Konference Světové banky
„Innovate4Climate“ v Barceloně

ÚČAST SPOLEČNOSTI THOMASLLOYD NA „INNOVATE4CLIMATE“ 2017

THOMASLLOYD V BARCELONĚ V ROLI PŘEDNÁŠEJÍCÍHO NA KONFERENCI SVĚTOVÉ BANKY „INNOVATE4CLIMATE“

Květen 2017, Barcelona

V květnu 2017 se v Barceloně poprvé konala konference Světové banky nazvaná „Innovate4Climate“. Na pozvání IFC, člena skupiny Světové banky, se tato konference, kterou iniciovala španělská vláda a která se v celosvětových odborných kruzích setkává s vysokým uznáním, zúčastnili vedle mnoha zástupců vlád, čelních představitelů bankovního a finančního sektoru, multilaterálních institucí a organizací i uznávaných odborníků z technologických oborů také vedoucí zástupci společnosti ThomasLloyd. V rámci bodu programu „Mobilizace soukromého sektoru pro zelená řešení“ vystoupili za společnost ThomasLloyd T. U. Michael Sieg, Chairman and Group CEO, a Anthony M. Coveney, CEO Americas, kteří v rámci různých fór referovali o úspěšné realizaci infrastrukturních projektů na ochranu klimatu na rozvíjejících se trzích Asie.

 
 

 

 Kompetentní osoba

„Máme nesmírně velkou radost z pozvání na první konferenci Innovate4Climate a tím i z pokračování úzké spolupráce se Světovou bankou a IFC. Rádi podpoříme i v budoucnu jako partner a kompetentní subjekt tento formát světové konference, který mnohem více podtrhl význam společného dialogu politiků a ekonomů v otázce urychlení globálních opatření vedoucích k ochraně klimatu.“

T.U. Michael Sieg, Chairman and CEO ThomasLloyd Group

Impressionen

Konference Světové banky „Innovate4Climate“

Od 22. do 25. května 2017 se poprvé konala v Barceloně v odborných kruzích celosvětově sledovaná konference Světové banky nazvaná „Innovate4Climate“. Celá řada vládních delegátů, vedoucích osobností z oblasti bankovnictví a finančnictví, multilaterálních institucí a organizací, předních odborníků ze sektoru technologií i z různých hospodářských odvětví vyslyšela výzvu Světové banky k účasti na tomto novém formátu konference zaměřené na podporu globálního dialogu s cílem prodiskutovat inovativní možnosti urychlení celosvětově nezbytných opatření vedoucích k ochraně klimatu.

 
 

 

Klíčovým tématem konference bylo představit a usnadnit cesty ekonomické revoluce pro podporu nízkouhlíkových technologií, které jsou šetrné ke klimatu a upozornit na možná řešení. Konference navíc poskytla účastníkům možnost intenzivní výměny svých názorů a stanovisek v oblasti financování infrastrukturních projektů soukromým sektorem v tržním segmentu energií z obnovitelných zdrojů. Mnoho workshopů a fór v rámci konference navíc umožnilo prozkoumat nové inovativní přístupy a společně diskutovat o řešeních globální změny klimatu, o změnách v politice pro ochranu životního prostředí. Možnost hlubšího prohloubení dialogu se naskytla na doprovodném veletrhu, na němž byli v roli vystavovatelů zastoupeni mimo jiné Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Spolkové ministerstvo životního prostředí, Korejská energetická agentura a Německá společnost pro mezinárodní spolupráci (GIZ), ale i další vládní a nevládní organizace.

 

REFERÁTY SPOLEČNOSTI THOMASLLOYD O ÚSPĚŠNÉ IMPLEMENTACI UDRŽITELNÝCH INFRASTRUKTURNÍCH PROJEKTŮ SE ZAPOJENÍM SOUKROMÉHO SEKTORU

Konference byla doprovázena celou řadou bilaterálních setkání se zaměřením na mezinárodní vývoj v energetickém sektoru. Na pozvání Mezinárodní finanční korporace, která patří k významným partnerským investorům společnosti ThomasLloyd, se společnost ThomasLloyd prezentovala na různých akcích v roli přednášejícího. V rámci bodu programu „Mobilizace soukromého sektoru pro zelená řešení“ („Mobilizing the Private Sector for Green Solutions”) hovořil k účastníkům konference T. U. Michael Sieg, Chairman and CEO ThomasLloyd Group. V rámci svého vystoupení zdůraznil obrovské ekonomické příležitosti v oblasti trhu inteligentních investic do klimatu v době přechodu na globální ekonomiku s nízkými emisemi uhlíku a dále větší zapojení soukromého sektoru do financování v oblasti infrastruktury s cílem vytvořit základ pro udržitelný hospodářský růst na celém světě. T. U. Michael Sieg v této souvislosti poukázal na roli změny klimatu pro vývoj obchodu společnosti ThomasLloyd a vysvětlil, které inovativní obchodní modely v sektoru klimaticky příznivých infrastrukturních projektů do budoucna upřednostňuje. Pan Sieg dále hovořil o významu stabilních politických rámcových podmínek, výsledných možnostech a výzvách při realizaci projektů, a v této souvislosti o vývoji financování ze strany soukromých investorů na rozvíjejících se trzích. Tyto země čelí zejména naléhavé výzvě investovat do infrastruktury odolné vůči změnám klimatu, obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Na tomto fóru byli vedle společnosti ThomasLloyd přítomni mj. Alzbeta Klein, ředitelka odboru Climate Business Mezinárodní finanční korporace, Jean-Marc Duvoisin, CEO společnosti Nestlé Nespresso SA, Christoph Jungfleisch, ředitel Credit při Mobisol, Manash Mitra, ředitel Credit and Advisory ze společnosti Tata Cleantech Capital Limited a Jonathan Taylor, viceprezident Evropské investiční banky.

V další panelové diskusi na téma „(Catalyzing Private Sector Investments through Blending and De-Risking) hovořil Tony Coveney o různých možnostech financování, které má soukromý sektor k dispozici v rámci investic souvisejících s řešením otázky klimatu. Zde poukázal Coveney na perspektivy a využití dotovaného a komerčního financování a následnou strukturu smíšeného financování, které umožní ekonomicky životaschopné a udržitelné financování infrastrukturních projektů. V této souvislosti zdůraznil rovněž budoucí úlohu státního financování pro rozšíření investic do obnovitelných zdrojů energie v soukromém sektoru. Dalšími účastníky panelové diskuse byli Paul Horrocks z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Kruskaia Sierra-Escalante, manažer pro oblast strukturovaných financí – New Business and Portfolio Mezinárodní finanční korporace, Sung-Ah Kyun z Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Simten Oztürk, manažer financování infrastrukturních projektů při Garanti Bank.