KONGRES THOMASLLOYD CLEANTECH EVROPA 2014

SEZNAMTE SE S ASIÍ. SEZNAMTE SE S BUDOUCNOSTÍ OBNOVITELNÉ ENERGIE.

24. ledna 2014, fórum veletrhu Frankfurt, Frankfurt nad Mohanem

SkupinaThomasLloyd uspořádala v lednu 2014 již čtvrtý kongres ThomasLloyd Cleantech, který už dlouhá léta buduje mosty mezi evropskými investory a technologickými koncerny na jedné straně a asijskými projektovými vývojáři, komunami a vládami na druhé straně. V r. 2014 byl poprvé rozšířen o paralelně uspořádaný odborný veletrh, kterého partnersku zemí se stala Filipínská republika.

Kongres ThomasLloyd Cleantech stanovuje v Evropě standardy v rámci daného sektoru a podporuje a rozvíjí mezioborovou výměnu mezi různými stranami podílejícími se na velkých infrastrukturních projektech. Udržitelný energeticko-politický rozvoj rychle rostoucích a rozvíjejících se trhů bude mít zásadní význam nejen pro současnou a budoucí generaci, ale stane se zároveň základem pro další růst těchto regionů, a tím i rozhodujícím faktorem pro „Asian Century“ - „asijské století“.

T.U. MICHAEL SIEG, předseda představenstva, generální ředitel a zakladatel skupiny ThomasLloyd

VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ OSOBNOSTI JAKO ŘEČNÍCI

Vedle prezidenta Clintona, který byl naživo připojený přes satelit ze Spojených států, byla na místě řada dalších mezinárodních osobností: mj. prof. Dr. Justin Yifu Lin, bývalý vedoucí ekonom a viceprezident Světové banky; Hon. Loren Legarda, senátorka Filipínské republiky; Hon. Edgardo J. Angara, 16. předseda senátu Filipínské republiky nebo prof. Dr. Peter Guthrie, globální expert pro udržitelný vývoj infrastruktury a profesor Univerzity Cambridge. Jako hostující řečník pozdravila účastníky jménem letošní partnerské země Filipín její excelence Maria Cleofe R. Natividad, vyslankyně ve Spolkové republice Německo.

Na závěr akce předali T. U. Michael Sieg a Jose Maria Zabaleta, prezident Bronzeoak Philippines Inc., filipínské senátorce Loren Legarda a filipínské vyslankyni šek ve výši 100 000 amerických dolarů jako výraz dlouholetého spojení skupiny podniků s Filipínami. Dar se má použít na zavedení elektřiny do škol, zejména ve venkovských oblastech.

Kongres ThomasLloyd Cleantech, na kterém už v předchozích letech diskutovali renomovaní slavnostní řečníci jako např. prof. Lord Nicholas Stern, jeho výsost šejk Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi, prof. Dr. Dr. Hans-Werner Sinn, prof. Dr. Dr. Klaus Töpfer a guvernér Arnold Schwarzenegger o budoucnosti, nutnosti a výsledcích udržitelných investic do infrastruktury v energetickém sektoru na regionální, národní a globální úrovni, se tím již dávno etabloval jako fórum a průmyslová platforma pro intelektuální výměnu ekologických a energeticko-politických konceptů budoucnosti a vizí v Evropě a v Asii. Tím se současně stal platformou znalostí a ukazatelem trendu pro nositele rozhodnutí ve finančním sektoru, pro investory, konzultanty a projektové vývojáře se zaměřením na infrastrukturu obnovitelných energií v Asii.

Zažijte nejkrásnější a nejzajímavější momenty akce ve videu shrnujícím nejlepší záběry a ve fotogalerii. Zjistěte také, jak o kongresu informoval tisk a jak tuto výjimečnou událost prožívali účastníci.

