CESTA DELEGACE SKUPINY THOMASLLOYD 2016

CESTA DELEGACE SKUPINY THOMASLLOYD 2016, FILIPÍNY

DELEGACE SKUPINY THOMASLLOYD SE ZÚČASTNILA POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE PRO DRUHOU ELEKTRÁRNU NA BIOMASU A OFICIÁLNÍHO ZPROVOZNĚNÍ DVOU DALŠÍCH SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN

Duben 2016, Filipíny

Začátkem dubna r. 2016 navštívila mezinárodní delegace pod vedením T.U. Michaela Siega, Chairman and CEO ThomasLloyd Group, již dokončené nebo rozestavěné projekty na Filipínách. V rámci cesty se delegace mj. zúčastnila položení základního kamene elektrárny South Negros BioPower na biomasu s výkonem 25 MW v jižní části ostrova Negros. Dále byly oficiálně uvedeny do provozu obě solární elektrárny San Carlos Solar Energy II a III (SaCaSol II a III). SaCaSol II a III jsou součástí portfolia solárních elektráren financovaných, realizovaných a v r. 2015 prodaných skupinou ThomasLloyd konsorciu Philippine Investment Alliance for Infrastructure (PINAI) s celkovým výkonem 125 MW, které zásobuje udržitelně vyrobenou energii téměř 300 000 lidí. Tří ceremonií se kromě delegace evropských finančních expertů a poskytovatelů kapitálu zúčastnila řada významných představitelů asijské politiky, hospodářství a médií, ale i zástupci partnerů projektu a institucionální investoři.

Položení základního kamene a uvedení do provozu