce získána nejlepší známka A+. Další podrobnosti jsou uvedeny v kompletní zprávě. S konkrétními cíli a metodikou pravidelně prováděného hodnocení se můžete seznámit prostřednictvím tohoto odkazu.

UN PRI Assessment Report 2019 (PDF)

06.2019
  |  

Společnost LuxFLAG uděluje společnosti ThomasLloyd ekologickou známku

Po přísném hodnocení společností LuxFLAG získal ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund (TL SIIF) ekologickou známku. ThomasLloyd je i nadále lídrem na trhu v oblasti společensky a ekologicky odpovědných investic a TL SIIF je jen jedním z devíti fondů, kterému byla dosud ekologická známka udělena.

Ekologická známka – kritéria výběru

Další informace: www.luxflag.org

04.2019
  |  

AAA: TELOS udělil opět skupině ThomasLloyd nejlepší známku v hodnocení investičního žebříčku.

Ratingová agentura Telos ohodnotila v rámci aktualizačního ratingu investiční proces fondu ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund (TL SIIF) nejlepší známkou „AAA“ a potvrdila mu tím „nejvyšší jakostní standard“. ThomasLloyd se znovu umístil na špičce ohodnocených podniků agenturou Telos.

TELOS Rating 2019

Bližší informace: www.telos-rating.de

09.2017
  |  

AAA: TELOS udělil opět skupině ThomasLloyd nejlepší známku v hodnocení investičního žebříčku

Ratingová agentura Telos udělila v rámci svého hodnocení investičního procesu fonduThomasLloyd SICAV – Cleantech Infrastructure Fund nejlepší známku „AAA“, čímž potvrdila jeho „standard nejvyšší kvality“. ThomasLloyd se znovu umístil na špičce ohodnocených společností agenturou Telos.

TELOS_Rating 2017

Bližší informace:  http://www.telos-rating.de/

11.2016
  |  

Fond ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund vyznamenán ratingem AA

Shrnutí (11.2016): „Analýza již provedených investic potvrzuje v zásadě odhad rentability ze strany investičního manažera. Portfolio se přitom aktivně spravuje podle definovaných investičních směrnic a omezení. Přitom se pro výběr projektu a správu aktiv použije standardizovaný investiční proces, který splňuje platné průmyslové standardy institucionálních investorů platné pro investice do infrastruktury. Vliv rizika selhání na úrovni jednotlivých investic je zmírněn vysokou diverzifikací projektu na úrovni portfolia.“

Dextro_Rating_Thomas_Lloyd_CTIF_11/2016

10.2016
  |  

Společnost ThomasLloyd CTI Vario D vyznamenána ratingem AA-

Shrnutí (10/2016): „Definovaný cílový investiční trh nabízí investorům nadprůměrné šance na výnosy,… Přitom se pro výběr projektu a správu aktiv použije standardizovaný investiční proces, který splňuje platné průmyslové standardy institucionálních investorů platné pro investice do infrastruktury. Vliv rizika selhání na úrovni jednotlivých investic je zmírněn vysokou diverzifikací projektu na úrovni portfolia.“

Dextro_Rating_Thomas_Lloyd_CTI_Vario D

10.2016
  |  

Společnost ThomasLloyd CTI 9 D vyznamenána ratingem AA-

Shrnutí (10/2016): „Definovaný cílový investiční trh nabízí investorům nadprůměrné šance na výnosy, … Přitom se pro výběr projektu a správu aktiv použije standardizovaný investiční proces, který splňuje platné průmyslové standardy institucionálních investorů platné pro investice do infrastruktury. Vliv rizika selhání na úrovni jednotlivých investic je zmírněn vysokou diverzifikací projektu na úrovni portfolia.“

Dextro_Rating_Thomas_Lloyd_CTI 9 D

10.2016
  |  

Společnost ThomasLloyd CTI 5 D vyznamenána ratingem AA-

Shrnutí (10/2016): „Definovaný cílový investiční trh nabízí investorům nadprůměrné šance na výnosy, … Přitom se pro výběr projektu a správu aktiv použije standardizovaný investiční proces, který splňuje platné průmyslové standardy institucionálních investorů platné pro investice do infrastruktury. Vliv rizika selhání na úrovni jednotlivých investic je zmírněn vysokou diverzifikací projektu na úrovni portfolia.“

Dextro_Rating_Thomas_Lloyd_CTI 5 D

04.2016
  |  

AAA: TELOS vydává v investičním žebříčku skupině ThomasLloyd nejlepší známku

Ratingová agentura Telos udělila v rámci aktualizačního ratingu investičnímu procesu fondu ThomasLloyd SICAV-SIF – Cleantech Infrastructure Fund nejlepší známku „AAA“, čímž potvrdila jeho „standard nejvyšší kvality“. Dalším pozitivem oproti předchozímu roku je etablování fondu ThomasLloyd ve špičkové skupině firem hodnocených agenturou Telos.