Fotografie

Videa

Nositelé rozhodnutí a vizionáři

Řečníci na letošním kongresu ThomasLloyd Cleantech Evropa 2014 diskutovali o enormním hospodářském růstu Asie a stoupající potřebě obnovitelných energií v regionu. Přes 3.000 hostů z politiky, hospodářství a finančního sektoru z domova i ze zahraničí sledovalo slavnostní řečníky, přednášky a diskuze o investicích do asijských projektů infrastruktury obnovitelných energií ve fóru veletrhu Frankfurt stejně jako přes Livestream. Účastníci a řečníci se shodli, že globální spotřeba energie v budoucích letech bude v důsledku nárůstu populace, rostoucích příjmů a postupující industrializace dále růst. To se zvlášť týká jihovýchodní Asie, jak zdůraznili filipínští hostující řečníci:

V ostrovním státě stojí na jedné straně nadprůměrný roční hospodářský růst ve výši zhruba sedm procent proti stále rostoucí spotřebě energie na straně druhé, což by mohlo vést k přiškrcení hospodářského růstu, nebudou-li v blízké budoucnosti k dispozici další a udržitelná energie.

Dřívější americký prezident Bill Clinton se ve svém proslovu k účastníkům konference rovněž postavil za zesílené investice do obnovitelných energií v jihovýchodní Asii. I on vidí jako důležitou hnací sílu pro tento krok snížení závislosti na importu fosilních energií. Dobré politické rámcové podmínky a silný pokles cen, především u fotovoltaiky, pro to vytvářejí příznivé předpoklady.

Kdybych vedl zemi v jihovýchodní Asii, snažil bych se generovat co nejvíce zelené a udržitelné energie. Tuto energii bych využil a prodával, abych vytvořit silné portfolio obnovitelných zdrojů a udržoval náklady na transport zelené energie nízké, aby země a obce byly stále méně závislé na dovozu energie (...) – čímž by státy ASEAN získaly velký potenciál", odhadl Bill Clinton, bývalý prezident USA, na kongresu ThomasLloyd Cleantech 2014

Prezident Bill Clinton, USA


Hon. Edgardo J. Angara, 16. předseda senátu Filipínské republiky, poukázal na velký význam investic do obnovitelných energií ve své vlasti a jejich přínos k vytvoření pracovních míst. Potřeba energie v budoucnu bude podle něj obrovská.

Dlouhodobý potenciál Filipín se v této oblasti pohybuje okolo 150 až 250 GW, z čehož se má převážná část získávat z obnovitelných energií.

Hon. Edgardo J. Angara, 16. předseda senátu Filipínské republiky


Bývalý hlavní ekonom a viceprezident Světové banky, Justin Yifu Lin, podpořil pozitivní hospodářský vývoj Asie aktuálními statistikami a působivými čísly a upozornil na enormní potřebu investic v regionu. Pro Justina Yifu Lin budou zlaté časy Asie pokračovat i v budoucnosti: Např. Čína má potenciál dosáhnout v dalších 20 letech ročního růstu hospodářství ve výši 8 %.

Asie potřebuje v období 10 let 8,2 bilionů USD pro výstavbu národní infrastruktury, na regionální úrovni jsou zapotřebí investice ve výši 320 miliard USD.

Justin Yifu Lin, bývalý hlavní ekonom a viceprezident Světové banky


Senátorka Filipínské republiky; Hon. Loren Legarda, zdůraznila velký význam zesílených investic do obnovitelných energií zejména v zemích postižených změnou klimatu, jako jsou např. Filipíny. Změna klimatu má podle ní masivní dopady na hospodářský růst, zajištění výživy a zdraví lidí v Asii. Cílem vlády je důsledně realizovat a rozvíjet zásobování energií šetrné vůči klimatu v její zemi, řekla paní Legarda.

Filipíny jsou nejlepší místo pro investice, země má bezpečné zákony a nabízí širokou podporu ze strany obyvatelstva, vlády a politiky. K tomu je třeba přičíst mladé, dobře vzdělané a ambiciózní obyvatelstvo. Investice se trvale projeví a pomohou snížit intenzitu přírodních katastrof v budoucnosti.

Hon. Loren Legarda, senátorka Filipínské republiky