Kongres ThomasLloyd Cleantech Evropa 2013

TRH GLOBÁLNÍHO RŮSTU
INFRASTRUKTURA Z HLEDISKA OBNOVITELNÝCH ENERGIÍ

1. února 2013, Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center, Frankfurt nad Mohanem

Na kongresu ThomasLloyd Cleantech Evropa 2013 ve Frankfurtu sledovalo 1200 pozvaných hostů z oblasti politiky, hospodářství a finančního sektoru pod vedením moderátorky Sabiny Christiansen přímo na místě s experty skupiny ThomasLloyd a mezinárodními slavnostními řečníky jako prof. Lordem Nicholasem Sternem, Arnoldem Schwarzeneggerem a jeho výsostí šejkem Abdulem Aziz bin Ali Al Nuaimi přednášky o budoucnosti a nutnosti globálních investic do infrastruktury a angažovanosti pro Cleantech. Více než 5000 hostů sledovalo událost na vícejazyčném livestreamu, který bylo možno přijímat po celém světě.

Kongres ThomasLloyd Cleantech stanovuje v Evropě standardy v rámci daného sektoru a podporuje a rozvíjí mezioborovou výměnu mezi různými stranami podílejícími se na velkých infrastrukturních projektech. Udržitelný energeticko-politický rozvoj rychle rostoucích a rozvíjejících se trhů bude mít zásadní význam nejen pro současnou a budoucí generaci, ale stane se zároveň základem pro další růst těchto regionů, a tím i rozhodujícím faktorem pro „Asian Century“ - „asijské století“.

T.U. Michael Sieg, předseda představenstva, generální ředitel a zakladatel skupiny ThomasLloyd

NASTUPUJÍCÍ EKONOMIKY: GLOBÁLNÍ POTŘEBA ENERGIE DÁLE POROSTE

Účastníci a řečníci se shodli, že globální potřeba energie v budoucích letech bude v důsledku nárůstu populace, rostoucích příjmů a postupující industrializace dále stoupat. „Zvláště nastupující ekonomiky (prahové země) přitom budou mít v budoucnosti enormní podíl na rostoucí spotřebě. Podle výhledu BP Energy Outlook 2030 bude podíl zemí mimo OECD na celosvětovém růstu populace do r. 2030 zhruba 90 %. Současně poroste podíl těchto zemí na rostoucí spotřebě energie na zhruba 93 %.

Včasné zaměření energetické infrastruktury alternativním směrem a vývoj výrobních kapacit na těchto trzích je jedním z deklarovaných cílů skupiny ThomasLloyd, na kterém se svými projektovými partnery celosvětově pracujeme. Přítomní přednášející z Kambodži a Filipín jsou přitom jen příkladem pro tuto dlouhodobě úspěšnou spolupráci“, řekl T. U. Michael Sieg, generální ředitel a předseda představenstva skupiny ThomasLloyd. „Dnes se ukazuje, že cesta, kterou jsme se dali již v r. 2006, je správná“, řekl pan Sieg.

Fotografie

Videa

Nositelé rozhodnutí a vizionáři

Řada prominentních řečníků požadovala naléhavě změnu paradigmat směrem k ekologicky a sociálně únosnému, udržitelnému zásobení energií, a podpořila tím význam kongresu jako vedoucí akce s celosvětově účinným vyzařováním.

Poslechněte si další prominentní a renomované slavnostní řečníky z oblasti politiky, vědy a hospodářství v našem přehledu přednášejících:

Velmi osobní náhled do svého společenského a politického angažmá pro obnovitelné energie pak poskytl Arnold Schwarzenegger, 38. guvernér Kalifornie a jeden z nejznámějších zastánců Cleantech ve Spojených státech. Obrazně pan Schwarzenegger rád hovoří o židli, které stojí stabilně jen na čtyřech nohách. Celistvě lze k problému přistupovat jen tehdy, doplní-li se úsilí o prevenci změny klimatu sloupy ve formě vytvoření nových pracovních míst, aspektu národní bezpečnosti formou větší energetické autonomie a prevence zdravotních rizik v důsledku znečištění životního prostředí. Jeho poselství a jeho recept na úspěch pro ochranu životního prostředí přednesl bývalý guvernér i ve Frankfurtu pomocí podobně jednoduché a obrazné formule. Podle něj se úspěchů nedosahuje tím, že se jen poukazuje na negativní následky změny podnebí - je třeba jednat a spíš sázet na pozitivní impulzy. „Samozřejmě můžete dále vyhřívat své bazény s vířivkou, ale pak sázejte na solární proud“, radí 65letý Schwarzenegger, který své děti dle svého vyjádření již odmala vychovával k šetření energií.

Neexistuje konzervativní nebo liberální vzduch. Všichni dýcháme stejný vzduch. Neexistuje konzervativní nebo liberální voda. Všichni pijeme stejnou vodu.

Arnold Schwarzenegger, 38. guvernér Kalifornie


Srovnatelně pozitivně vystoupil i prof. Lord Nicholas Stern, autor stejnojmenné a pionýrské reportáže v časopise Stern, která se zabývala hospodářskými následky změny klimatu poprvé již v r. 2006. Pan Stern, který se právě vrátil z rozhovorů s politickou a hospodářskou vedoucí elitou, sdělil časopisu Stern své dojmy ze své návštěvy světového hospodářského fóra v Davosu.

Udržitelnost a změna klimatu se dostávají do pohledu světové politiky. To je pozitivní, udržitelný signál pro všechny investory sázející na výstavbu obnovitelných zdrojů energie a infrastruktury.

Prof. Lord Nicholas Stern, vedoucí globální ekonom a předseda institutu LSE Grantham


Se zřejmě nejemocionálnější výzvou dne se na publikum obrátil na závěr jeho výsost šejk Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi, jeden z celosvětově vedoucích ekologických aktivistů, známý jako "zelený šejk". Udržitelnost a vědomí odpovědnosti podle něj nekončí u otázky zásobování energií, řekl jeho výsost šejk Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi. Respekt před stvořením, odpovědnost za následující generace a prozíravé zacházení se všemi přírodními zdroji požadoval od všech přítomných v sále. Jako zástupce jedné z vládnoucích rodin ve Spojených arabských emirátech s jejich zásobami ropy je si i on vědom své osobní odpovědnosti ve zvláštní míře.

Udržitelnost a vědomí odpovědnosti nekončí u otázky zásobování energií. Důležitý je respekt před stvořením, odpovědnost vůči následujícím generacím a prozíravé zacházení se všemi přírodními zdroji.

Jeho výsost šejk Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi, vyslanec u World Green Citizen