K tiskové zprávě

TELOS_Rating 2016

Bližší informace:  http://www.telos-rating.de/

05.2015
  |  

Posudek udržitelnosti ÖGUT uvádí velmi dobré hodnocení fondu ThomasLloyd SICAV-SIF – Cleantech Infrastructure Fund

„Velmi dobře způsobilý“ a „stabilní výhled i ze střednědobého hlediska“ – k tomuto výsledku dospěla Rakouská společnost pro životní prostředí a technologii (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik – ÖGUT) ve svém posudku fondu ThomasLloyd SICAV-SIF – Cleantech Infrastructure Fund, který investuje do infrastrukturních projektů v oboru udržitelné energetiky v Asii. Fond byl podroben speciální analýze na základě katalogu kritérií společnosti ÖGUT pro certifikaci podnikových fondů sociálního zabezpečení a penzijních fondů důchodového zabezpečení.

Bližší informace: http://www.oegut.at/

Tiskové zprávy: PR_ThomasLloyd_180615_ÖGUT_EN.pdf

ÖGUT Sustainability-Report-ThomasLloyd-Cleantech_2015 (german)

ÖGUT Sustainability-Report-ThomasLloyd-Cleantech_2015 (english)

03.2015
  |  

Telos uděluje známku AAA- za investiční proces společnosti ThomasLloyd

Ratingová agentura Telos udělila v rámci svého hodnocení investičnímu procesu fondu ThomasLloyd SICAV-SIF-Cleantech Infrastructure Fund známku AAA-, čímž potvrdila jeho „standard nejvyšší kvality“.
Bližší informace: http://www.telos-rating.de/

TELOS_TLCTIF_2015

11.2014
  |  

San Carlos Solar Energy Inc. získává titul „Green Company of the Year 2014”

Fórum Asia CEO udělilo společnosti San Carlos Solar Energy Inc., v roce 2014 cenu „Green Company of the Year“. Fórum Asia CEO je považováno za jedno z nejvýznamnějších fór asijsko-pacifického regionu, které se zabývá spoluprací regionálních a mezinárodních organizací a podniků.
Bližší informace: http://www.asia-ceo-awards.org/

10.2014
  |  

IFC udělila cenu za financování udržitelné energetiky za r. 2014 („Sustainable Energy Finance Award 2014“) společnosti San Carlos Solar Energy Inc.

Dceřiná společnost Světové banky International Finance Corporation (IFC) udělila společnosti San Carlos Solar Energy Inc. cenu“Sustainable Energy Finance Award 2014“. Tato filipínská solární investiční společnost fondu Thomaslloyd Cleantech Infrastructure Fund uvedla na jaře roku 2014 na Filipínách do provozu první velký solární park. Jesse Ang, reprezentant IFC na Filipínách, uvedl ve svém vystoupení, že Filipíny jsou nuceny zlepšit dodávky bezpečných a cenové dostupných energií, protože ekonomika oblasti jihovýchodní Asie stále roste.

09.2014
  |  

Cena Asian Power Awards 2014 pro SaCaSol I a společnost San Carlos Solar Energy Inc.

V Kuala Lumpur, Malajsie, propůjčila mediální skupina Charlton Media Group specializovaná na asijské odborné ekonomické publikace solární elektrárně SaCaSol I v rámci volby „Solární projekt roku (Solar Power Project of the Year)“ stříbrnou cenu Asian Power Award 2014 udělovanou v odvětví energetiky. San Carlos Solar Energy Inc. pak při téže příležitosti získala bronz při vyhlašování ceny – „Independent Power Producer of the Year“.
Bližší informace: Link

09.2014
  |  

Cena za nejlepší praxi – Frost & Sullivan Best Practices Award 2014 pro společnost San Carlos Solar Energy Inc.

