INSPEKČNÍ CESTA THOMASLLOYD 2020

DELEGAČNÍ CESTA THOMASLLOYD 2020, INDIE

NEZAPOMENUTELNÉ DOJMY Z POLITICKÉ A EKOSOCIÁLNÍ REALITY INDIE.

Únor 2020, Indie

Přibližně 120 zástupců mezinárodní delegace přijalo pozvání společnosti ThomasLloyd k účasti na týdenní delegační cestě do Indie. Prvním nesmírně významným bodem programu cesty uspořádané pod vedením T.U. Michaela Siega, předsedy představenstva a CEO skupiny ThomasLloyd Group, byla účast na prestižním ThomasLloyd Investment Symposium India 2020. Řečníci z nejvyšších politických kruhů - mezi nimi například úřadující ministr federální vlády premiéra Módího, Shri Nitin Gadkari, a státní ministr Shri Raj Kumar Singh, představili členům delegace, ale i zástupcům velvyslanectví a vysokých komisí různých evropských zemí témata související s evropskými zahraničními investicemi určenými na podporu budování a rozšíření udržitelné infrastruktury v Indii. Během následné návštěvy elektrárny Maharashtra I, která se nachází v indickém státě Maháráštra a se svým výkonem 67,2 MW představuje dosud největší solární elektrárnu společnosti ThomasLloyd v Indii, se mohli účastníci přesvědčit o mimořádné dimenzi indických solárních projektů. Vyvrcholením četných dojmů z ekologicko-sociálních poměrů v Indii pak byla účast na slavnostním aktu, v jehož rámci byly předány čtyři udržitelné projekty škol, které tímto začaly sloužit svému účelu. Prostřednictvím nadace ThomasLloyd Foundation byl do základních škol v okolí elektrárny Maharashtra I, které navštěvuje více než 400 žáků a které byly dosud odříznuty od spolehlivých dodávek elektřiny, zaveden pomocí solárních ostrovních řešení elektrický proud a školy byly navíc vybaveny moderními hygienickými zařízeními.

Dojmy