Konference Světové banky
„Innovate4Climate“ v Barceloně

ÚČAST SPOLEČNOSTI THOMASLLOYD NA „INNOVATE4CLIMATE“ 2017

ThomasLloyd v Barceloně v roli přednášejícího na konferenci Světové banky „Innovate4Climate“.

Květen 2017, Barcelona

Na pozvání Mezinárodní finanční korporace (IFC), člena Světové banky, se přední zástupci společnosti ThomasLloyd zúčastnili v Barceloně coby přednášející španělskou vládou iniciované konference Světové banky „Innovate4Climate“. V rámci bodu programu „Mobilizace soukromého sektoru pro zelená řešení“ („Mobilizing the Private Sector for Green Solutions”) hovořili ze společnosti ThomasLloyd T.U. Michael Sieg, předseda představenstva a CEO skupiny, a dále Tony Coveney, Head of Merchant Banking a CEO Americas, v rámci různých fór před předními zástupci z oblasti politiky, ekonomie a technologií o úspěšné realizaci infrastrukturních projektů příznivých pro klima uskutečněných v zemích Asie s rozvíjejícím se trhem.

 
 

 

 Kompetentní osoba

„Máme nesmírně velkou radost z pozvání na první konferenci Innovate4Climate a tím i z pokračování úzké spolupráce se Světovou bankou a IFC. Rádi podpoříme i v budoucnu coby partner a kompetentní osoba tento formát světové konference, který mnohem více podtrhl význam společného dialogu politiků a ekonomů v otázce urychlení globálních opatření vedoucích k ochraně klimatu.“

T.U. Michael Sieg, předseda představenstva a CEO společnosti ThomasLloyd Group

Impressionen

Konference Světové banky „Innovate4Climate“

Od 22. do 25. května 2017 se poprvé konala v Barceloně v odborných kruzích celosvětově sledovaná konference Světové banky nazvaná „Innovate4Climate“. Celá řada vládních delegátů, vedoucích osobností z oblasti bankovnictví a finančnictví, multilaterálních institucí a organizací, vysoce postavených odborníků ze sektoru technologií i z různých hospodářských odvětví vyslyšela výzvu Světové banky k účasti na tomto novém formátu konference zaměřené na podporu globálního dialogu s cílem prodiskutovat inovativní možnosti urychlení celosvětově nezbytných opatření vedoucích k ochraně klimatu.

 
 

 

Klíčovým tématem bylo, jak lze vytvořením hospodářských rámcových podmínek a identifikováním potenciálních partnerství proklestit cesty ekonomické revoluci doprovázené podporou nízkouhlíkových technologií a vývojem šetrným vůči životnímu prostředí. Konference navíc poskytla účastníkům možnost intenzivní výměny svých stanovisek v oblasti financování infrastrukturních projektů soukromým sektorem v tržním sektoru obnovitelných zdrojů energie. Na mnoha workshopech a fórech byla zase příležitost objasnit nové inovativní přístupy a společně prodiskutovat náměty na řešení klimatologických problémů dotýkajících se celého světa, ale i změny v politice pro docílení růstu bez nepříznivého vlivu na životní prostředí. Možnost jít v tomto dialogu ještě víc do hloubky se naskytla na doprovodném veletrhu, na němž byli coby vystavovatelé zastoupeni mimo jiné Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Spolkové ministerstvo životního prostředí, Korejská energetická agentura a Německá společnost pro mezinárodní spolupráci (GIZ), ale i další vládní a nevládní organizace.

 

Referáty společnosti ThomasLloyd o úspěšné implementaci udržitelných infrastrukturních projektů se zapojením soukromého sektoru.

Konference byla doprovázena celou řadou bilaterálních setkání se zaměřením na mezinárodní vývoj v energetickém sektoru. Na pozvání Mezinárodní finanční korporace, která patří k významným kooperujícím investorům společnosti ThomasLloyd, se společnost ThomasLloyd prezentovala na různých akcích v roli přednášejícího. V rámci bodu programu „Mobilizace soukromého sektoru pro zelená řešení“ („Mobilizing the Private Sector for Green Solutions”) hovořil k účastníkům konference T.U. Michael Sieg, předseda představenstva a generální ředitel skupiny ThomasLloyd. Ten objasnil, jaké enormní ekonomické příležitosti se nabízejí v dobách globálního přechodu na nízkouhlíkové světové hospodářství v tržním sektoru inteligentních investic souvisejících s řešením otázky klimatu, ale i to, jak lze výrazněji zapojit soukromý sektor do financování důležitých infrastrukturních projektů s cílem vytvořit na celém světě základ udržitelného a mimořádného růstu hospodářství. T.U. Michael Sieg v této souvislosti podtrhl rovněž roli, kterou sehrála změna klimatu pro vývoj obchodu společnosti ThomasLloyd, a vysvětlil, kterým inovativním obchodním modelům v sektoru klimaticky příznivých infrastrukturních projektů je on sám do budoucna nakloněn. Sieg dále hovořil o významu stabilních politických rámcových podmínek a tím i vznikajících potenciálů a výzev při uskutečňování projektů a v souvislosti s tím o zpřístupnění finančních prostředků ze strany soukromých investorů v zemích s rozvíjejícím se trhem. Právě tyto země stojí podle něj před naléhavou výzvou investovat do infrastruktury odolávající klimatickým vlivům, do obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Na tomto fóru byli vedle společnosti ThomasLloyd přítomni mj. Alzbeta Klein, ředitelka odboru Climate Business Mezinárodní finanční korporace, Jean-Marc Duvoisin, CEO společnosti Nestlé Nespresso SA, Christoph Jungfleisch, ředitel Credit při Mobisol, Manash Mitra, ředitel Credit and Advisory ze společnosti Tata Cleantech Capital Limited a Jonathan Taylor, viceprezident Evropské investiční banky.

V dalším panelu na téma „Získání dotací do finančního mixu a zmírnění rizik coby hnací faktor pro investice soukromého sektoru“ (Catalyzing Private Sector Investments through Blending and De-Risking) hovořil Tony Coveney o různých možnostech financování soukromého sektoru z hlediska strukturovaných finančních řešení (Blended Finance) u investic souvisejících s řešením otázky klimatu. Coveney k tomu osvětlil perspektivy, jakým způsobem umožňuje komplementární využití dotovaných a komerčních finančních prostředků a z toho výsledná struktura smíšeného financování s nastavenými riziky ekonomicky proveditelná a dlouhodobě únosná financování projektů. V této souvislosti objasnil rovněž budoucí roli státních podpor ve vztahu k rozšíření investic v oblasti obnovitelných zdrojů energie v soukromém sektoru. Dalšími účastníky panelu byli Paul Horrocks z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Kruskaia Sierra-Escalante, manažer pro oblast strukturovaných financí – New Business and Portfolio Mezinárodní finanční korporace, Sung-Ah Kyun z Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Simten Oztürk, manažer financování infrastrukturních projektů při Garanti Bank.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen