Kongres ThomasLloyd

EVROPSKÝ PŘEDNÍ KONGRES, PLATFORMA ZNALOSTÍ A BAROMETR TRENDŮ

KONGRES THOMASLLOYD CLEANTECH EVROPA

Kongres se vyprofiloval jako znalostní platforma a trendový barometr pro osoby s rozhodovací pravomocí ve finančním sektoru, investory, konzultanty a projektové vývojáře se zaměřením na infrastrukturu obnovitelných zdrojů energie v Asii.

POČET ÚČASTNÍKŮ

6 000 návštěvníků v místě, 15 000 přes internet (Live stream)

 

DOPROVODNÝ VELETRH

Doprovodný mezinárodní odborný veletrh s vystavovateli z oblasti průmyslu a asijských vládních organizací

 

ŘEČNÍCI (VÝŇATEK):

  • Prezident Bill Clinton, zakladatel nadace „Clinton Foundation“, 42. prezident Spojených států amerických
  • Prof. Dr. Justin Yifu Lin, bývalý hlavní ekonom a viceprezident Světové banky (2008-2012)
  • Lord Nicholas Stern, bývalý hlavní ekonom a viceprezident Světové banky (2000-2003)
  • Prof. Dr. Dr. mult. Klaus Töpfer, spolkový ministr pro životní prostředí ve výslužbě
  • Prof. Dr. Dr. Hans-Werner Sinn, vedoucí institutu Ifo
  • Arnold Schwarzenegger, 38. guvernér Kalifornie
  • Jeho výsost šejk Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi, člen jedné z vládnoucích královských rodin Spojených arabských emirátů

Videa

NOSITELÉ ROZHODNUTÍ A VIZIONÁŘI

Dřívější americký prezident Bill Clinton se ve svém proslovu k účastníkům konference rovněž postavil za posílení investic do obnovitelných energií v jihovýchodní Asii. I on vidí jako důležitou hnací sílu pro tento krok snížení závislosti na importu fosilních energií. Dobré politické rámcové podmínky a silný pokles cen, především u fotovoltaiky, pro to vytvářejí příznivé předpoklady.

„Kdybych vedl zemi v jihovýchodní Asii, snažil bych se generovat co nejvíce zelené a udržitelné energie. Tuto energii bych využil a prodával, abych mohl vytvořit silné portfolio obnovitelných zdrojů a udržoval náklady na transport zelené energie nízké, a aby země a obce byly stále méně závislé na dovozu energie (...) – čímž by státy ASEAN získaly velký potenciál," odhadl Bill Clinton, bývalý prezident USA, na kongresu ThomasLloyd Cleantech 2014

Prezident Bill Clinton,42. prezident Spojené státy americké


Bývalý hlavní ekonom a viceprezident Světové banky Justin Yifu Lin podpořil pozitivní hospodářský vývoj Asie aktuálními statistikami a působivými čísly a upozornil na enormní potřebu investic v regionu. Pro Justina Yifu Lin budou zlaté časy Asie pokračovat i do budoucna. Např. Čína má potenciál dosáhnout v dalších 20 letech ročního růstu hospodářství ve výši 8 %.

Asie potřebuje v období 10 let 8,2 bilionů USD pro výstavbu národní infrastruktury, na regionální úrovni jsou zapotřebí investice ve výši 320 miliard USD.

Prof. Dr. Justin Yifu Lin, bývalý hlavní ekonom a viceprezident Světové banky


Velmi osobní náhled do svého společenského a politického angažmá pro obnovitelné zdroje energie poskytl Arnold Schwarzenegger, 38. guvernér Kalifornie a jeden z nejznámějších zastánců Cleantech ve Spojených státech. Obrazně pan Schwarzenegger rád hovoří o židli, která stojí stabilně jen na čtyřech nohách. Celistvě lze k problému přistupovat jen tehdy, doplní-li se úsilí o prevenci změny klimatu pilíři ve formě vytvoření nových pracovních míst, aspektu národní bezpečnosti formou větší energetické autonomie a prevence zdravotních rizik v důsledku znečištění životního prostředí. Své poselství a recept na úspěch pro ochranu životního prostředí přednesl bývalý guvernér i ve Frankfurtu pomocí podobně jednoduché a obrazné formule. Podle něj se úspěchů nedosahuje tím, že se jen poukazuje na negativní následky změny podnebí - je třeba jednat a spíš sázet na pozitivní impulzy. „Samozřejmě můžete dále vyhřívat své bazény s vířivkou, ale pak sázejte na solární energii,“ radí 65-ti letý Schwarzenegger, který své děti dle svého vyjádření již odmala vychovával k šetření energií.

Neexistuje konzervativní nebo liberální vzduch. Všichni dýcháme stejný vzduch. Neexistuje konzervativní nebo liberální voda. Všichni pijeme stejnou vodu.

Arnold Schwarzenegger, 38. guvernér Kalifornie


Srovnatelně pozitivně vystoupil i prof. Lord Nicholas Stern, autor stejnojmenné a pionýrské reportáže v časopise Stern, která se zabývala hospodářskými následky změny klimatu poprvé již v r. 2006. Pan Stern, který se právě vrátil z jednání s vedoucí politickou a hospodářskou elitou, sdělil časopisu Stern své dojmy ze své návštěvy světového hospodářského fóra v Davosu.

Udržitelnost a vědomí odpovědnosti nekončí u otázky zásobování energií. Důležitý je respekt před stvořením, odpovědnost vůči následujícím generacím a prozíravé zacházení se všemi přírodními zdroji.

Prof. Lord Nicholas Stern,, vyslanec u World Green Citizen


Se zřejmě nejemocionálnější výzvou dne se na publikum obrátil na závěr jeho výsost šejk Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi, jeden z celosvětově předních ekologických aktivistů, známý jako "zelený šejk". Udržitelnost a vědomí odpovědnosti podle něj nekončí u otázky zásobování energií. Respekt před stvořením, odpovědnost za následující generace a prozíravé zacházení se všemi přírodními zdroji požadoval od všech přítomných v sále. Jako člen jedné z vládnoucích rodin ve Spojených arabských emirátech s jejich zásobami ropy si je i on mimořádně vědom své osobní odpovědnosti.

Udržitelnost a vědomí odpovědnosti nekončí u otázky zásobování energií. Důležitý je respekt před stvořením, odpovědnost vůči následujícím generacím a prozíravé zacházení se všemi přírodními zdroji.

Jeho výsost šejk Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi, vyslanec u World Green Citizen