Frost & Sullivan, poradenská společnost s celosvětovou působností, vyznamenala San Carlos Solar Energy Inc. – solární holdingovou společnost fondu ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund – cenou Best Practices Award 2014 v kategorii „Integrátor solárních fotovoltaických systémů roku na Filipínách“ („Philippines Solar Photovoltaic System Integrator of the Year“).
Bližší informace:  Link

05.2014
  |  

Fond ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund vyznamenán ratingem AA

Shrnutí (08. 05. 2014): „Analýza již provedených investic potvrzuje v zásadě odhad rentability ze strany investičního manažera. Portfolio se přitom aktivně spravuje podle definovaných investičních směrnic a omezení. Přitom se pro výběr projektu a správu aktiv použije standardizovaný investiční proces, který splňuje platné průmyslové standardy institucionálních investorů platné pro investice do infrastruktury. Vliv rizika selhání na úrovni jednotlivých investic je zmírněn vysokou diverzifikací projektu na úrovni portfolia.“

Dextro_Rating_Thomas_Lloyd_CTIF_052014

05.2014
  |  

Společnost ThomasLloyd CTI 8 vyznamenána ratingem AA-

Shrnutí (08. 05. 2014): „Definovaný cílový investiční trh nabízí investorům nadprůměrné šance na výnosy, … Přitom se pro výběr projektu a správu aktiv použije standardizovaný investiční proces, který splňuje platné průmyslové standardy institucionálních investorů platné pro investice do infrastruktury. Vliv rizika selhání na úrovni jednotlivých investic je zmírněn vysokou diverzifikací projektu na úrovni portfolia.“

Dextro_Rating_Thomas_Lloyd_CTI_8

05.2014
  |  

Společnost ThomasLloyd CTI 15 vyznamenána ratingem AA-

Shrnutí (07. 05. 2014): „Definovaný cílový investiční trh nabízí investorům nadprůměrné šance na výnosy, … Přitom se pro výběr projektu a správu aktiv použije standardizovaný investiční proces, který splňuje platné průmyslové standardy institucionálních investorů platné pro investice do infrastruktury. Vliv rizika selhání na úrovni jednotlivých investic je zmírněn vysokou diverzifikací projektu na úrovni portfolia.“

Dextro_Rating_Thomas_Lloyd_CTI_15

05.2014
  |  

Společnost ThomasLloyd CTI Vario vyznamenána ratingem AA-

Shrnutí (07. 05. 2014): „Definovaný cílový investiční trh nabízí investorům nadprůměrné šance na výnosy,… Přitom se pro výběr projektu a správu aktiv použije standardizovaný investiční proces, který splňuje platné průmyslové standardy institucionálních investorů platné pro investice do infrastruktury. Vliv rizika selhání na úrovni jednotlivých investic je zmírněn vysokou diverzifikací projektu na úrovni portfolia.“

Dextro_Rating_Thomas_Lloyd_CTI_Vario

01.2009
  |  

Entrepreneurial Developer of the Year 2009

The Euromoney and Ernst & Young Global Renewable Energy Awards 2009

Cenami „Euromoney and Ernst & Young Global Renewable Energy Awards“ se od r. 2004 vyznamenávají projekty, firmy a osobnosti, od nichž pocházejí významné impulzy v oboru obnovitelných energií. Společnost Bronzeoak1 získala v r. 2009 vyznamenání „Projektový vývojář roku“.

01.2009
  |  

Finalista soutěže o ceny Platts Global Energy Awards New York 2009: Infrastrukturní projekt roku

Finalist Platts Global Energy Awards New York 2009: Infrastructure Project of the Year

V roce 2009 se po jedenácté udělovaly ceny „Platts Global Energy Awards“, které platí jako mezinárodní známka jakosti v energetickém oboru. Finalisté jednotlivých kategorií byli vybráni z rekordního počtu nominací, vždy s ohledem na firemní profily a hospodárnost v rámci zkoumaného časového rámce. Společnost Bronzeoakse stala finalistou v kategorii Infrastrukturní projekt roku.

01.2009
  |  

British Renewable Energy Developer (shortlisted)

British Renewable Energy Developer (shortlisted)

Společnost Bronzeoak1 se se svým projektem San Carlos Bioenergy dostala při udělování cen „Annual British Renewable Energy Awards 2009“ do užšího výběru na cenu „Britský developer obnovitelné energie – „British Renewable Energy Developer“. V rámci tohoto projektu v hodnotě 85 mil. USD produkuje regenerativní kombinovaná elektrárna denně 150.000 litrů bioetanolového paliva a 8 MW elektřiny z cukrové třtiny.

11.2007
  |  

ACQ Magazine Deal of the Year 2007

ACQ – přední mezinárodní odborný magazín pro fúze a akvizice, ocenil jako „Obchod roku (Deal of the Year)“ prodej banky Schnigge Wertpapierhandelsbank AG ze strany ThomasLloyd společnosti Augur Capital, Private Equity – investorovi specializovanému na banky, pojišťovnictví a další společnosti poskytující finanční služby v Evropě. Skupina ThomasLloyd převzala banku Schnigge Wertpapierhandelsbank AG v roce 2004, restrukturalizovala ji a v roce 2007 ji se ziskem více než 600 % prodala.

ACQ_Interview